Kanser Ve Diğer Habis Oluşumlar

Kanser Ve Diğer Habis Oluşumlar « Kanser ve Diğer Habis Oluşumlar  

Kanser nedir?
Doku hücrelerinin azgın ve düzensiz şekilde büyümeleridir. Bu işlem devam eder ve önü alınmazsa; bir organın normal yapısı  fonksiyonu yok olur. Kanser hücreleri, iyi bakım görmekte olan  bahçede kontrolsüz gelişen ve oradaki çiçeklere zarar veren yabani otlara benzetilebilinir. Bu yabani otlar imha edilmediği takdir bahçe bütünüyle yok olur.

Kansere yakalanma ihtimali olmayan herhangi bir organ var mıdır?
Hayır. Herhangi bir organ kanser veya kanser benzeri habis bir teşekkül tarafından etkilenebilir.

Kanser günümüzde ne kadar yaygındır?
Her sekiz kişiden bir kişinin hayatını kanserden kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Kanser bulaşıcı mıdır?
Hayır. Ancak bazı araştırmacılar, bazı kanserlerin virüs istilası ilgili olduğunu sanmakta ve böylece hastalığın bulaşabileceğini il sürmektedirler.

Kanserin, kadınlardan fazla erkeklerde gelişme eğilimi var mıdır?
Hayır. Bu oran yaklaşık aynıdır. Ancak, bazı tür kanserler var ki, bir cinste daha fazla gelişmekte olduğu görülmektedir. Örneğin ciğer kanseri erkeklerde fazla rastlanırken göğüs kanseri kadınlarda daha fazla gelişmektedir.

Selim bir tümörün kansere dönüşme oranı nedir?
Bunun hakkında kesin bir rakam verilemeyecekse de; doktorlar bu gibi hallerin erken tedavi ile hallolacağının üzerinde ısrarla durmaktadırlar.

Kanser vakaları artış göstermekte midir?
Kanser vakalarımın artış kaydetmekte olduğu sanılmaktadır. Ancak, bunun nedenini insanların günümüzde daha fazla yaşadıklarına bağlayabiliriz. Böylece, insanlar daha ileri yaşlara varmakta ve bu ileri yaşlarda kanser oranı gençlerden çok daha yüksek olmaktadır.

Kanserin gelişmesinde fazla eğilimi olan yaş grubu var mıdır?
Evet. Kanser hayat süresinin ikinci yarısında çok daha sık gelişmektedir.

Kanserin daha az gelişme ihtimali olan bir yaş grubu var mıdır?
Ufak çocuklar, erginleşmekte olanlar ve genç erginler, kansere karşı muafiyetleri olmamakla beraber; onlarda yaşlılardan daha az kanser olma eğilimi bulunmaktadır.

Kanserin gelişme ihtimali fazla olan bir tip var mıdır?
Hayır. Ancak, bilimsel araştırmacılar şişman kişilerde kanser olma eğiliminin zayıflardan fazla olduğunu ileri sürmektedirler.

Kanserin gelişme ihtimali daha az olan bir insan tipi var mıdır?
Hayır. Ancak, muntazam aralıklarla sağlık kontrolü yaptıran kişi hastalığa karşı daha iyi korunmuş olacaktır. Çünkü kanserin bulunuşu daha erken ve tedavisi daha kolay bir gelişme devresinde meydana çıkarılmış olacaktır.

Kanser bir aile hastalığı veya kalıtımsal bir hastalık mıdır?
Kanser kalıtımsal bir hastalık değildir. Ama birçok doktor hastalığın irsi olabilme eğilimi gösterdiğine inanmaktadırlar.

Bir ailede kanser olduğu görüldüğü hallerde, o aileden bir kişi ile evlenmekten kaçınılmalı mıdır?
Hayır. Aslında hiçbir kanser vakası görülmeyen bir aile pek düşünülemez.

Kanser bazı ırklarda daha fazla veya daha eksik rastlanmakta mıdır?
Hiçbir ırkın bütün kanser türlerine karşı herhangi bir muafiyeti olduğu görülmemiştir.

Kansere eğilimi fazla veya eksik olan bazı muayyen etnik gruplar var mıdır?
Hayır. Fakat bir kısım toplumların bazı özel yaşama adetleri vardır ki, bunlarda bazı tip kanserlerin gelişme oranları daha fazla olmaktadır. Böylece, fazla tütün içilen toplumlarda, tütün kullanılmayan toplumlardan daha fazla akciğer kanserine rastlamak mümkündür.

Yaşanılan yerin iklimi kanser olma sayısında bir değişikliğe neden olabilmekte midir?
Kanser dünyanın her yerinde bulunmaktadır.

Kanserin vücudun bir tarafından diğer tarafına yayılmasına ne sebep olmaktadır?
Kanser hücreleri, geliştikleri orijinal yerden koparak lenf kanalları veya kan damarlarına girmeleriyle vücudun bir tarafından diğer tarafına yayılırlar.

