Hodgkin Hastalığı

Hodgkin Hastalığı « Kan ve Lenf Hastalıkları  

Hodgkin hastalığı nedir?
Lenfoma grubu kategorisine giren kronik bir lenf bezi hastalığıdır.

Hodgkin hastalığı yaygın mıdır?
Evet, nispeten yaygındır.

Hodgkin hastalığına ne çok kimlerin tutulması ihtimali vardır?
Her yaşta gelebilecek bir hastalık olmakla beraber genellikle otuz ila kırk yaşlarında olanlarda görülür. Erkeklerde kadınlardan daha fazla rastlanır.

Hodgkin hastalığı irsi midir?
Hayır.

Hodgkin hastalığının belirtileri nelerdir?
Başlangıçta hiçbir belirti olamayabilir ve hastalığın ilk belirtisi lenf bezlerinin hiç sancı yapmadan şişmesidir. Daha sonraları büyüyen dalaktan dolayı karında sancı hissedilebilinir. Bundan sonra nöbetli devreler gelir ve bunlar iki veya üç hafta sürebilir. Hasta ciddi şekilde anemik olur ve aneminin getirdiği rahatsızlıklara maruz kalır.

Hodgkin hastalığı hangi organlara tesir eder?
Lenf bezleri, karaciğer, dalak ve kemik iliği en çok tesir gören organlarsa da; hiçbir bez veya organ bu hastalığa karşı muaf değildir.

Hodgkin hastalığının teşhisi nasıl yapılır?
Bezlerden birisinin çıkarılması ve bunun mikroskobik incelenmesinde bulunan karakteristik belirtiler yoluyla.

Hodgkin hastalığının seyri nedir?
İlerlemiş tertip ve teşhis metodlarıyla ve gelişmiş radyasyon ve kim. yasal tedavi usulleriyle Hodgkin hastalığı uzun yıllar kontrol altında tutulabilmektedir. Günümüzde bu hastalıkla yirmi yıl yaşamış olan birçok hasta vardır.

Hodgkin hastalığı bir tür kanser midir?
Bu hususta görüşler ayrılmaktadır. Hastalık öldürücü olup, bazı hallerde habis bir karakteristik göstermekteyse de; hastalığın enfeksiyon orijinli olduğuna dair elde çeşitli deliller de vardır.

Hodgkin hastalığının tedavisi nedir?
Günümüzde başvurulan başlıca tedavi usulü yüksek voltajlı ışır tedavisidir. Çeşitli sofistike radyasyon sistemleri o kadar iyi sonuçlar vermiştir ki, birçok hasta normal yaşantı sürelerini devam ettirmektedir. Anemi çok kez kan nakli ile kontrol altına alınmalıdır ve hastalık süresince hastanın sağlığının çok iyi durumda olması içir elden gelen her şey yapılmalıdır. Bazı vakalarda nitrojen hardal ve başka kimyasal maddeler de Hodgkin tedavisinde kullanılmak tadır.

Lenfosarkom nedir?
Lenf dokularımın veya lenf bezlerinin bir çeşit kanseridir.

Foliküller lenfoblastoma nedir?
Bu nispeten hafif ilerleyen bir lenfosarkomdur. Lenfoma grubundan bir hastalıktır.

Lenfosarkom vücudun bir yerinde lokalize şekilde kalır mı?
Bu bazen görülmekteyse de vakaların büyük çoğunluğu er geç vücutta yayılmaya yüz tutarlar.

Lenfosarkomun tedavisi nedir?
 Lokal türünde hasta bez ameliyatı usulüyle çıkarılır. Bazı vakalarda bu ameliyattan sonra X ışınları  radyasyonuna başvurulur.

Lenforaskomdan mustarip hastalar uzun süre yaşayabilirler mi?
Evet. Teşhis konduktan sonra hastalar yıllarca yaşayabilirler.

Lenfosarkom tedavisi hayat süresini uzatabilir mi?
Kesinlikle evet.

Lösemi ile lenfosarkom aynı hastalıklar mıdır?
Görünürde birbirlerine çok yakınlıkları olan bu hastalıklar tam anlamıyla aynı hastalık sayılmazlar.