Trombofilebit

Trombofilebit « Kan Damarları  

Trombofilebit nedir?
Kan pıhtısı oluşması ile ilişkili olup damarda kan akımının durmasından dolayı söz konusu damarın çeperinde meydana gelen t rahatlanmadır.

Trombofilebit gelişmesini meydana getiren bazı faktörler hangileridir?
a.  Uzun süren hareketsizlikten dolayı bir damardaki kanın durgunlaşması; uzun süre aynı pozisyonda durmaktan, kan ak durdurabilecek bir damarın üzerine yapılan baskı (sıkı jartiyerler buna neden olabilir).
b.  Bir kan damarının çeperinde zedelenmeden, enfeksiyonda ya tahrişten ileri gelen damar içerisindeki bir pıhtıdan.
c.  Damarların varisleşmesiyle yeterli şekilde çalışmayan süpapların kanın durgunlaşmasına yol açması.
d.  Bir kan hastalığından dolayı kanın pıhtılaşmaya fazla e göstermesi.

Bir iltihaptan meydana gelen filebit ile genellikle bir ameliyattan gelişen filebit arasında fark var mıdır?
Evet. Ameliyattan sonra meydana gelen filebit, trombofilebiti dir. Bu "flebotromboz" olarak adlandırılır. Ameliyattan sonra hareketsizlik ve durgunluk nedeniyle bu filebitin meydana geldi, sanılmaktadır. Bu tip filebitte cerahatli faktöre çok daha az rastlanmaktadır.

Ciddi bir ameliyattan sonra hastalarda filebit gelişmemesi için ketli olmaları önemli ve gerekli midir?
Evet. Bunun için ciddi bir ameliyattan sonra hasta mümkün olduğu kadar çabuk yataktan çıkarılmalıdır   (erken gezinme).

Trombofilebit genel bir durum mudur?
Evet, çok genel bir durumdur. Özellikle günümüzdeki toplumda insanlar fazla hareketsiz kalıp bir yerde uzun süre durmaları dolayı bu hastalığa çok rastlanmaktadır. İnsanların daha hareketli oldukları geçmiş yıllarda varise ve filebite, çok daha az rastlanmaktaydı.

Filebit, gebeliğin genel bir komplikasyonu mudur?
Evet. Ceninin pelvisteki büyük damarlara yapmakta olduğu baskıdan ileri geldiği sanılmaktadır. Bu baskı büyük damarlardan  kan akışına engel olmaktadır. Kan durgunlaştığı zaman pıhtılı eğilimi artmaktadır.

Trombofilebit olma eğilimi en çok hangi tipteki kişilerde görülür?
Kalp fonksiyonları iyi işlemeyen kişiler veya kronik bir hastalıkta: mustarip olanlar. Trombofilebit ayrıca bir enfeksiyon veya yaralanma olan yerlerin yanında meydana gelme eğilimini de göstermektedir.

Filebit bir aile hastalığı olma eğilimini göstermekte midir veya kal timsal olabilir mi?
Hastalık kalıtımsal bir durum değildir; ancak insandaki kan damarları tipi, irsidir. Böylece, zayıf damarlar veya varisleri olan kimselerde filebitin gelişme eğilimi daha fazla olmaktadır. (Varis ailevi olma eğilimi göstermektedir.)

Bir kişi trombofilebite yakalandığı zaman ne meydan gelir?
Damarın iç çeperinde bir iltihaplanma meydana gelir; bu, iltihaplanma yerdeki kanın yapışmasına ve pıhtılaşmasına yol açmaktadır. Damar o derece tıkanmış olabilir ki hastalanan damarın kan akın başka damarlardan geçme zorunluluğunda kalmaktadır.

Filebiti önlemek için ne gibi çarelere başvurulmaktadır?
a.  Sıkı ve yuvarlak diz bağ ve jartiyer kullanılmamalı.
b.  Aynı yerde saatlerce duran kişiler için (berberler, makine operatörleri, teşrifatçılar vb.) yürümek gibi muntazam egzersizler gereklidir.
c.  Kişi fazla sigara içmekteyse, bundan vazgeçmeli; çünkü fazla tütün kullananların filebit olma eğilimleri daha fazladır.

