Bel Ağrısı

Bel Ağrısı « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler  

Bel ağrılarımın bazı genel nedenleri hangileridir?
a.  Yaralanma; örneğin ağır cisimler kaldırmaktan veya bir düşme sonucu sırtta meydana gelen bir burkulmadan.
b.  Omurga kemiği artritinden.
c.  Kayan bir omurga diskinin meydana getirdiği fıtık veya disklerin dejenere olmasından.

Lumbago, sakroilyak (kalçada iki kemiğin birleştiği yer) zorlaması ve disk kayması arasındaki farklar nelerdir?
Lumbago beldeki adalelerin ciddi ve sürekli spazm halinde olmalarından ileri gelen sancıdır. Bu, belde meydana gelen bir zedelenmeye veya bu bölgedeki bütün sancıları tali olarak meydana getiren bir durumdur. Sakroilyak sancıların aslında olmayan bir şey olduğuna bugün inanılmakta ve bu belirtilerin kayan bir diskten ileri geldiği sanılmaktadır.

Bir disk kaydığı zaman ne meydana gelir?
Normal olarak çeşitli omurlara bir yastık vazifesi gören kıkırdakların bir kısmı yerinden oynayıp normal pozisyondan kayarak, kişi her kımıldanışında bir baskıya neden olur ve çok ciddi sancıların meydana gelmesine yol açar.

Bel ağrılarına daha fazla meyilli olan insan tipleri var mıdır?
Evet. Bel ve kuyruksokumu bölgelerindeki omurları zayıf ve anormal doğanlar veya bel kasları zayıf gelişmiş olanlar bu ağrılara daha fazla meyilli olurlar.

Bir kişinin sırtının burkulmaya veya disk kaymasına eğilimli olup olmadığını öngörmek mümkün müdür?
Genellikle bunu öngörmek imkansızdır. Bazı hallerde röntgen filmleri yanlış teşeküllerin bulunduğunu gösterebilecek ve ağır fiziki çalışmalara karşı kişiyi uyarmaya yararlı olabileceklerdir.

Eğer bir kişide bel ağrıları meydana gelmişse; bu, o kişinin kronik veya tekerrürlü duruma eğilimli olduğunu belirtir mi?
Evet.

Sakroilyak burkulması ile siyatik (siyatik nevrozu) arasındaki fark nedir?
Siyatik nevrozu sinir mecrası üzerindeki sancı ile ilgilidir; yani belden başlayarak kıça, kalçaya, baldıra ve oradan ayağa inmektedir. Artık tıp adamları arasında çok az kullanılmakta olan sakroilyak burkulmasının, esas siyatik nevrozu ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Kuşak, sıkı bir korse veya başka ortopedik aletler bel ağrıların gelişmesini önleyebilir mi?
Evet. Çünkü bu gibi yardımcı aletler bel kemiğinin burkulmasını önleyebilecek ve hastaya her zaman aşırı fiziki zorlamadan kaçınmasını hatırlatacaktır.

Lumbago, siyatik nevrozu veya disk kayması gibi bel bölgesinde sancı yapan durumlar ne gibi belirtilere neden olurlar?
Lumbago, adale ağrıları ve sırtın ortasında veya bir tarafında sancı ile birlikte gelmektedir. (Bu bir hastalık adı olmayıp yalnızca bir belirtiyi ifade etmektedir.) Siyatik nevrozu ve disk kayması yukarıda zikredilen aynı belirtilere neden olmaktadır.

Kronik bel ağrıları için tıbbi tedavi metotları nedir?
a.  Yatak somyası ile sert bir yatak arasına tahtaların yerleştirilmesi ve böylece sert ve düz bir zemin üzerinde yatmak.
b.  Muntazam sürelerle salisatlar ve başka sancı dindirici ilaçlar almak.
c.  Sıcaklık tedavilerinin yapılması.
d.  Spazmları  gidermek ve sırt adalelerini kuvvetlendirmek için doktorun tavsiye edeceği egzersizleri yapmak.
e.  Ani hareketlerden ve aşırı fiziki faaliyetten kaçınmak.
memişse bu gibi aletlerin kullanılmasına son verilebilir. İlk olarak bunların kullanılması kısa süreler için bırakılmalı ve birkaç hafta hiçbir rahatsızlık belirtisi meydana gelmemişse, bu gibi destek ve aletler tamamen terk edilmelidir.

Bel ağrılarımın nedenleri her zaman röntgen filmlerinde görülebilir mi?
Hayır bazı hallerde bel ağrılarının nedenlerinin tespiti için çok özel röntgen araştırması gerekmektedir. Bu özel araştırmalar yapıldıktan sonra bile bazı hallerde bel ağrıların nedeni tespit edilememektedir.