Lösemi

Lösemi « Kan ve Lenf Hastalıkları  

Lösemi nedir?
Lösemi, kan yapan dokuların habis bir hastalığıdır; Bu hastalıkta kan akımında çok fazla sayıda anormal beyaz kan hücreleri görülmektedir.

Löseminin birçok cinsi var mıdır?
Evet. Bunlar yalnız hücre tiplerine göre tasnif edilmektedir. Ayrıca klinik gidişatı tasnife tabi tutulmaktadırlar. Bu gidişat çok seri (akut) veya daha yavaş ilerleyen bir türden (kronik) olabilir.

Lösemi bir tür kanser midir?
Doktorların büyük çoğunluğu löseminin bir tür kanser olduğuna inanmaktadırlar. Fakat bazı emarelere rastlanmıştır ki bunlar löseminin virüsten ileri gelen bir enfeksiyon olduğunu göstermektedir.

Löseminin çeşitli türleri nasıl tespit edilir?
Kanserin ilerlemesinde hangi beyaz kan hücresinin ilgili olduğunu tespit etmekle.

Lösemi neden ileri gelir?
Nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı hallerde fazla X ışınlarına ve radyoaktif maddelere korunmasız kalmanın lösemik bir cevap vermesi ihtimalleri vardır. Ayrıca, virüslerin de lösemiye neden oldukları tahmin edilmektedir.

Lösemiye yakalanma ihtimalleri en çok kimlerde görülür?
Her yaştaki kadın ve erkekte görülebilir.

Bir lösemi vakasının kronik veya akut olduğu nasıl anlaşılır?
Akut şekli çok çabuk ilerler. Belirtileri aşırı anemi, zafiyet olup birkaç hafta içerisinde ölümle sonuçlanabilir. Kronik türü nispeten sabit kalır ve aylarca, bazen de yıllarca hastalık belirtileri görülmez. Çok iyi bir tedavi usulüyle akut cinsi çok kez kronik hale getirilebilinir.

Lösemi genellikle nerede başlar?
Muhtemelen beyaz kan hücrelerin geliştiği kemik iliklerinde. Klinik bakımdan ancak lenf bezleri, dalak veya karaciğer büyüdüğü zaman belli olur.

Löseminin teşhisi nasıl yapılır?
Mikroskop altında kan ve kemik iliğinin dikkatle incelenmesi ve kanda artış gösteren beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesiyle. Klinik ile ilgili olarak lenf bezlerinin, karaciğer ve dalağın da büyüdüğü görülebilir.

Löseminin belirtileri nelerdir?
Solgunluk, kilo ve iştah kaybı,  büyük ölçüde zafiyet hissi ve yorgunluk. Hasta anemik olup ara sıra hafif nöbet gelebilir.

Kronik cins lösemiye yakalanan bir hastanın yaşama devam si ne kadar olabilir?
Hastalık kendisini gösterdikten sonra yaklaşık üç veya dört yıl.Ancak bazı lösemiler vardır ki, bunlar belirsiz müddet kontrol alt tutulabilmektedir.

Beyaz kan hücrelerinin fazla sayıda olmalarının hastalığa doğrudan tesiri var mıdır?
Hayır. Beyaz kan hücrelerinin sayısının löseminin şiddeti ile herhangi bir ilgisi yoktur.

Lösemi tedavisinde genel gaye nedir?
Lösemi için kesin tedavi genellikle imkansız olduğundan; tedavi hastanın yaşamını uzatmak gayesini güder. Kandaki demir muhteviyatını artırmak için gereken ilaçlar kullanılır. Kan nakli devamlı olarak yapılır. Lenf bezlerinin büyümesi, dalak ve başka organlarda görülen hasarları X ışınları, kimyasal maddeler veya t lığı teskin edecek başka kimyasal bileşimler kullanılarak geriletmek çareleri aranır.

Bu gibi metotlar hastalığı kontrol altına almakta tesirli midir?
Bir dereceye kadar evet. Bu tedavi usulleriyle elde edilen be iyileşmeleri fistanın yaşantısını çok kez aylarca, bazen de yi uzatabilir.

Lösemi tedavisi şansları nedir?
Günümüzde kemoterapi ve radyoterapi ile birçok lösemi türü kolayca kontrol altında tutulabilmektedir. Bazı türleri ise tedavi edilememektedir.