Lenfoma

Lenfoma « Kan ve Lenf Hastalıkları  

Lenfoma ne demektir?
Genel anlamda   lenfoma, lenf dokularının   genişlemesiyle çıkan bir hastalıktır. Daha özel anlamda lenfoma, hepsi ve habis olan ve birbirlerine bağlı bulunan hastalıkların bir grupmanıdır. Bunlar arasında lösemi, muhtelif tiplerde «lenfosakroma» ve Hodgkin hastalığı da bulunmaktadır.

Lenfomadan ne zaman şüphelenilir?
Çok kez boyunda, koltuk altlarında ve kasıklarda lenf bezlerinin büyüdüğü zamanlar. Lenfomanın ilk belirtisi dalağın veya karaciğerin büyümesi de olabilir. Ancak şu hususa dikkat edilmelidir ki, lenf dokularımın büyümesi genellikle habis olmayan hastalıklardan ileri gelmektedir.

Kesin bir teşhise nasıl varılabilinir?
Bezlerden birinin cerrahi müdahale yolu ile alınması ve bunun bir patolog tarafından mikroskobik incelenmeye tabi tutulmasıyla.