Düzeltme Ameliyatları

Düzeltme Ameliyatları « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler  

Kemikler, eklemler ve kaslarda hangi durumlarda düzeltme ameliyatları yapılmaktadır?

a.  Kırık kemikler anormal pozisyonda kaynadığı zaman, bu hataları düzeltmek için bu ameliyatlara başvurulur.

b.  Hasta olan ya da sancı yapan veya hareket yeteneklerini kaybetmiş olan eklemler, düzeltme ameliyatlarıyle yeniden çalışabilir duruma getirilir.

c.  Kısmen veya tamamen felce uğramış olan adaleler, kol veya bacaklardan alınacak sıhhatli adale veya kirişlerden nakil yapılarak yine çalışır hale getirilebilir.


Düzeltici ortopedik ameliyatlar ne ölçüde başarılı olmaktadır?

Bu sakatlığın ne derece geniş ve vücudun hangi kesiminde bulunduğuna bağlıdır.


Düzeltici ameliyatlar ölmüş olan bir adaleyi yeniden canlandırabilir mi?

Hayır.


Çocuk felcinden sonra tali olarak meydana gelen bir felçten ne kadar süre sonra düzeltici ameliyata başvurabilinir mi?

Asıl nöbetten sonra en az bir veya iki yıl beklenmesi genellikle gerekli olmaktadır. Adalelerin yeniden canlanması bu süre içerisinde meydana gelebileceğinden bu bekleme süresi yerinde bir hareket olur.


Felçli adaleleri olan kişilerin çoğunluğuna düzeltici ameliyatlarla yardımcı olunabilinmekte midir?

Evet. Bir kol veya bacağın bütün adalelerin bir hastalıktan tesir görmüş olduğuna pek nadiren rastlanmaktadır. Böylece hasta olan kışıma hala iyi fonksiyonunu yapmakta olan adale ve kirişlerin nakledilmesi mümkündür.


Operatör hangi hastanın düzeltici ameliyattan en çok fayda görebileceğini önceden kestirebilmekte midir?

Evet. Durumun dikkatle analiz edilmesiyle, hangi hastanın adale veya kiriş naklinden yararlanabileceği önceden tespit edilebilmektedir.


Adale felçlerinden sonra hangi tip düzeltici ameliyatlara başvurulmaktadır?

a.  Adale nakilleri.

b.  Kiriş nakilleri.

c.  Bir uzuvdan fazla denge temin edebilmek için muayyen eklemlerin kaynaştırılması.


Eklemlerin kaynaştırılması için yapılan ameliyatlar ne gibi hallerde gerekli olur?

a.  Eklem sancı yapmaktaysa.

b.  Bir eklemde kıkırdak tam veya kısmen harap olmuşsa.

c.  Bir eklem kontrol edilemeyecek derecede oynak olmuşsa.


Sağlıklı sinirler, felç olmuş adalelere başarı ile nakledilebilir mi?

Hayır.


Düzeltici ortopedik ameliyatlar tehlikeli midir?

Hayır.


Nakledilen adaleler, kirişler veya kaynaştırılmış eklemler, bir çocuk boy atınca da fonksiyonlarına devam edebilecekler midir?

Evet.


Bir hastanın nakledilen bir adale veya kirişi doğru   kullanabilmesi için, bu adale veya kirişi yeniden eğitime tabi tutulmalı mıdır?

Bu çok önemli bir husustur. Aslında nakledilen bir adale veya kirişin yeniden eğitime tabi tutulması ameliyat kadar önem taşımaktadır.