Kanserin, vücudun bir tarafından diğer tarafına yayılmasını önleme çareleri var mıdır?
Evet. Gelişmesinin ilk safhasında asıl tümörün alınmasıyla bunun önüne geçilebilir.

Kanserin asıl organından, yayılmakta olduğu nasıl anlaşılır?
Asıl tümörün ve etrafındaki normal dokuların cerrahi müdahale ile alınmasından sonra bunların mikroskop altında incelenmesiyle, çok kez kanserin yayılıp yayılmadığı tespit edilebilecektir. Yani mikroskobik muayene kanser hücrelerinin koparak bitişik dokulara yayılmış olup olmadığını gösterebilecektir.

Kanseri önlemenin çareleri var mıdır?
En iyi metot yılda bir veya iki defa genel sağlık kontrolü yaptırılmalıdır. Bu muayeneler arasında meydana gelebilecek olağandışı herhangi bir belirti için de, vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun. Vücudun herhangi bir açıklığından beklenmedik bir kanamanın olması muhakkak surette bir kanser belirtisi değilse bile, doktora görünmeyi gerektirir.

Çocuklarda kanser olayları artış göstermekte midir?
Hayır. Ancak kanser teşhisinde gelişmiş olan metotlar, bunu böyle gösterebilmektedir.

İnsanda gizlenmiş bir kanser olduğu nasıl anlaşılır?
Kanser, çok kez, insan vücudunda yerleştikten sonra, uzun süre hiçbir belirti göstermez. Bu da yıllık veya altı aylık genel sağlık kontrolü yapılması için başka bir nedendir.

Kanser teşhisi testleri yararlı mıdır?
Evet, ancak bunlar gerekli genel bir sağlık testi yerine geçmemelidir.

Kanseri teşhis edebilecek yeterli kan muayene metotları var mıdır?
Şimdilik yoktur, ama bunların yakın tarihte gelişeceğine dair belirtiler vardır.

Kanser her zaman röntgen filminde görülebilinecek midir?
Hayır.

Bir operatör bir tümörü çıkardıktan sonra her zaman bunun kanserli olup olmayacağını bilebilir mi?
Hayır. Çok vakalarda patolojik raporun gelmesi için beklemek gerekli olabilir.

Müspet bir kanser teşhisi için ne gibi testlerin yapılması gerekmektedir?
Şüphe uyandıran dokudan bir parça alınarak mikroskopla incelenmelidir.

Mikroskopik raporun alınması ne kadar sürer?
Donmuş seksiyon muayenesinde on beş ile yirmi dakika arası. Daha detaylı bir rapor için bir hafta.

Operasyon odasında mikroskopla yapılan donmuş seksiyon raporu her zaman kesin teşhisin yapılmasında yeterli olur mu?
Hayır. Çok vakalarda birkaç gün zaman alan başka araştırmaların yapılması gerekebilir.

Biyopsi nedir?
Bir tümörün veya bir tümör doku parçasının mikroskobik incelenmesidir.

Mikroskopik rapor kusursuz ve güvenilir midir?
Evet, vakaların hemen hepsinde, güvenilir sonuç verir.

"Total Body Scanner (Compterized Tomography)"nin kullanılmasıyla kanser erken teşhis edilebilinmekte midir?
Evet. Vücudu inceden inceye tetkik eden bu yeni metotla, vücudun ta derinlerinde olan bir kanser bile gelişmesinin ilk safhalarında çok kez tespit edilebilmektedir.

Tedavi edilmeyen her kanser ölümle sonuçlanır mı?
Hayır. Bazı çok nadir hallerde, kanser o kadar yavaş gelişir ki, has ta normal hayat süresini doldurur ve kanserle hiçbir ilgisi olmayan bir durumdan ölür. Bu gibi vakalara genellikle yaşlı kişilerde rastlanmaktadır.

Kanserli hastanın iyileşme şansı nedir?
Deri kanserleri gibi bazı tür kanserler yaklaşık % 100 tedavi edilebilmektedir. Başka kanserlerin iyileşme oranları bulundukları yere, ilk teşhis edildikleri ve tedaviye başlandığı zamana bağlıdır. Erken teşhisle kanser hastalarının yaklaşık % 50'si kurtarılabilmektedir.

Bütün kanserler cerrahi müdahale gerektirir mi?
Hayır. Hastalığın çok çeşitleri vardır ki bunlar çok iyi ilaçlarla veya X ışınları uygulanması ile tedavi edilmektedirler.

Neden bazı kanserli hastalarda ameliyat öngörülürken başkalarında X ışınları tedavisi tavsiye edilmektedir?
Hem ameliyat hem de X ışınları uygulaması iyi tedavi metotlarıdır. Ancak bazı kanserler birine ötekinden daha iyi cevap vermektedirler. Bazı hallerde iki tedavi şeklinin birleşmesiyle en iyi sonuçlar alınmaktadır.

Kanser alındıktan sonra, kişi tedavi olduğunu nasıl anlayabilir?
Zaman en iyi delildir. Beş ila on sene geçtikten sonra tekerrür edecek kanserlere çok nadir hallerde rastlanır.

