Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Segmantal Kemik Rezeksiyonu « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Segmantal kemik rezeksiyonu ne demektir? Bu; adaleleri, sinirleri ve kan damarlarını yerlerinde bırakarak ameliyatla kemiğin bir parçasının alınması anlamına gelmektedir. Alman kemik yerine ne konmaktadır? Bir yaralanma sonucu kaybolan veya ameliyatla çıkarılan kemik yerine yeni geliştirilmiş bir madde olan "bioglass" son günlerde böyle kemiklerin yerlerine kullanılmış ve çok başarılı sonuçlar vermiştir. Segmantal kemik rezeksiyonunun gerektiği durumların en genel olanlarından bazıları hangileridir? a.  ilerlemiş artritte veya kalça kemiği başında meydana gelen deforme olmuş hastalıkl... Devamı »»»

Kemik Tümörleri « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Hangi tip kemik tümörleri vardır? a.   "Kondromlar" diye adlandırılan selim kıkırdak tümörleri veya "osteomlar" olarak adlandırılan kemik tümörleri, dev hücre tümörleri, vb. b.   "Osteogenik sarkomlar" diye adlandırılan habis kemik tümörleri. Bir kişide kemik tümörü olduğu nasıl anlaşılır? a.  Tümör bölgesinde şişkinlik. b.  Röntgen filminde görülen anormal kemik yapısı. Bir kemik tümörünün selim veya habis olduğu nasıl anlaşılabilir? Tümörün gelişinin tarihçesi, bölgenin uzman bir ortopedist tarafından muayenesi ve karakteristik X ışınlan göstergeleri, genellikle habis ve selim bir... Devamı »»»

Kırıklar « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Kırık nedir? Bir kemikte meydana gelen her kırılmaya kırık nedir? Hangi tip kırıklar vardır? a.  Basit kırık: Burada deri yüzeyi ile kırılan kemik arasında bir ilgi yoktur. b.  Açık kırık: Bunda bir deri yarası vardır ve deri yüzeyi ile kırık yeri arasında bir ilgi bulunmaktadır. Bu iki tip kırık arasında ayırım yapmak neden önemlidir? Çünkü açık kırık vakalarında bir enfeksiyon olması ve gerekli şekilde iyileşmemesi imkanı, basit bir kırıktan çok daha fazladır. Başka ne gibi kırık sınıflandırılmaları vardır? a.  Çapraz kırık: Kırık kemiğin çaprazına gitmektedir. b.  Spiral kırı... Devamı »»»

Artroplasti « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Artroplasti nedir? Bir uzvun plastik düzeltilmesi veya ameliyatla bir eklemin yerine başkasının getirilmesi için kullanılan bir terimdir. Artroplasti hangi durumlar için en fazla kullanılmaktadır? a.  Bir eklemin sürekli ve sancılı olarak görevini yapamadığı bütün durumlarda. b.  Ciddi bir kırıktan dolayı bir eklem düzeltilemeyecek şekilde harap olmuşsa ve normal iyileşme metotlarına cevap vermemişse. c.  Bir eklemi geliştiren kemikler düzeltilemeyecek ölçüde kronik artritten veya başka bir dejenere edici hastalıktan tamamen harap olmuşsa, d. Bir kemik tümöründen dolayı bir eklemi veya... Devamı »»»

Düzeltme Ameliyatları « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Kemikler, eklemler ve kaslarda hangi durumlarda düzeltme ameliyatları yapılmaktadır? a.  Kırık kemikler anormal pozisyonda kaynadığı zaman, bu hataları düzeltmek için bu ameliyatlara başvurulur. b.  Hasta olan ya da sancı yapan veya hareket yeteneklerini kaybetmiş olan eklemler, düzeltme ameliyatlarıyle yeniden çalışabilir duruma getirilir. c.  Kısmen veya tamamen felce uğramış olan adaleler, kol veya bacaklardan alınacak sıhhatli adale veya kirişlerden nakil yapılarak yine çalışır hale getirilebilir. Düzeltici ortopedik ameliyatlar ne ölçüde başarılı olmaktadır? Bu sakatlığın ne derece g... Devamı »»»

