Osteitis Fibrosa Cystica

Osteitis Fibrosa Cystica « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler  

Genelleşmiş osteitis fibrosa cystica nedir?
Kistler teşekkülü ile karakterize olan genelleşmiş bir kemik hastalığıdır. Bu kistler genellikle vücudun uzun kemiklerinde, kafatasında ve bel kemiğinde gelişmektedir.

Bu hastalığın belirtileri nedir?
İskelette derinine yerleşmiş sancılar, kemiklerin birden şişmesi ve kist kesimlerinde kemiklerin aniden kırılmalarıdır.

Osteitis fibrosa cystica neden meydana gelir?
Boyundaki dört paratiroid bezlerinin birinde bir tümör gelişmesinin bu hastalığa neden olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.

Bu hastalık nasıl tedavi edilmektedir?
Tümörlü paratiroidli bezin ameliyat yolu ile alınmasıyla.

Osteotis fibrosa cystica'nm tedavisinde bütün paratiroid bezleri alınmakta mıdır?
Hayır. Yalnız içlerinde tümör gelişmiş olanlar alınır. Yaşantı için gerekli paratiroid fonksiyonunun devam edebilmesi için, bir bezin muhakkak surette yerinde bırakılması gerekmektedir.

Osteitis fibrosa cystica  tümörlü bezin alınmasıyla tedavi  edilebilmekte midir?
Evet.

Osteitis fibrosa cystica çok rastlanan bir hastalık mıdır?
Hayır. Nadiren rastlanan bir hastalıktır.