Ampütasyonlar (Uzuvların Kesilmesi)

Ampütasyonlar (Uzuvların Kesilmesi) « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler  

Bir kol veya bacağın kesilmesini gerektiren en genel durumlar hangileridir?
a.  Kol veya bacağın kan akımını durduran,ve ölüme neden olabilecek vahim enfeksiyonlar.
b.  Arterioskleroz veya şeker hastalığına tali olan kangrenler.
c.  Kol ve bacaklarda veya kemiklerde meydana gelen habis tümörler.
d.  Bir kazanın veya yaralanmanın meydana getirmiş olduğu telafisi imkansız hasarlar.
e.  Suni bir aletin kullanılmasını imkansız kılan, el veya bacakların kullanılmasını engelleyen doğuştan bir deformasyon durumu.

Bir kol veya bacağın kesilmesi için operatör hangi prensiplere dayanır?
Göz önünde bulundurulması gereken en önemli yön, hastanın hayatının tehlikede olup olmadığıdır. Bir hastalık veya durum hastanın ölümüne neden olabilecek hale geldiği zaman doktor o uzvun kesilmesini salık verecektir.

Kol veya bacağın nereden kesileceği nasıl kararlaştırılmaktadır?
a.  Kol veya bacaktan mümkün olan kısmını bırakmak için gayret sarf edilecektir.
b.  Kesilme yapılacak kısımda kan akımı yeterli olmalıdır. Kan akımı ne kadar zayıfsa kesilecek kısım o oranda daha ileri seviyede olacaktır.
c.  Suni bir kol veya bacağın takılması için uzvun uygun bir yerden kesilmesi tercih edilecektir. (Bunu temin bakımından bazı hallerde uzvun kesilmesi daha yukarıdan yapılması gerekli olacaktır.)

Dizden aşağı bir kısmın kurtulması imkanı varken, bazı hallerde kesilen kısmın dizin üzerinden yapılması tercih edilebilir mi?
Evet. Çünkü birçok hallerde takma bacak, kesinti dizin üzerinde olursa daha iyi görev yapabilecektir.

Bir bacak veya kol kesilmesi tehlikeli bir ameliyat mıdır?
Hayır. Ancak birçok halde uzuvları kesilecek kişiler yaşlı insanla: olacağından ve bunlarda enfeksiyon, arterioskleroz veya kalp hastalığı olabileceğinden, bunlarda ciddi komplikasyonlar meydan gelebilir.

Suni kol veya bacak takacak olanların çoğunluğu bunları yeterli ş< kilde kullanmasını öğrenebilirler mi?
Muhakkak ki evet. Günümüzde mükemmel denebilecek aletler vardır ve bunlar çok iyi şekilde kullanılabilinmektedir. Eli veya bacakları takma olanlar bunları o kadar iyi kullanmaktadırlar ki, çok kişi bunların takma olduğunun farkına bile varamamaktadır.

Bir kol veya bacak kesildikten ne kadar süre sonra takma bir kol veya bacak takılabilinecektir?
Bu büyük ölçüde değişiktir ve uzvun nereden kesildiğine, kesilen uzvun kalan parçasının iyileşmesine, hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Eğer kesilen kısım normal sayılacak bir süre içe: sinde iyileşirse takma kol veya bacak esas uzuv kesildikten altı sekiz hafta arası sonra takılabilecektir.

İki bacağı kesilen bir kişi yürümeyi öğrenebilir mi?
Evet ama, bir bacağı kesilmiş olan bir kişiden çok daha zor bir  şekilde yürüyeceği şüphesizdir.

Suni bir el aynen normal bir ele benzer mi?
En iyi işe yarayan suni eller metalden yapılmaktadır ve normal; görünüşte olması için çok az gayret sarf edilmektedir. Ancak, sırf görünüş için normal ellere benzer suni eller de yapılabilinmekte de bunların fonksiyonu sınırlı kalmaktadır.

"Hayal uzuv" ne demektir?
Bu terim hastanın kol veya bacağını kesinti yerinde duyduğu sanı için kullanılmaktadır. Bu sancının kesik yerden geri kalan kışı da, kesilen sinirlerden ileri gelmekte olduğu sanılmaktadır.

Bir kol veya bacağı bazı hallerde yeniden kesmek gerekli olabilir mi?
Evet. Bazı kol ve bacak kesilmeleri geri kalacak kısmın işe yararlılığı göz önünde tutulmadan acil ve hayat kurtarıcı işlem olarak yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda takma kol veya bacağın yerleştirilebilinmesi için yeni ikinci bir ameliyatın yapılması gerekli olacaktır.

Kol veya bacak kesildikten sonra geriye kalan kısım ülserleşmeden veya yetersiz kan akımından dolayı işe yaramaz bir hale gelirse, yeni bir ameliyat yapılabilinir mi?
Evet. Daha yüksek satıhta yapılacak yeni bir ameliyat çok kez problemin çözülmesini temin edecektir.

Kesilen bir vücut yapısının yeniden büyüme durumu olabilir mi?
Hayır, hiçbir şekilde olamaz.