Osteoporoz « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Osteoporoz nedir? Kadınlarda ve erkeklerde ilerlemiş yaşlarda görülen bir hastalıktır. Kemiklerin kalsiyum kaybetmesiyle karakterize olmaktadır. Osteoporoz neden meydana gelmektedir? Yaşlanan vücut mekanizmasının kemik hücrelerini yerine koyma fonksiyonunda yavaşlamasından. Osteoporoz olma eğilimleri en çok kimlerde görülür? Altmış ila seksen yaşlarında olan kişilerde. Bu hastalıktan ne gibi zararlı haller meydana gelebilir? Bel kemiğinde geliştiği vakit, ki çoğunlukta orada gelişir, çok sancı yapar. Üstelik kalsiyum kaybından zayıflamış ve hastalanmış olan kemiğin kırılmasına da ... Devamı »»»

Osteomalasi « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Osteomalasi nedir? Kemiklerin kalsiyum kaybetmelerinden ötürü iskelete tesir eden ve iskelet kemiklerini yumuşatan bir hastalıktır. Osteomalasinin belirtileri nelerdir? Kemikler yumuşayınca eğrilir ve kırılmaya meyilli olur. Ayrıca belirli şekil bozukluklarına neden olur. Bu hastalık bir cinste daha fazla olmaya eğilimli midir? Evet, genellikle kadınlarda rastlanır. Ancak, çocuklarda ve yaşlı erkeklerde de bu hastalık görülmektedir. Osteomalasia bazı coğrafi kesimlerde daha fazla görülür mü? Evet. En çok Orta Avrupa'da ve Uzak Doğu'da görülmektedir. Osteomalasia neden ileri gelmektedir... Devamı »»»

Osteitis Fibrosa Cystica « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Genelleşmiş osteitis fibrosa cystica nedir? Kistler teşekkülü ile karakterize olan genelleşmiş bir kemik hastalığıdır. Bu kistler genellikle vücudun uzun kemiklerinde, kafatasında ve bel kemiğinde gelişmektedir. Bu hastalığın belirtileri nedir? İskelette derinine yerleşmiş sancılar, kemiklerin birden şişmesi ve kist kesimlerinde kemiklerin aniden kırılmalarıdır. Osteitis fibrosa cystica neden meydana gelir? Boyundaki dört paratiroid bezlerinin birinde bir tümör gelişmesinin bu hastalığa neden olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Bu hastalık nasıl tedavi edilmektedir? Tümörlü par... Devamı »»»

Kemik Hastalıkları « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Paget hastalığı nedir? Kronik bir iskelet hastalığıdır. Hastalık sinsice başlar ve uzun kemiklerde ve kafatasında gitgide yayılır. Paget hastalığı genellikle hangi yaş gruplarında oluşur? Orta yaşlarda ve yaşlılıkta.... Devamı »»»

Nöromüsküler Bozukluklar « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Nöromüsküler bozukluk ne demektir? Bu terimle sinir ve adalelerin birlikte oldukları bir hastalıklar grubu ifade edilmektedir. Nöromüsküler sistemindeki bozuklukların sonuçları ne olur? a.  Adaleler felce uğrayabilir veya sıkışık ve ispazmozlu olur. b.  Adaleler atrofi olabilir veya körlenebilir. c.  Sinir yapısında herhangi bir değişiklik görülmeden adaleler büyük çapta zayıflayabilir. d.  Adaleler dejenere olabilir. Nöromusküler sisteminin etkilendiği hastalıklar arasında  genel olan bazıları hangileridir? a.  Çocuk felci b.  Beyin felci c.  "Miyastenia gravis". d.  İlerleyen ... Devamı »»»

Osteomiyelit (Kemik İltihapları) « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Osteomiyelit nedir? Bir kemik enfeksiyonudur. Osteomiyelitin en genel nedenleri hangileridir? a.  Stafilolok, streptokok vb. mikrop (bakteri) nin neden olduğu bir enfeksiyon. b.  Kemik veremi. Osteomiyelit ne derece yaygın bir hastalıktır? a.  Veremden gelen osteomiyelite, sütlerin pastörize olduklarından ve sığırlardan verem büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olduğundan, günümüzde az rastlanmaktadır. b.  Antibiyotik ilaçlar geliştirilmeden önce bakterilerle gelen ve kemiklerde görülen osteomiyelite fazlasıyla rastlanmaktaydı. Bu hastalığa genellikle iltihaplanan bademciklerden ve baş... Devamı »»»

