Kan Zehirlenmesi

Kan Zehirlenmesi « Kan ve Lenf Hastalıkları  

Kan zehirlenmesi nedir?
Kanda bakteri  bulunduğunu  gösteren bir durumdur.   Bakteriler kanda büyüdükleri veya çoğaldıkları taktirde bu duruma septisemi denir. Bakteriler ancak kısa bir süre kanda bulunur ve gelişmedikleri taktirde bu durum «bakteremi» olarak tanımlanır.

Kan zehirlenmesine nasıl tutulur?
Vücutta enfekte olan bir kısımdan mikropların yayılarak kana girmeleriyle. Bu durum genellikle ihmal edilmiş veya kötü yolda tedavi edilmiş bir apse veya başka enfeksiyondan ileri gelir.

Septisemi öldürücü müdür?
Önceki yıllarda septisemiye yakalananların ölüm oranı çok yüksekti. Günümüzde ise söz konusu bakterinin kan kültürü yoluyla saptanması ve sonra hastaya gereken antibiyotiklerin verilmesiyle septisemiye yakalanan hastaların büyük çoğunluğu bu zehirlenmeden kurtarılmaktadır.

Kan zehirlenmesi olaylarında ne gibi ilaçlar alınacağı nasıl kararlaştırılır?
Hastanın damarından bir kan kültürü alınır ve laboratuarda bir kültür medyumu içerisinde geliştirilir. Sonra geliştirilen mikroplara çeşitli antibiyotikler tatbik edilir ve mikrobun hangi antibiyotiğe karşı en çok hassas olduğu, dolayısıyla hastaya verilecek antibiyotik tespit edilir.

Bir hastanın septisemiden iyileşmekte olduğu nasıl görülür?
Devamlı kan kültürleri alınmakla. Birçok kültürden sonra kanın mikroplardan temizlendiği görüldüğü zaman ve dereceyle ölçülen vücut ısısı devamlı normal bir gösterdiği zaman hastanın iyileşmiş Olduğu kabul edilebilir.
                                           
Septiseminin bazı komplikasyonları hangileridir?
Mikroplar vücuttaki bütün kanda dolaştıklarından bunlar vücudun herhangi bir tarafında apseler veya ikinci derecede enfeksiyonlar meydana getirebilirler: Cilt dokuların altında, ak ve karaciğerlerde, beyinde vb.

Septisemide cerrahi müdahale gerekli olabilir mi?
Kandaki bakterileri yok etmek için değil. Ancak septisemi komplikasyanlarından dolayı vücudun bazı yerlerinde meydana gelmiş olan apseleri drenaj yoluyla boşaltmak için cerrahi müdahale gerekli olabilir.