Orta Kulak İltihabı

Orta Kulak İltihabı « Kulaklar  

Orta kulak iltihabı neden meydana gelir?
Orta kulaktaki iltihaplar, genellikle bir soğuk alma, boğaz enfeksiyonu veya şişmiş lenf bezlerinden dolayı ortaya çıkan iltihaplanmaların östaki borusu ile taşınmasıyla tali şekilde meydana gelen iltihaplanmalardır. Çocuklardaki bulaşıcı hastalıklarda, boğaz enfeksiyonlarıyla ilişkili olduklarından, orta kulak ve mastoit enfeksiyonlarına yol açabilmektedirler.

Orta kulak iltihaplarının belirtileri nelerdir?
a.  Kulakta ağrı.
b.  Normal işitme duyusunda azalma
c.  Nöbetin artışı.
d.  Kulak zarı muayene edildiğinde bunun kızıllaşmış ve şişmiş olduğu görülecektir.
e. Eğer kulak zarı delinmiş ise, bu zardan ifraz olan cerahat dış kulak kanalına akacaktır.

Bazı ailelerin fertleri, orta kulak iltihabı olmaya daha eğilimli midirler?
Evet. Östaki borusunun özel anatomisi nedeniyle bazı aileler daha düz bir östaki borusuna sahip olmaktadırlar. Östaki borusu normal olarak meyilli değil de düz olduğu hallerde iltihap daha kolay seyredip yayılma imkanını bulmaktadır.

Orta kulak iltihabının zararlı sonuçları neler olabilmektedir?
a.  Her nöbet orta kulağın salgılı zarlarının çeperlerinin biraz daha kalınlaşmasına neden olmaktadır. Bir veya birkaç nöbet sağırlığa sebep olamayacaksa da, her fazla iltihaplanma izini bırakmakta ve son sonuç sağırlık olabilecektir.
b.  Orta kulak iltihapları iyileşmeyerek komşu yapılara yayılarak mastoid iltihabı "labirentit", menenjit veya beyin apsesine neden olabilirler. Tekerrür eden orta kulak iltihapları kronik kulak enfeksiyonu haline gelebilir; kulak zarı delinebilir ve kulak kanalından devamlı olarak cerahat ifraz olabilir.

Orta kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?
a.  En iyi tedavi metodu koruyucu ilaçların alınmasıdır. Hastalanmış veya fazlasıyla büyümüş bademcikleri, lenf bezleri olan çocukların bademcikleri ve lenf bezleri alınmalıdır. Soğuk almış kişiler denizde yüzmemeli ve dalmamalıdır. Hafif baş ağrıları, soğuk algınlıkları ihmal edilmemeli ve tedavi olunmalıdır.
b.  Orta kulak iltihabı olmuş hastaya yeterli dozajda antibiyotikler verilmelidir. Burun yollarının açık kalmasını temin bakımından burun damlaları kullanılmalıdır.
c.  Kulak zarı delinmişse ve kulaktan cerahat akmaktaysa, bu cerahattan bir örnek alınarak laboratuarda tahlil ettirilmelidir. Böylece hangi antibiyotik ilacın en tesirli olabileceği tespit edilecektir.
d.  Sancı çok fazla ise gerekli ilaçların, alınması gerekecektir.
e.  İltihaplanma bu tıbbi metotlarla durdurulamamışsa, cerrahi müdahale gerekli olacaktır.

Orta kulak iltihaplarında cerrahi müdahale ne zaman gerekmektedir?
Orta kulakta toplanmış olan sıvıdan kulak zarı itilmişse ve yukarıda belirtilen tıbbi müdahaleler sonuç vermemişse, kulak zarının cerrahi müdahale yoluyla açılması gerekli olabilecektir. Bu işlem "miringotomi" olarak adlandırılmaktadır.

"Miringotomi" nasıl yapılır?
Büyüklerde bu cerrahi müdahale, lokal anestezi altında hastanın evinde veya doktorun muayenehanesinde yapılır. Özel şekilde geliştirilmiş bir bıçakla zara küçük bir ensizyon açılır ve sıvı veya cerahat akıtılır. Ameliyat biraz sancıya neden olacaksa da bütün işlem ancak birkaç saniye sürmektedir. Çocuklar için genel anestezi gerekebilir.

Orta kulaktaki bir iltihabın mastoid kemiğine yayılmış olduğu nasıl anlaşılabilir?
Eğer aşağıdaki belirtilere rastlanılırsa, mastoid iltihabından şüphe edilmesi gerekecektir:
a.  Nöbet birdenbire yükselmektedir, iştahsızlık hüküm sürmektedir ve boyundaki bezlerde şişkinlik belirmiştir.
b.  Mastoid kemiğinin üstünde kulağın arka kısmında ağrı vardır.
c.  Mastoid alanı üzerine parmağınızı bastığınız zaman, ağrı hissedilmektedir.
d.  Dış kulak kanalının arka çeperinde ileriye doğru bir dürtü vardır.
e.  Beyaz kan hücreleri sayısında bir artış vardır.
f.  Alınmış olan röntgen filmleri mastoid kemiklerinin etkilenmiş olduklarını göstermektedir.
g. İşitme duyusu azalmıştır.
h. Kulak arkasındaki yumuşak dokularda şişkinlik vardır.