Kanserden ameliyat olanlar başka tür ameliyat olanlar kadar çabuk ve kolay iyileşirler mi?
Hayır. Ancak modern ameliyat usulleri sayesinde, aradaki fark o kadar azalmıştır ki, kanserli hastalar ameliyattan sonra, başka tür ameliyat geçirenlere yakın bir süre içerisinde iyileşmektedirler.

Kanser, başlangıç noktasından yayıldıktan sonra hastalar iyileşebilir mi?
Evet. Ancak iyileşme oranları çok azalmış olacaktır. X ışınları veya kobalt tedavileri, radyoaktif izotoplar, kimyasal maddeler veya hormonlar, başlangıç noktasından yayılmış olan kanserleri bazı hallerde yok edebilir.

Kanser hastalığının ilk safhalarında hastalar kilo kaybetmeye başlarlar mı?
Genellikle hayır. Ancak hastalığın bazı türleri, erken günlerinde bir hayli kilo kaybına neden olurlar.

Kanser hastaları, hastalığın başlangıç safhalarında genellikle anemi belirtileri gösterirler mi?
Hayır. Ancak tümör aşırı kanamaya neden olmuşsa o zaman kansızlık arazı meydana gelebilir.

Kanser hastaları, hastalığın başlangıç safhalarında iştahsızlık eğilimi gösterirler mi?
Eğer kanser midede veya yutakta gelişmemişse hayır.

Kanserin büyüklüğünün, habisliği ile bir ilişkisi var mıdır?
Her zaman değil. Bazı çok büyük kanserler nispeten selim olmaktadırlar. Bunun yanı sıra bazı küçük kanserler erken, geniş ölçüde ve hızla yayılmaktadırlar.

Bütün kanserlerin tek bir tedavi ile iyileştirilebileceği gün acaba gelebilecek midir?
Bu çok şüphelidir. Çünkü çok fazla değişik kanser türü bulunmaktadır. Günümüzde bile, bazı kanserler için tedavi metotları vardır.

Kanserli bir hastaya durumu açıklanmalı mıdır?
Kişiler hastalıkların ne olduğunu bilmek istedikleri zaman bunu onlara bildirmek en doğru yoldur. Eğer bilmek istemiyorlarsa o zaman bu açıklamanın kendilerine yapılmaması uygun olur.

Operatörlerin, bir kanseri tamamen almalarını ne gibi bir hal önler?
Operatörler kanseri tamamen almaya olağanüstü gayret sarf ederler. Ama, kanser bazen alınması mümkün olmayan organlara bulaşmış olabilir. Yine bazı hallerde kanser o derece yayılmıştır ki, operatörün yapacağı bir şey artık kalmamıştır.

Operatör, bir kanseri tam olarak aldığını her zaman bilebilir mi?
Hayır. Operatör mikroskop ile ameliyat yapmamaktadır ve birkaç hücre ameliyat bıçağının ulaşamayacağı bir yere yayılmış olabilir. Ne yazık ki, bunu her zaman bilecek durumda değildir.

Kanser alındıktan sonra tekerrür etme eğilimi göstermekte midir?
Evet. Ancak periyodik muayeneler böyle bir tekerrürü kontrol edilebilecek veya yok edilecek bir safhada meydana çıkarabilecektir.

Kanserin   tekerrür  eğilimini en aza indirmek   için ne yapılması gereklidir?
a.  Tümörün geniş safhada ortadan kaldırılması.
b.  X ışınları, radyoaktif maddeler, kemoterapi veya hormonlar ile ameliyat sonrası tedavi metotlarını uygulamak.

Bir hasta kanserden iyileştikten sonra normal hayatına dönebilir mi?
Bu kanserin bulunduğu yere ve uygulanan tedaviye bağlıdır. Kanserden iyileşenlerin büyük çoğunluğu normal veya normale yakın bir hayata dönmektedirler.

Vücudunun bir yerinde kanser gelişmiş bir kimsede vücudunun başka yerinde başka bir kanser gelişmesi eğilimi olur mu?
Evet. Ama bu durum, sık sık ve yoğun tıbbi muayeneler ile yeterli derecede kontrol edilebilmektedir.

Kanserden iyileşmiş olan bir kadında gebelik hali zararlı tesirler yapabilir mi?
Evet. Bazı hallerde vücuttaki hormonların tesiri altında bulunan bazı organlarda tümörlerin yeniden gelişmesine yol açabilmektedir.

Kanser başarılı tedavi olduktan sonra kontrol muayeneleri için doktora hangi süreler içerisinde kaç kez gidilmelidir?
Bu kanserin türüne göre değişir. Ancak, altı ayda bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir.

Kanser tedavisinde ne gibi gelişmeler ve ilerlemeler beklenmektedir?
Doktorların büyük çoğunluğu ilerideki kanser tedavisinin aşı ve muafiyet kazanmak etrafında gelişeceği kanısındadırlar. Ayrıca iyileştirici kimyasal maddelerin de kullanılabileceğine inanmaktadırlar.