Boyun Tutulması

Boyun Tutulması « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler  

Boyun tutulması (tortikollis) nedir?
Bu hastalık bir boyun sakatlığıdır. Adale spazmlarından veya doğuştan boyun adalelerin normalden kısa olmasından ileri gelmektedir. Bu sakatlık halinde kişi başını ancak bir tarafa döndürebilmekte ve normal olarak bir taraftan ötekine çevirememektedir.

Tortikollis neden meydana gelir?
a.  Boyun adalelerin doğuştan normalden kısa olmasından.
b.  Adale spazmına neden olacak boyun adaleleri veya yumuşak dokuların yaralanmaları veya enfekte olmaları.
c.  Boyun bölgesinde bel kemiğinde meydana gelen bir hastalıktan.

Tortikollisin belirtileri nelerdir?
Eğer bir spazm varsa başın her hareketinde şiddetli şancı hissedilecektir. Bu durum aniden gelebilir veya yavaş yavaş gelişebilir. Sancı genellikle boynun bir tarafında lokalize kalmaktadır ve bazı adaleler üzerinde baskı yapıldığı zaman şiddetli ağrı meydana gelmektedir.

Tortikollis nasıl tedavi edilir?
a.  Tıbbi tedavi. Bu teda'vi usulünde adale spazmını hafifletici ilaçlar verilmektedir. Bunun dışında bazı sıcak tedavileri ile birlikte psikoterapi yapılacaktır. Ayrıca adale spazmlarını hafifletmek için novokain ve benzerleri enjeksiyonların yapılmasına devam edilecektir.
b.  Eğer durum doğuştan ise, ameliyat yapılması gerekebilecektir. Bu ameliyatta kısa kalmış olan boyun adaleleri kesilecek ve böylece boyun üzerindeki başın sağa sola kolayca dönebilmesi temin edilecektir.

Tortikollis nöbetlerinin tekerrür etme eğilimleri var mıdır?
Evet.

Enfeksiyonlar veya hava cereyanları tortikollis hallerinin tekerrürüne neden olabilirler mi?
Evet.

Adale zorlanması veya kötü pozisyonda yatmak bir kişinin tortikollis olmasına neden teşkil edebilir mi?
Evet.