Kan Ve Lenf Hastalıkları

Kan Ve Lenf Hastalıkları « Kan ve Lenf Hastalıkları  

Kan nedir?
Kan; kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, trombositten ve plasma diye tanınan sarımtrak bir sıvıdan oluşmuş hayati bir de kudur.

Plasmanın en önemli fonksiyonları hangileridir?
a.  Kan hücrelerinin süspansiyonu için gereken bir araç görevi yapmak.
b.  Absorbe edilen (emilen) gıdaları dokulara nakletmek.
c.  Dokulardan atılacak maddeleri ciğerler ve böbrekler gibi organlara nakletmek.
d.  Kan pıhtılaşması için gerekli maddeleri ihtiva etmektedir.

Kırmızı kan hücrelerinin başlıca fonksiyonları hangileridir?
Kırmızı kan hücreleri kandaki oksijenli pigmentleri ihtiva ede: hemoglobin'i taşırlar. Bunlar yoluyla oksijen vücudun bütün dokulara ulaşır.

Beyaz kan hücreleri (lökositler) nin başlıca fonksiyonu nedir?
Beyaz kan hücreleri vücudun korunma mekanizmasının bir kısmı olup, hastalıkla mücadelede önemli rol oynarlar.

Trombosit'lerin fonksiyonu nedir?
Kanın gerekli şekilde pıhtılaşmasını sağlarlar.

Kanın elemanları nerede üretilir?
Kemiklerindeki iliklerde. Embriyonun gelişmesi sırasında kan, dalak gibi başka organlarda da üretilir.