Kan ve Lenf Hastalıkları

Hodgkin Hastalığı « Kan ve Lenf Hastalıkları

Hodgkin hastalığı nedir? Lenfoma grubu kategorisine giren kronik bir lenf bezi hastalığıdır. Hodgkin hastalığı yaygın mıdır? Evet, nispeten yaygındır. Hodgkin hastalığına ne çok kimlerin tutulması ihtimali vardır? Her yaşta gelebilecek bir hastalık olmakla beraber genellikle otuz ila kırk yaşlarında olanlarda görülür. Erkeklerde kadınlardan daha fazla rastlanır. Hodgkin hastalığı irsi midir? Hayır. Hodgkin hastalığının belirtileri nelerdir? Başlangıçta hiçbir belirti olamayabilir ve hastalığın ilk belirtisi lenf bezlerinin hiç sancı yapmadan şişmesidir. Daha sonraları büyüyen ... Devamı »»»

Lenfoma « Kan ve Lenf Hastalıkları

Lenfoma ne demektir? Genel anlamda   lenfoma, lenf dokularının   genişlemesiyle çıkan bir hastalıktır. Daha özel anlamda lenfoma, hepsi ve habis olan ve birbirlerine bağlı bulunan hastalıkların bir grupmanıdır. Bunlar arasında lösemi, muhtelif tiplerde «lenfosakroma» ve Hodgkin hastalığı da bulunmaktadır. Lenfomadan ne zaman şüphelenilir? Çok kez boyunda, koltuk altlarında ve kasıklarda lenf bezlerinin büyüdüğü zamanlar. Lenfomanın ilk belirtisi dalağın veya karaciğerin büyümesi de olabilir. Ancak şu hususa dikkat edilmelidir ki, lenf dokularımın büyümesi genellikle habis olmayan hastalık... Devamı »»»

Lösemi « Kan ve Lenf Hastalıkları

Lösemi nedir? Lösemi, kan yapan dokuların habis bir hastalığıdır; Bu hastalıkta kan akımında çok fazla sayıda anormal beyaz kan hücreleri görülmektedir. Löseminin birçok cinsi var mıdır? Evet. Bunlar yalnız hücre tiplerine göre tasnif edilmektedir. Ayrıca klinik gidişatı tasnife tabi tutulmaktadırlar. Bu gidişat çok seri (akut) veya daha yavaş ilerleyen bir türden (kronik) olabilir. Lösemi bir tür kanser midir? Doktorların büyük çoğunluğu löseminin bir tür kanser olduğuna inanmaktadırlar. Fakat bazı emarelere rastlanmıştır ki bunlar löseminin virüsten ileri gelen bir enfeksiyon olduğu... Devamı »»»

Lenf Bezi İltihapları « Kan ve Lenf Hastalıkları

Lenf bezleri nedir? Bunlar lenf kanallarının drenajını yapan oval biçimde küçük yapılardır. Bunlar insan vücudunun her yerinde bulunur ve boyundaki cilt altında, koltuk altında, kasıkta vb. hissedilebilir. Boylan üç milimetre ile 1,25  santimetre arasında olur. Lenf bezlerinin fonksiyonları nelerdir? Çok sayıda beyaz hücreler bulunmakta olan lenf dokularından meydana gelen lenf bezleri enfeksiyon veya hastalığa ya da bunların yayılmasına karşı korunma organlarıdır. Bakteri veya toksinler lenf bezlerine vardıkları zaman ne olur? "Lenfadenit" diye adlandırılan bez iltihaplanması meydana... Devamı »»»

