Denge

Denge « Kulaklar  

Denge nedir?
Kişi ayakta dururken, yürürken ve normal fiziki hareketlerini yaparken, iç şuuru, normal duruş ve dengesinin sürekliliğidir.

Denge neye bağlı olmaktadır?
Birbirleri ile ilgili olan üç faktöre bağlıdır:
a.  Gözler.
b.  Cilt ve adale pozisyonu hissi.
c.  Orta kulağın "vestibuler labirent" mekanizmasına ve beyin ile bağlantılarına.

Denge bulunması için yukarıda belirtilen faktörlerin tam anlamıyla çalışması gerekli midir?
Hayır. Yukarıda belirtilen faktörlerin ikisi iyi çalışmaktaysa, denge temin edilir.

Baş dönmesi ne demektir?
Baş dönmesi düzensiz pozisyon, duruş veya dengeden ileri gelmektedir. Başka bir deyimle bir denge anormalliğidir. Bu bir hastalık olmayıp bir belirtidir.