Kulaklar

Kulaklar « Kulaklar  

Normal işitme duyusu nasıl meydana gelir?
Dış kulak kanalına giren ses dalgaları kulak zarına çarpar ve bunun titreşimini sağlar. Kulak zarının iç kısmına üç küçük kemik bulunmaktadır: Çekiçkemiği, örskemiği ve üzengikemiği. Zar, titreşimleri bu kemiklere ulaşmakta ve bunlar da titreşim yaparak dalgaları iç kulağa nakletmektedir. İç kulak zarla kaplı bir sıvı ile doludur. Üzengikemiği titreşim yapınca dürtüler bu sıvıdan geçerek özel sinir uçlarına nakledilir. Bundan sonra dürtüler bu sinir uçlarından kulak sinirine varırlar ve buradan beyine girerek işitme duyusu haline gelirler.

İşitme duyusunda normal değişmeler var mıdır?
Evet. Bazı kişilerde işitme duyuları başkalarından daha fazla gelişmiş olabilmektedir.

İşitme duyusunun ne kadar iyi olduğu nasıl tespit edilebilir?
Odyometre diye adlandırılan bir aygıtla doğru ölçüler alınabilir. Böylece yapılan testlerle her kulağın işitme alanı ölçülmekte, duyarlılık veya kayıp tespit edilebilinmektedir.

Bir kişi zihnini tamamen bir nokta üzerine toplarsa işitebileceği bir uzaklıktan gelen sesleri duyamayacağı doğru mudur?
Evet. Ses dalgaları normal şekilde nakledilmekte ise de, beyindeki kontrol meydana gelen sesleri bilinçli dimağında kaydetmeyecek kadar kudretlidir.

Kulaklar fazla yüksek bir sesten veya bir patlamadan zarar görebilirler mi?
Evet. Savaşa katılan askerlerden birçoğu patlamalardan gelen kulak zedelenmelerinden dolayı işitme duyuları normal değildir. Ayrıca, fabrikalar gibi devamlı olarak gürültülü olan yerlerde çalışanların da işitme duyusu azalmaktadır.