Nöromüsküler Bozukluklar

Nöromüsküler Bozukluklar « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler  

Nöromüsküler bozukluk ne demektir?
Bu terimle sinir ve adalelerin birlikte oldukları bir hastalıklar grubu ifade edilmektedir.

Nöromüsküler sistemindeki bozuklukların sonuçları ne olur?
a.  Adaleler felce uğrayabilir veya sıkışık ve ispazmozlu olur.
b.  Adaleler atrofi olabilir veya körlenebilir.
c.  Sinir yapısında herhangi bir değişiklik görülmeden adaleler büyük çapta zayıflayabilir.
d.  Adaleler dejenere olabilir.

Nöromusküler sisteminin etkilendiği hastalıklar arasında  genel olan bazıları hangileridir?
a.  Çocuk felci
b.  Beyin felci
c.  "Miyastenia gravis".
d.  İlerleyen adale atrofisi.
e.  Adale gelişmemesi (distrofi).

Miyastenia gravis nedir?
Aşırı adale zafiyeti ve çabuk yorulma belirtileri gösteren nadir rastlanan bir hastalıktır.

Miyastenia gravis neden meydana gelir?
Sinir uyarılarını adalelere nakil mekanizmasında meydana gelen bir bozukluktan.

Miyastenia gravisin belirtileri nelerdir?
Kolun hareketini temin eden adalelerin,   yüz adalelerinin, çiğnemekle ve yutmakla ilişkili adalelerin gitgide zayıflamaları.

Miyastenia gravisin etkin bir tedavi yolu var mıdır?
Prostigmin adlı bir ilacın kullanılması çok yararlı olmaktadır. Ephedrine, adrenalin ve başka ilaçların da tesirli olduğu tespit edilmiştir.

Miyastina gravis akut bir hastalık mıdır?
Hayır. Uzun yıllar süregelen bir hastalıktır ve adalelerin gitgide yıpranması ile belirmektedir.

İlerleyici adale atrofisi nedir?
Bu hastalık bir bel kemiği hastalığıdır ve bel kemiği içerisindeki bir kısım sinir hücrelerinin yavaş yavaş dejenere olması ile belirmektedir. Sinirlerin dejenere olması, belli adale gruplarında bir kısım adalelerin harap olmasına yol açmaktadır.

İlerleyici adale atrofisi genellikle hangi yaş gruplarında görülmektedir?
Yirmi beş ile kırk beş yaşları arasında bulunan kişilerde.

İlerleyici adale atrofisi kalıtımsal bir hastalık mıdır?
Hayır.

Bu hastalığın başarılı bir tedavi yolu var mıdır?
Hayır. Yegane yardımcı metotlar ki bunlar da önemli sayılamaz; masaj, egzersiz, bağ ve kuşakların kullanılması ile elde edinilebilmektedir.

İlerleyici adale atrofisinin belirtileri nedir?
Ellerde, kollarda ve omuzlardaki adalelerde zafiyet.

Adalelerin gelişmemesi (distrofi) nedir?
Bu asli bir adale hastalığıdır ve genellikle erken çocukluk çağında gelişir.

Adalelerin gelişmemesi hastalığı genellikle kimlerde olur?
Erkeklerde kızlardan fazla görülür ve genellikle beş ile altı yaşları arasında başlar.

Adalelerin gelişmemesi hastalığının belirtileri nelerdir?
Bacaklarda zafiyet ve çabucak yorgunluk hissetmek. Yürürken karakteristik bir paytaklık görünmekte ve merdiven tırmanırken zorluk çekilmektedir. Adaleleri gelişmemiş çocuklar, hemen dengelerini kaybederler ve düşerler.

Adale gelişmemesi neden meydana gelmektedir?
Nedeni bilinmemektedir; ancak kalıtımsal bir faktörü olduğu sanılmaktadır.

Adale gelişmemesi olan kimselerin iyileşmesi mümkün müdür?
Geçici bir durum olabilmekteyse de, bu hastalıktan iyileşmek söz konusu değildir.

Adale gelişmemesi hastalığı için tesirli bir tedavi metodu var mıdır?
Hayır. Ancak sistematik adale çalışmaları ile yararlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca, kısalmış olan kirişleri uzatan ameliyatlar da faydalı olabilmektedir. Destekli korse ve kuşakların da hastaya yürürken yardımı dokunmaktadır.

Adale gelişmemesi hastalığına yararlı olabilecek ilaçlar var mıdır?
Evet. Pilocarpine ve benzeri ilaçların bazı vakalarda faydalı olduğu görülmüştür.

Önümüzdeki yıllarda bu hastalığı tedavi edecek bir yol bulunacağı umutları var mıdır?
Evet.

Adale gelişmemesi hastalığının muhtemel sonuçları nedir?
Hastanın direnişi yetersiz olduğundan yedi ile on yıl arası bir süre sonra bu gibi hastalarda çok kez başka bir enfeksiyon gelişmektedir.