Hemofili Ve Diğer Kanama Yatkınlıkları « Kan ve Lenf Hastalıkları

Hemofili nedir? Kan pıhtılaşmasının gecikmesi yüzünden meydana gelen kanama ve "hemoraji" gibi belirtileri olan irsi bir hastalık. Hemofili irsi midir? Kuşkusuz evet. Hemofili bir insandan başkasına nasıl geçer? Erkekler hemofili'yi annelerinden alırlar. Hemofili neden olur? Normal insanlarda bulunan bir maddenin  plasma içerisinde eksik olması. Bu maddenin ne olduğu henüz tam olarak tespit edilmemiştir. Kadınlar hemofili hastalığına tutulur mu? Hemofili özellikle bir erkek hastalığıdır. Dünya tıp tarihinde bu hastalığın kadınlarda rastlandığına dair ancak bir veya iki vaka gö... Devamı »»»

Kan Zehirlenmesi « Kan ve Lenf Hastalıkları

Kan zehirlenmesi nedir? Kanda bakteri  bulunduğunu  gösteren bir durumdur.   Bakteriler kanda büyüdükleri veya çoğaldıkları taktirde bu duruma septisemi denir. Bakteriler ancak kısa bir süre kanda bulunur ve gelişmedikleri taktirde bu durum «bakteremi» olarak tanımlanır. Kan zehirlenmesine nasıl tutulur? Vücutta enfekte olan bir kısımdan mikropların yayılarak kana girmeleriyle. Bu durum genellikle ihmal edilmiş veya kötü yolda tedavi edilmiş bir apse veya başka enfeksiyondan ileri gelir. Septisemi öldürücü müdür? Önceki yıllarda septisemiye yakalananların ölüm oranı çok yüksekti. Günü... Devamı »»»

Polisitemi Vera « Kan ve Lenf Hastalıkları

Polisitemi vera nedir? Kırmızı kan hücrelerinin fazla olmasından ileri gelen bir hastalıktır. Polisiteminin önemli yönü nedir? Kan yoğunlaşır, daha çabuk pıhtılaşmaya meyilli olur ve kan hücreleri içinde pıhtılaşmaya yol açabilir. Polisitemi ciddi bir hastalık olabilir mi? Evet, kan hücrelerinde pıhtılaşmaya (tromboz) neden olabileceği için ciddi bir hastalık olarak kabul edilebilir. Polisiteminin tedavisi nedir? Hastanın sık sık damarlarından kan alınmasıyla (flebotomi) veya kırmızı kan hücrelerini azaltan bazı ilaçların verilmesiyle tedavi edilir. Polisitemi hastalığı olan ki... Devamı »»»

Anemiler « Kan ve Lenf Hastalıkları

Anemi nedir? Kanın kırmızı hücreler bakımından yetersiz olması veya bu hücrelerdeki hemoglobin miktarının noksanlığını gösteren durumdur. Aneminin en zararlı tesiri nedir? Kanın dokulara oksijen verme kabiliyetini azaltır. Bu yüzden zafiyet ve dermansızlık meydana gelir. Muhtelif türde anemi var mıdır? Evet. Bunlar genellikle anemi nedeni göz önünde bulundurularak sınıflandırılır. Bir insan kendisinde anemi olduğunu nasıl anlayabilir? Yetkili bir laboratuarda tam bir kan sayımı yaptırarak. Daha sonra güneş görülen kış aylarında insanda kısmi bir anemi gelişmesi normal olarak ka... Devamı »»»

Kan Ve Lenf Hastalıkları « Kan ve Lenf Hastalıkları

Kan nedir? Kan; kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, trombositten ve plasma diye tanınan sarımtrak bir sıvıdan oluşmuş hayati bir de kudur. Plasmanın en önemli fonksiyonları hangileridir? a.  Kan hücrelerinin süspansiyonu için gereken bir araç görevi yapmak. b.  Absorbe edilen (emilen) gıdaları dokulara nakletmek. c.  Dokulardan atılacak maddeleri ciğerler ve böbrekler gibi organlara nakletmek. d.  Kan pıhtılaşması için gerekli maddeleri ihtiva etmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin başlıca fonksiyonları hangileridir? Kırmızı kan hücreleri kandaki oksijenli pigmentleri ihtiva ... Devamı »»»