Dizde Kıkırdak Kopması « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Dizde kıkırdak kopmasından ne meydana gelir? Kıkırdak kaval kemiğine bağlantısından koptuğu için diz mafsalının normal fonksiyonunu engeller. Dizde kıkırdak kopması genellikle neden ileri gelir? Diz eğilirken ani ve beklenmedik bir burkulma hali. Bu yaralanma çok kez atletlerde meydana gelmektedir. Dizde kıkırdak kopmasının belirtileri nelerdir? a.  Diz bölgesinde aşırı ağrı. b.  Vakaların yaklaşık yarısında   "kilitlenmiş bir mafsal"   durumu meydana gelir ve yaralanan kişi bacağını düzeltemez. c.  Kopmuş olan kıkırdak bölgesine dokununca hafif sancı hissedilecektir. d.  Mafsal epeyce... Devamı »»»

Pençe Ayak « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Pençe ayak nedir? Ayak başparmağının pençe şeklinde olmasıdır. Pençe ayak neden meydana gelir? a.  Doğuştan deformasyon. b.  Uygunsuz ayakkabıların kullanılması. Pençe ayak nasıl tedavi edilir? Deforme olmuş parmağın ve deforme olabilecek yandaki parmakların ameliyatla düzeltilmesiyle. Pençe ayak cerrahi müdahale ile düzeltilebilir mi? Evet.... Devamı »»»

Düztabanlık « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Düztaban nedir? Uzunluğuna olan kemerde düzlük veya çöküklük. Bazen bu durumda ayağın topuk kısmı dışarı doğru dönük bir hal alır. Düztaban neden meydana gelir? a.  Kemik yapılanının hatalı olarak gelişmesi. b.  Bazı kemik bağı yapılarının da doğuştan zafiyeti. c.  Bebelik ve çocukluk çağında gerekli ortopedik müdahalenin yapılmamış olması ve böylece sakatlığın zamanında düzeltilmemiş bulunması. Düztabanlık ne derece yaygındır? Modern insanlarda en genel yapı kusurlarından biri olarak sayılmaktadır. Çocukların uygun olmayan ayakkabı kullanmaları düztabanın gelişmesine neden olabi... Devamı »»»

Ayak Tabanı Siğilleri « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Ayak tabanı siğili nedir? Ayağın tabanında nasır tutmuş ve sancı yapan alandır. Ayak tabanı siğilleri neden meydana gelir? Enfeksiyon ve deforme olmuş bir kemer teşekkülü ile ayağa uymayan ayakkabıların giyilmesinden. Ayak tabanı siğilleri nasıl tedavi edilir? Aşağıda gösterilen metotlardan birinin kullanılıp alınmasıyla a.  Cerrahi enzisyonla. b.  Elektrikli iğneyle yakılmakla. c.  Kostik ilaçlarla yakılmakla. d.  X ışını tedavisi uygulamakla.... Devamı »»»

Ayaklarda Su Toplaması Ve Nasırlar « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Ayaklarda su toplanması nedir? Ayak başparmağı civarında bursit. Bu durumla birlikte ayak başparmağı kemiğinin baş kısmı büyümektedir. Ayaklarda su toplanması neden meydana gelmektedir? a.  Ayak başparmağına giden kemiğin yapısında bir sakatlık. b.  Fazla dar bir ayakkabı veya fazla yüksek bir ökçe kullanmak. Ayaklarda su toplanması nasıl tedavi edilir? a.  Daha geniş ayakkabı ve daha kısa ökçeler kullanmakla. b.  Ayak başparmağının dibinde tırnak başı ve kemiğin sakat olan kısmının ameliyat yoluyla alınması. Bu tedaviler ne ölçüde başarılı olmaktadır? Ameliyat yoluyla yaklaşık ... Devamı »»»

Boyun Tutulması « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Boyun tutulması (tortikollis) nedir? Bu hastalık bir boyun sakatlığıdır. Adale spazmlarından veya doğuştan boyun adalelerin normalden kısa olmasından ileri gelmektedir. Bu sakatlık halinde kişi başını ancak bir tarafa döndürebilmekte ve normal olarak bir taraftan ötekine çevirememektedir. Tortikollis neden meydana gelir? a.  Boyun adalelerin doğuştan normalden kısa olmasından. b.  Adale spazmına neden olacak boyun adaleleri veya yumuşak dokuların yaralanmaları veya enfekte olmaları. c.  Boyun bölgesinde bel kemiğinde meydana gelen bir hastalıktan. Tortikollisin belirtileri nelerdir? ... Devamı »»»

