Tromboz

Tromboz « Kan Damarları  

Kan daman trombozu nedir?
Kan damarında bir pıhtının gelişmesi demektir.

Tromboz neden meydana gelir?
Birçok nedeni vardır ve bunların çoğunluğu henüz tam olarak anlaşılmamaktadır. Ancak, en yaygın olan vakalar kan damarlarının zedelenmesinden veya hastalanmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, kan pıhtılaşma mekanizmasında meydana gelen bir arıza tromboza yol açabilmektedir. Yine, bir ameliyat sonrası bir kan damarında kanın akımının durması da tromboza neden olabilir. Ya da anormal ölçüde takatsiz kalmış ve hiçbir egzersiz yapmayan kişilerde gelişebilir.

Bir trombozun sonuçları ne olabilir?                           
a.  Damarda kan akımının durması ve bu yüzden normal olarak kanla beslenen organın görevini yapamaması veya kangren olması.
b.  Trombozun bir parçası kopabilir ve vücudun başka bir tarafına giderek (embolizm gelişmesi) büyük hasar veya ölüme neden olabilir.

Bir tromboz kopup vücudun başka tarafında yönelince, buna ne ad verilir?
Bu durum embolizm olarak adlandırılmıştır.

Kan damarı trombozu kendiliğinden iyileşir mi?
Evet. Birçok tromboz teşekkülü geliştirmiş olan kan damarları kendiliklerinden normale dönüşebilirler. Akut haller genellikle istirahat ve pıhtıyı çözen ilaçlarla iyileşirler. Normal bir tromboz er geç dağılmakta ve damarın menfezi, çeperleri arasında yeni kanalların gelişmesiyle normale dönmektedir.

Tromboz olan bir damardan kan ihtiyacını sağlayan bir organa ne olabilir?
a.  Organ görevini yapamaz veya kangren olabilir.
b.  Organın fonksiyonu ciddi surette zedelenebilir, ancak pıhtının
çözülmesiyle ve kan akımının normale dönüşmesiyle, organ niden eski haline gelebilir, c. O civarda bulunan küçük kan damarları genişleyerek bu organa gerekli kanı temin ederek yaşamasını ve fonksiyonunu sürd meşini sağlayabilir.