Mastoid iltihapları günümüzde fazlasıyla yaygın mıdır?
Hayır. Orta kulak iltihaplarının hemen ve yeterli surette antibiyotiklerle tedavisine başlandıktan sonra, akut mastoid iltihabı nadiren rastlanan bir hastalık haline gelmiştir. Bununla beraber kronik mastoid iltihaplarına günümüzde de rastlanmaktadır. Bu vakaların büyük çoğunluğu önce gelmiş olan bir enfeksiyonun gerekli şekilde tedavi edilmemiş olmasından ileri gelmektedir.

Akut mastoid iltihabı nasıl tedavi edilir?
Sulfamidler ve antibiyotiklerden önce hastane odaları mastoid  enfeksiyonlu çocuklarla dolup, taşmaktaydı. Günümüzde bu hastalık için cerrahi müdahale yalnız çok nadir vakalarda gerekli olmaktadır. İhmal edilmiş bir orta kulak iltihabı mastoid kemiklerini etkilemişse, yoğun bir antibiyotik tedavisi çok kez iltihabı mastoid kemiklerini etkilemişse, yoğun bir antibiyotik tedavisi çok kez iltihabı temizleyecektir. Bu tedavi metodu başarılı olamazsa, o zaman cerrahi müdahale ile, iltihaplanan bütün mastoid hücreleri alınacaktır.

Bir mastoid iltihabı tedavi olmazsa neler meydana gelebilir?
a.  Yüz sinirleri felce uğrayabilir.
b.  Bir kan akımı enfeksiyonu gelişebilir.
c.  İltihap kafatasına varabilir ve osteomiyelit, menenjit veya beyin apselerine neden olabilir.
d.  Hastalık tedavi edilmezse sonuç ölüm olabilir.

Basit bir mastoidektomi nasıl yapılır?
Ameliyat ya kulak kanalından veya kulak arkası kesiminden yapılır. Birincisinde kulak kanalı içerisinden bir ensizyon açılır ve zara doğru uzatılır. İkincisinde kulak arkasında bir ensizyon açılır. Her iki ameliyat metodunda da iltihaplanan kemik, bütün iltihaplı hücreler temizleninceye kadar kazınır. Günümüzde ameliyat sırasında kullanılan büyüteç aygıtlarıyla hangi hücrelerin iltihaplandığı daha kolayca tespit edilebilinmekte olduğundan bu ameliyatlar çok kolaylaşmıştır.

Mastoidektomi ameliyatlarında hangi tip anestezi kullanılmaktadır?
Hançereye yerleştirilen bir tüp ile birlikte genel anestezi.

Mastoidektomi tehlikeli bir ameliyat mıdır?
Hayır. Fakat ihtisas isteyen ciddi bir ameliyat sayılır.

Mastoidektomi ameliyatından işitme duyusu etkilenmekte midir?
a.  Basit bir mastoidektomi işitme duyusunu etkilemez.
b.  Kronik kulak iltihabı için yapılan radikal bir mastoidektomi ameliyatından sonra, ameliyat edilen kulak işitme duyusunu kaybeder.

Basit ve radikal mastoidektomi ameliyatları arasındaki fark nedir?
Basit bir mastoidektomi ameliyatında yalnız mastoid hava hücreleri alınmaktadır. Radikal mastoidektomi ameliyatında ise yalnız mastoid hücrelerinin alınmasıyla kalınmamakta, kulak zarı ve orta kulakta bulunan başka her şey alınmaktadır.

Basit bir mastoidektomi ameliyatının yapılması ne kadar sürer?
Yaklaşık bir veya birbuçuk saat. En geniş iltihaplanma hallerinde bu ameliyat iki saat kadar sürebilir.

Bir mastoidektomi ameliyatı yapıldıktan sonra da kulaktan cerahat çıkar mı?
Evet, birkaç günden birkaç haftaya kadar.

Bir mastoidektomi ameliyatı için, ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası özel ilaçlar verilmekte midir?
Evet. iltihaplanmayı kontrol ve önlemek için büyük dozajda antibiyotikler verilmektedir.

Bir mastoidektomi ameliyatı için ne kadar süre hastanede kalınması gerekmektedir?
Yedi ile on gün arası.

Mastoidektomi ameliyatının bıraktığı yara izi çirkinleştirici midir?
Hayır.

Mastoid iltihabı ameliyattan sonra çok kez tekerrür eder mi?
Hayır.

Bu ameliyatlarda ölüm oranı yüksek midir?
Hayır. Tehlikeli bir ameliyat değildir.

Bir mastoidektomi ameliyatından sonra hasta fazla sancı çeker mi?
Evet, özellikle bandajlar değiştirildiği zamanlar.
Yaklaşık bir veya bir buçuk saat. En geniş iltihaplanma hallerinde bu ameliyat iki saat kadar sürebilir.

Bir mastoidektomi ameliyatı yapıldıktan sonra da kulaktan cerahat çıkar mı?
Evet, birkaç günden birkaç haftaya kadar.

Bir mastoidektomi ameliyatı için, ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası özel ilaçlar verilmekte midir?
Evet. İltihaplanmayı kontrol ve önlemek için büyük dozajda antibiyotikler verilmektedir.

Bir mastoidektomi ameliyatı için ne kadar süre hastanede kalınması gerekmektedir?
Yedi ile on gün arası.

Mastoidektomi ameliyatının bıraktığı yara izi çirkinleştirici midir?
Hayır.

Mastoid iltihabı ameliyattan sonra çok kez tekerrür eder mi?
Hayır.

Bu ameliyatlarda ölüm oranı yüksek midir?
Hayır. Tehlikeli bir ameliyat değildir.

Bir mastoidektomi ameliyatından sonra hasta fazla sancı çeker mi?
Evet, özellikle bandajlar değiştirildiği zamanlar.