Bursit « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Bursa nedir? Adaleler ile mafsallar arasında bulunan kese biçimi bir vücut yapısıdır. Ayrıca kemik ve kemik bağları arasında da bulunmaktadır. Bunlar vücutta oldukça fazla bulunmakta ve bağların, adalelerin ve başka yapıların asgari sürtüşme ile serbest hareket etmelerini temin etmektedir. Bursa keseleri hücrelerle kaplanmıştır ve bunlar çok az miktarda bir sıvı ifraz etmektedirler. Bursalar nerede bulunur? Bursalar dirsek bölgesi gibi kemik çıkıntılarında, adale, kirişler ve kemikler arasında, omuz bölgesinde, vb. vücut kısımlarında bulunmaktadır. Bursit nedir? Bu hastalıkta bursalar... Devamı »»»

Skolioz Ve Spondilolistez « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Skolioz nedir? Özellikle çocuk felci geçirmiş olup erginleşmekte olanlarda ve çocuklarda meydana gelen bel kemiğinin normal dışı yana kıvrılmasıdır. Belin yana kıvrılması ne derece yaygın bir durumdur? Az veya fazla derecede beş çocuktan birinde bu durum kendisini göstermektedir. Skolioz erkeklerden daha fazla kızlarda mı olmaktadır? Evet ve genellikle erken erginlikte, çabuk büyüme çağında meydana gelmektedir. Skolioz neden meydana gelir? Nedeni bilinmemektedir. Ancak çocuk felcinden sonra gelen vakaların bu hastalık nedeniyle geliştiği görülmektedir. Kötü duruş hareketleri sk... Devamı »»»

Bel Ağrısı « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Bel ağrılarımın bazı genel nedenleri hangileridir? a.  Yaralanma; örneğin ağır cisimler kaldırmaktan veya bir düşme sonucu sırtta meydana gelen bir burkulmadan. b.  Omurga kemiği artritinden. c.  Kayan bir omurga diskinin meydana getirdiği fıtık veya disklerin dejenere olmasından. Lumbago, sakroilyak (kalçada iki kemiğin birleştiği yer) zorlaması ve disk kayması arasındaki farklar nelerdir? Lumbago beldeki adalelerin ciddi ve sürekli spazm halinde olmalarından ileri gelen sancıdır. Bu, belde meydana gelen bir zedelenmeye veya bu bölgedeki bütün sancıları tali olarak meydana getiren bir ... Devamı »»»

Ampütasyonlar (Uzuvların Kesilmesi) « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Bir kol veya bacağın kesilmesini gerektiren en genel durumlar hangileridir? a.  Kol veya bacağın kan akımını durduran,ve ölüme neden olabilecek vahim enfeksiyonlar. b.  Arterioskleroz veya şeker hastalığına tali olan kangrenler. c.  Kol ve bacaklarda veya kemiklerde meydana gelen habis tümörler. d.  Bir kazanın veya yaralanmanın meydana getirmiş olduğu telafisi imkansız hasarlar. e.  Suni bir aletin kullanılmasını imkansız kılan, el veya bacakların kullanılmasını engelleyen doğuştan bir deformasyon durumu. Bir kol veya bacağın kesilmesi için operatör hangi prensiplere dayanır? Göz önü... Devamı »»»

Kol Ve Bacaklarda Doğuştan Deformasyonlar « Kemikler Kaslar Kas Kirişleri ve Eklemler

Kol ve bacaklarda en genel olan doğuştan deformasyonlar hangileridir? a.  Yumru ayak. b.  Kalçanın doğuştan çıkık olması. c.  Eksik olan bir el, ayak veya bunların bir parçası (fokomeli). d.  El veya ayaklarda bir parmağın fazla oluşu (polidiaktilizm). e.  Fazla bir kol veya bacak, yahut bir kol veya bacağın parçası. Yumru ayak nedir? Doğuştan bir deformasyon olan yumru ayakta, ayağın ön kısmı kısadır, bilekten büküktür ve içe doğru dönüktür. Yumru ayak neden meydana gelir? Bu kalıtımsal bir eğilimdir ve bu deformasyonun olmadığı ailelerde nadiren görülür. Kalıtımsal deformasyonla... Devamı »»»