Enfeksiyöz Hepatit

Enfeksiyöz Hepatit « Karaciğer  

Enfeksiyöz hepatit nedir?
Epidemilerde görülen ve bir virüs enfeksiyonundan ileri gelen genel bir karaciğer enfeksiyonu tipidir.

Bu hastalığın başka adları var mıdır?
Bu hastalığa ayrıca epidemik hepatit, kataral sarılık veya "hepatitis A" denmektedir.

Bu hastalığa ne çok eğilimleri olanlar kimlerdir?
Bu hastalığa en çok eğilimli görülenler genç kişilerdir.

Enfeksiyöz hepatit çok yaygın bir hastalık mıdır?
Evet; son yıllarda büyük ölçüde artış kaydetmiştir.

Enfeksiyöz hepatitin sebepleri nelerdir?
Yetersiz halk sağlığını koruma tedbirleri, mikroplanmış su ve gıda maddeleri, fazla kalabalığın aynı yerde yaşaması ve yetersiz beslenme.

Enfeksiyöz hepatitin belirtileri nelerdir?
Birkaç gün süreyle hasta kendisini rahatsız ve güçsüz hisseder iştahı kaybolur, baş dönmeleri olur ve hafif bir nöbet başlar. Ondan sonra karaciğer bölgesinde sancı başlar ve karaciğer büyür. Ayrıca karın bölgesinin sağ üst kısmında ağrı başlar ve sonunda; beşinci veya altıncı gününde hastalık kendini gösterir. Kusma ve ishal ile mide bağırsak bozukluğu da meydana gelebilir.

Enfeksiyöz mononükieoz, enfeksiyöz hepatite neden olur mu?
Evet. Hastalığın seyri ve klinik tespitleri çok kez enfeksiyöz hepatitten farksızdır. Enfeksiyöz mononükleozda görülen genel lenf bezleri büyümesine rastlandığı zaman şüphe uyanır ve esas teşhis konabilir. Ayrıca, kan tetkikinde bazı tip anormal beyaz kan hücrelerine rastlandığı zaman, son olarak laboratuar testlerinde "hemofil antikor titresi"'nin yüksek ve yükselmekte olduğu tespit edildiği zamanlar.

Enfeksiyöz hepatitle birlikte sarılık her zaman beraber mi gelir?
Hayır. Bazı vakalarda sarılık görülmez.

Enfeksiyöz hepatitin teşhisi nasıl konur?
Belirtilerin tarihçesini tetkik etmekle, ağrıyan ve büyüyen bir karaciğer bulmakla; laboratuarda kan, idrar ve dışkı tahlillerini yaptırmakla.

Özel laboratuar testleri ile enfeksiyöz  hepatit ve başka karaciğer hastalıkları arasında ayırım yapılabilmekte midir?
Evet.

Enfeksiyöz hepatite yakalanan bir kişi genellikle ne kadar süre hasta yatar?
Altı ile on iki hafta arası.

Enfeksiyöz hepatitten mustarip bir hastanın yatakta kalması gerekli midir?
Kesinlikle evet. Karaciğer büyük bir organdır. Yangılandığı ve enfekte olduğu zaman kesin istirahata ihtiyacı vardır. Bu da ancak yatakta yatmakla temin edilebilir.

Enfeksiyöz hepatit tekerrür eder mi?
Evet. Eğer hasta tam iyileşmeden yataktan çıkar ve normal yaşamasına başlarsa, on vakanın birinde hastalık tekerrür eder.

Hastalığın tekerrürü için başka nedenler de var mıdır?
Evet; yetersiz bir diyet ve alkollü içkilerin alınması.

Enfeksiyöz hepatit tedavisinde kullanılabilecek belirli ilaç veya antibiyotikler var mıdır?
Hayır. En iyi tedavi metodu kesin istirahat, iyi ve dengeli bir gıda rejimidir.

Enfeksiyöz hepatitten iyileşme şansı nedir?
Kurtulma şansları çok büyüktür. Ancak kendilerine iyi bakmayan veya aynı zamanda başka hastalıktan da mustarip olan hastalar ölebilirler. Bazı nadir vakalarda bu hastalık kronik bir hal alarak yıllarca uzayabilir, karaciğer gitgide harap olmaya devam eder. Bu durumun nedeni bilinmemektedir.

Enfeksiyöz hepatit bulaşıcı bir hastalık mıdır?
Evet. Hastalığı olan kimseyle sıkı temasta olanlara hastalık bulaşabilir. Ancak, hastalığın bulaşma derecesi nispeten hafif sayılır.

Enfeksiyöz hepatit sürekli karaciğer hasarına yol açar mı?
Hayır. Vakaların büyük çoğunluğunda karaciğer fonksiyonu tam anlamıyla yeniden yerine gelir.
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Bir hasta enfeksiyöz hepatitten tam anlamıyla iyileştikten sonra hastalığa yeniden kapılma eğilimi olabilir mi?
Hayır.

Enfeksiyöz hepatit olan bir hasta ile temasta bulunmuş bir kimse bu haftalığa karşı korunabilinir mi?
Evet. Temastan hemen sonra "gamma globulin" enjeksiyonu ile bu gibilerde hastalığın önlenebileceği görülmüştür. Bu korunma yolu ,ancak dört ile altı hafta arası için geçerli olmaktadır.

Enfeksiyöz hepatite karşı muafiyet temin edinilebilir mi?
Son araştırmalarda, yalnız bir tip hepatite karşı bir aşı geliştirilmiştir. Ancak, bu aşı henüz halk hizmetine sunulmamıştır.