Estetik Ameliyatlar

Estetik Ameliyatlar « Kulaklar  

Kulaklarda hangi durumlar için estetik ameliyat tavsiye edilmektedir?
a.  Pırtlaşmış olan kulaklarda.
b.  Kıvrılmış ve sarkık kulaklarda.
c.  Dış kulaklarda olabilecek şekil bozukluklarında
d.  Dış kulak kanalında bulunabilecek bir şekil bozukluğunda.

Bu durumların genel sebepleri nedir?
Doğuşla gelen kulak kıkırdaklarında bulunan şekil bozuklukları bunların nedenlerini teşkil etmektedir.

Kulağın biçimi ailevi bir durum veya kalıtımsal olma eğiliminde midir?
Evet.

Bir bebek kulakları katlanmış vaziyette iken bunlar üzerinde yatarsa bu kulaklarda şekil bozuklukları meydana gelebilir mi?
Hayır.

Dış kulakta olan bir şekil bozukluğundan dolayı işitme duyusu eksilebilir mi?
Hayır.

Kulaklara yapılan estetik ameliyatların işitme duyusuna etkisi dokunabilir mi?
Hayır.

Büyük kulaklar ufaltılabilir mi?
Evet, estetik ameliyatla bu mümkündür.

Kulaklara yapılacak estetik ameliyatlar, zor ameliyatlar kategorisine mi girer?
Hayır. Tek zor olan ameliyat, dış kulağın kısmen veya tamamen bulunmamasıdır. Bu gibi ameliyatlarda yeni bir kulağın yapılabilmesi için çok komplike olan deri nakilleri gerekli olmaktadır.

Kulaklarının şekli bozuk olan bir çocuğa hangi yaşta estetik ameliyat yapılmalıdır?
Çocuk doktora yardımcı olabileceği ve bandajlarını bozmayacak yaşa gelince. Bu genellikle okula gitme çağından önce çocuk dört ile altı yaşları arasında olduğu zamana rastlar. Bazı doktorlar bu gibi çocuklara on üç ve on dört yaşlarına gelmeden önce ameliyat yapılmamasını tercih etmektedirler.

Pırtlayan veya sarkan kulaklar için ne gibi ameliyatlar yapılmaktadır?
Kulağın arkasına eliptik bir ensizyon yapılmakta ve yine eliptik bir şekilde bir kısım deri ve kıkırdak alınmaktadır. Bundan feonra deri kenarları birbirine dikilmekte böylece kulak normal yerine ve görünüşe girmektedir. Kulağın yeni pozisyonda kalmasını temin için sımsıkı bir bandaj yapılacaktır. Kafa da bandajlanacak, kulaktaki yara iyileşinceye kadar, yaklaşık on gün süre bu bandajlar çıkarılmayacaktır.

Bu ameliyatlardan sonra kulak şişmekte midir?
Evet, ancak birkaç gün ve birkaç hafta arası bu şişkinlik kaybolacaktır.

Bu ameliyatların kozmetik sonuçları iyi olmakta mıdır?
Evet. Vakaların büyük çoğunluğunda mükemmel olmaktadırlar.

Bu tip ameliyatlar için hangi anestezi kullanılmaktadır?
Çocuklar için genel anestezi, büyükler için lokal anestezi.

Bu ameliyatların izleri gözle görülebilmekte midir?
Hayır. Çünkü ensizyonlar kulakların arkasında deri çizgilerinin kıvrımlarında yapılmaktadır.

Bu ameliyatlar için ne kadar süre hastanede kalınması gerekli olmaktadır?
İki ile beş gün arası.

Ameliyatlar tam başarılı olmamışsa, yeniden yapılabilmekte midir?
Evet. Yeniden ameliyatla arta kalan biçimsizlikler düzeltilebilecektir.

Kulaklarda doğuştan şekil bozuklukları nelerdir?
Bunların birçok biçimi vardır:
a.  Dış kulak kanalının eksik olması. Bu, genellikle orta kulağın kötü bir şekilde gelişmesiyle vuku bulmaktadır. Bu hallerde genellikle dengeyi kontrol eden iç kulak sağlam bulunmaktadır.
b.  Dış kulağın eksik oluşu. Bu gibi hallerde, normal olarak gelişmiş bir dış kulak kanalı, orta kulak ve iç kulak bulunmakta ise işitme duyusu fazlasıyla etkilenmiş olmayacaktır.
c.  Dış kulakta küçük biçimsizlikler, eksik parçalar veya doku fazlalıkları gibi. Bunlar genellikle estetik ameliyatla iyi bir şekilde düzeltilebilmektedir.
d.  Kulağın ön kısmında kalmış bulunan bir «bronşial» kist parçası. Bu hal ceninin yaşama süresi içerisinde «galsamalar»m kapana-bilmesini engeller. Bu, genellikle kulağın ön kısmında bulunan küçük bir açıktan teşhis edilebilinecek ve çocuk biraz büyüdükten sonra cerrahi müdahale gerektirecektir.

Kulaklarda doğuştan şekil bozuklukları ne ölçüde yaygındır?
Dış kulak kanalının eksik bulunuşu kulak hastalıklarında yaklaşık iki bin vakanın birisinde görülmektedir. Bütün dış kulağın eksik olmasına pek nadiren rastlanılır; ancak dış kulakta kısmi biçimsizliklere daha fazla rastlanmaktadır. Bu iki biçimsizlik de genellikle iki tarafta olmayıp bir kulakta olmaktadır.

Kulaklarda doğuştan şekil bozukluklarına ameliyatlar yardımcı olabilmekte midir?
Bu gibi durumlarda bir dış kulak kanalının estetik ameliyat yolu ile yapmanın fazla bir kıymeti bulunmamaktadır; çünkü bu işitme duyusunu geri getiremeyecektir. Bunun nedeni bu gibi hallerde kulak zarının ve orta kulağın gerektiği ölçüde gelişmemiş olmalarından ileri gelmektedir. Eksik olan bir dış kulağı yerine getirmek için çok zor olan estetik ameliyatlar yapılmaktadır. Bu gibi ameliyatlar psikolojik bakımdan yararlı olabilecekse de kozmetik bakımdan pek başarılı olarak kabul edilmemektedirler.