Kansere Karşi Cerrahi Olmayan Tedavi Yöntemleri

Kansere Karşi Cerrahi Olmayan Tedavi Yöntemleri « Kanser ve Diğer Habis Oluşumlar  

Ameliyat yapılmadan kanser tedavisinde ne gibi metotlar kullanılmaktadır?
Birçok metot vardın
a. X ışınları tedavisi, kobalt tedavisi, radyum tedavisi ye iyot, fos for, altın, vb. radyoaktif maddelerin kullanılması ile tedavi metotları.
b. Hormon enjeksiyon ve tabletlerinin kullanılması. Göğüs kanserinin bazı hallerde büyük dozajlarda erkeklik veya dişilik hormonlarının verilmesiyle durdurulduğu görülmüştür. Prostatta gelişen bir kanser ise büyük dozajda dişilik hormonlarının verilmesiyle durdurabilinmektedir.
c.  Kanser hücrelerini öldürdüğü görülen bazı kimyasal ilaçların verilmesi.

Kanser tedavisinde X ışınları ve radyoaktif maddelerin uygulanması yolunda ilerlemeler kaydedildi mi?
Evet. Her geçen yıl yeni radyoaktif maddeler üretilmektedir ve bunların kullanılması için yeni teknikler geliştirilmiştir. Bunların hepsi habis dokuların gelişmesini ve yayılmasını önlemede yardımcı olmaktadırlar. Ancak, bu tedavi metodunun kanser tedavisinde son söz olamayacağı bütün tıp dünyası tarafından kabul edilmektedir.

Kanser tedavisinin son çözüm ihtimali hormonların kullanılmasıyla mümkün olabilecek midir?
Araştırmacıların büyük çoğunluğu, son sözün hormonlar olamayacağına inanmaktadırlar. Kanserlerin büyük çoğunluğu hormonlara cevap vermemektedir.

Kemoterapinin (kimya ile tedavi) geleceği ne göstermektedir?
Her gün kanserin büyümesi ve yayılmasını daha iyi önlemekte olan ilaçlar geliştirilmektedir. Bu ilaçların bazıları o derece tesirlidir ki kanserin geçici bir süre için ortadan kaybolmasını bile temin etmektedirler. Önümüzdeki on ila yirmi yıl sonra kanser tedavisinde daha birçok tesirli kimyasal ilaçların bulunacağına inanılmaktadır. Ancak araştırmacıların çoğunluğu kanser probleminin son çözümünün, kemotarapide olacağını kabul etmemektedirler.

Kanser, X ışınları veya radyoaktif maddeler, hormonlar ya da kimyasal maddelerle kesin olarak tamamen "tedavi" edilebilir mi?
Kullanılacak kelimenin tedavi değil "yok etmek" olması gerekmektedir. Radyoaktif maddelerin bazı kanserleri tamamen ve sürekli olarak yok edebilmekte olduğu şüphesizdir ve bazı münferit vakalarda, kimyasal maddelerin habis hücreleri sürekli olarak yok etmekte başarılı göründükleri de tespit edilmiştir.

Kanserin aşı ile önleyeceği zamanın gelmesi mümkün görülmekte midir?
Evet ve geleceğin büyük umutlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kanser çok kez virüs istilası ile aynı olarak kabul edildiği için, bu virüslere karşı bir aşının bulunabileceği büyük bir ihtimal olarak kabul edilmektedir. O zaman kanser yapıcı ajanlar olan bu virüsler yok edilebilinecektir.

Kanser veya benzeri hastalıklarda  kimyasal maddelerin   tesirliliği hakkında yeni istatistikler var mıdır?
Evet. Akut lösemisi olan çocukların % 80 ile 90 aralarında olanları, kemoterapiden yararlanabilmekte olup bunların ömürleri uzatılabilmektedir. Böbrek tümörleri olan çocukların % 70'inin ömrü kemoterapi ile uzatılabilmektedir. Prostat kanseri olan erkeklerin % 70'i kemoterapiden faydalanabileceklerdir. Göğüs kanserleri bulunan kadınların % 40'mın kimyasal ilaçların alınmasıyla yaşama süreleri artmış olacaktır. Kronik lösemiden mustarip olanların % 50 ile 80 arası kemoterapiden fayda görebileceklerdir. Hodgkin hastalığı olanların % 80 ile 90 arasının hastalıkları kimyasal ilaçların alınmasıyla hafifleyecektir. Testislerinde kanser bulunanların % 30 ile 40 arası kimyasal tedaviden yararlanabilecekler ve yumurtalıklarında kanser olan kadınların da % 30 ile 40 arası kemoterapiden fayda görebilecekleridir.
Şaşılacak bir şey olmakla beraber, ufak oranda da olsa bazı kanserlerin kimyasal maddelerle tedavi "edilebildikleri" sanılmaktadır. Böylece, akut lösemisi olan çocuklardan yaklaşık % 2 ile 3 arasının "tedavi" edilebilineceği, habis böbrek tümörleri olan çocukların % 2 ile 3 arasındakilerin "tedavi" edilebileceği ve "nöroblastom" adlı bir özel tip sinir tümöründen mustarip olan çocukların % 3,5'unun "tedavi" edilebileceği sanılmaktadır.

Radyoaktif maddeler, hormonlar ve kimyasal ajanlar çok kez kanser tedavisine ameliyatla birleşim halinde kullanılmakta mıdır?
Evet. Çok az istisnalar dışında, bu tedavi metotları ameliyatla birleşim halinde kullanılmaktadır. Tabiatiyle; lösemi, lenfosarkom, Hodgkin hastalığı, gibi hastalıklar vardır ki, bunlarda ameliyata başvurulamamaktadır.

Radyasyon tedavisi, kemoterapi, hormon tedavisi çok vakalarda yalnızca geçici süre için yararlı olmaktaysalar, neden bunlar kanser hastalarının büyük çoğunluğuna tatbik edilememektedir?
İlk önce, bu tedavilerin yapılmakta olduğu hastaların büyük bir kısmı "tedavi" olmuş kategorisine girmektedir. Üstelik bu tür tedavilerde her geçen gün ilerlemeler ve gelişmeler kaydedilmektedir; belki de bir gün bunlar sürekli tedaviler getirebilecektir. En önemli nokta ise, radyasyon, kimyasal veya hormon tedavilerinin bu hastalara yapılmasıyla, bunların yaşama süreleri uzatılmakta ve bu arada hastalığa sürekli bir tedavi metodu bulunabilme ihtimali her zaman için vardır.