Trombof ile bitin belirtileri nelerdir?
a.  Hiçbir belirti olmayabilir veya şişen, kızıllaşan, yanan ve sana yan bir bacak.
b.  Cerahatlanmış bir damarın kan akımı boyunca sancıyan bir bağ olabilir.
c.  Hafif nöbet olabilir.

Tromboflebiti olan bir kimsenin doktor tavsiyesine uymadığı takdirde başına gelebilecek en büyük tehlike nedir?
Tehlike, trombozun (pıhtı) bir parçasının kopması ihtimali ve akciğer veya beyin gibi vücudun başka bir kısmına seyretmesi olacaktır.

Trombfilebit nasıl tedavi olur?
a.  Yatakta istirahat.
b.  Pıhtının yayılması için pıhtılaşmayı ortadan kaldıran ilaçların verilmesi.
c.  Sancının dindirilmesi için gerekli ilaçların verilmesi.
d.  Mevcut olması muhtemel bir enfeksiyonun kontrol edilmesi için gerekli antibiyotiklerin verilmesi.
e.  Sancı yapan damarların rahatlatılması için gerekli bandajların kullanılması.
f.  Bazı hallerde, bütün tedavi metotlarına rağmen pıhtı yayılma eğilimi göstermekteyse, ameliyat gerekli olabilecektir. Bu ameliyatta hasta damar daha yukarıdan bağlanacak ve pıhtının yayılması önlenecektir.
g. Bazı hallerde, hasta damar ameliyatta açıldığı vakit, pıhtılaşmış kan çıkarılmakta, sonra da damarda açılan kısım dikilerek kapatılmaktadır.

Trombofilebit kendiliğinde iyileşebilir mi?
Evet, ancak hastanın tıbbi müşahede altında bulundurulması şarttır.

Trombofilebitin genel seyri nedir?
Normal vaka üç ila altı hafta arasında tamamen ortadan kalkar.

Trombofilebitin kalıcı tali tesirleri hangileridir?
Hastalıktan birçok damar zedelenmişse kan akımının bacaktan kalbe dönüş seyrinde yavaşlama meydana gelebilir. Bu gibi hallerde bacak sürekli olarak şiş kalabilir.

Filebit için hastanın hastaneye kaldırılması gerekli midir?
Eğer yüksek nöbetli akut bir filibitse hastanın hastaneye yatırılması doğru olur. Orada kendisine antibiyotikler ve pıhtı dağıtıcı ilaçlar daha iyi bir kontrol altında verilir.

Trombofilebit bir kez durdurulduktan sonra tekerrür etme eğilimi göstermekte midir?
Evet. Bir kez bu hastalığa yakalananlar ikinci bir kez gelmesine karşı hazırlıklı bulunmalıdırlar.

Trombofilebitin tekerrürü nasıl önlenebilir?
a.  Genel sağlığın iyileşmesinin temini ve mevcut her enfeksiyonu derhal tedavi etmekle.
b.  Bir uzmana başvurarak kol ve bacaklara gerekli egzersizler için lüzumlu bilgileri alınız.
c.  Bacakların etrafında.sıkı ve dar jartiyer kullanmaktan kaçınınız.
d.  Bazı kişilerin sürekli olarak pıhtı dağıtacak tedaviye tabi tutulmaları gerekli olacaktır.
e.  Hiçbir şekilde tütün kullanmayınız.

Trombofilebit olmaya eğilimli olanların lastik çorap veya lastik bandajlar kullanmaları yararlı mıdır?
Evet. Çünkü bunlar bacaklardan kan akımının geriye akışına yardımcı olacaklardır.

Filebit olan her kişi lastik çoraplar kullanmalı mıdır?
Hayır. Yalnız bu çorapları giyince rahatlayan kimseler bu gibi çorapları kullanmalıdır. Derinde ve yüzeydeki damarlarda filebitleri olan bazı hastalar bu çorapları kullandıkları vakit kendilerini daha da rahatsız hissedebilirler.

Filebitin tekerrür etmesini önlemek için ne gibi cerrahi müdahale yapılma imkanları vardır?
Varislerin bağlanması veya temizlenmesi.