Artroplasti

Artroplasti « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler  

Artroplasti nedir?
Bir uzvun plastik düzeltilmesi veya ameliyatla bir eklemin yerine başkasının getirilmesi için kullanılan bir terimdir.

Artroplasti hangi durumlar için en fazla kullanılmaktadır?
a.  Bir eklemin sürekli ve sancılı olarak görevini yapamadığı bütün durumlarda.
b.  Ciddi bir kırıktan dolayı bir eklem düzeltilemeyecek şekilde harap olmuşsa ve normal iyileşme metotlarına cevap vermemişse.
c.  Bir eklemi geliştiren kemikler düzeltilemeyecek ölçüde kronik artritten veya başka bir dejenere edici hastalıktan tamamen harap olmuşsa,
d. Bir kemik tümöründen dolayı bir eklemi veya eklemin bir kısmını almak gerekirse.

Artroplasti usulüyle yerine konabilecek eklemlerden birkaçı hangileridir?
a.  Baldır eklemi.
b.  Dirsek eklemi.
c.  Omuz eklemi.
d.  Parmak eklemleri.

Kemikler yerine hangi metaller kullanılmaktadır?
Suni eklemler vitallium veya SMO çeliği olarak adlandırılan metallerden yapılmaktadır.Vitallium'da kobalt, krom, karbon, molibden, manganez, vb. metaller bulunmaktadır. SMO çeliği ise paslanmaz çelik ve mobdilen'den imal edilen bir çeliktir.

Artroplasti ne derece başarılıdır?
Son yıllar içerisinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir ve günümüz de hastalar bu ameliyattan sonra sancıdan kurtulmakta ve büyük ölçüde hareket serbestilerini artırabilmektedirler. Ancak, artroplasti ciddi ve güç bir ameliyat olup yalnız bu alanda büyük tecrübeleri bulunan operatörler tarafından yapılmalıdır.

Artroplastinin başarısız olmasında en genel neden hangisidir?
Ameliyat sonrası meydana gelebilecek bir enfeksiyon. Böyle bir durum meydana gelirse ve kontrol altına alınmazsa, konan metal aygıtın alınması gerekebilecektir.

Bir artroplasti ameliyatı başarısız olursa daha ileri bir tarihte ikinci bir ameliyat yapılabilecek midir?
Evet. Ancak sonuçların aynı derecede başarılı olması beklenemez. Yeni bir metal aygıt konmadan önce enfeksiyonların tam anlamıyla temizlenmiş olması gereklidir.