Kan Damarları

Trombofilebit « Kan Damarları

Trombofilebit nedir? Kan pıhtısı oluşması ile ilişkili olup damarda kan akımının durmasından dolayı söz konusu damarın çeperinde meydana gelen t rahatlanmadır. Trombofilebit gelişmesini meydana getiren bazı faktörler hangileridir? a.  Uzun süren hareketsizlikten dolayı bir damardaki kanın durgunlaşması; uzun süre aynı pozisyonda durmaktan, kan ak durdurabilecek bir damarın üzerine yapılan baskı (sıkı jartiyerler buna neden olabilir). b.  Bir kan damarının çeperinde zedelenmeden, enfeksiyonda ya tahrişten ileri gelen damar içerisindeki bir pıhtıdan. c.  Damarların varisleşmesiyle yeterli... Devamı »»»

Kan Damarı Tümörleri « Kan Damarları

En genel kan damarı tümörü hangisidir? Hemangioma. Bu tümör bazı hallerde ufak kızıl bir nokta olarak görülürken, bazı hallerde de büyük bir kızıl leke halinde gelişebilir. Hemangioma lar çok kez kansere dönüşür mü? Hayır. Ancak çok çirkinleştirici olduklarından bazen alınmaları gerekli olmaktadır. Küçük olanlar elektrik cereyanlı iğne ile veya karbon dioksit karı ile alınabilmektedir. Daha büyük hemangiomaların alınması için geniş ölçüde kesip çıkarma ve deri nakli gerekebilecektir. Hemangiomalar deri yüzeyinden başka yerlerde de gelişebilmekte midirler? Evet; deri altında ve karaciğ... Devamı »»»

Varis « Kan Damarları

Varis nedir? Kan akımında duraklama eğilimi gösteren ve şişen yetersiz damarlar. Varis neden meydana gelir? Damarlarda kan akımında meydana gelen sürekli engellemeler çok kez damarlardaki supapların arızalanmasına yol açmaktadır. Bu halde damarlarda kan akımının duraklamasına ve damarların şişmesine neden olur. En çok kimler varis olma eğilimindedir? Devamlı olarak bir yerde durmayı gerektiren işlerde çalışan kişiler. Varis olma oranı ne kadardır? Kırk yaşın üstünde her dört erkekte birinin ve her iki kadından birinin varisli oldukları tahmin edilmektedir. Ayaklarda gelişen var... Devamı »»»

Anevrizma « Kan Damarları

Anevrizma nedir? Lokal bir genişlemeden veya bir çıkıntı yüzünden bir arter çeperinde meydana gelen bir zafiyettir. Bir otomobil lastiğinde meydana gelebilecek bir kabarcığa benzemektedir. Anevrizmanın bazı nedenleri hangileridir? a.  Damarın adale çeperinde doğuştan gelen bir zafiyet. b.  Bir kan damarının zedelenmesi. c.  Arteriyoskleroz, frengi veya başka bir enfeksiyondan bir kan damarının hastalanması. Anevrizma genellikle vücudun hangi kısımlarında bulunur? Vücudun herhangi bir tarafında bulunabilmekle beraber; aort, kasık, dizin arkasında veya beynin arkasındaki daha büyük da... Devamı »»»

Embolizm « Kan Damarları

Emboli nedir? Bir damardaki trombozdan veya kalp çeperinden kopmuş olan pıhtılaşmış bir kan parçası. Bu kan pıhtısı kan akımında vücudun tarafından başka bir tarafına geçer. Emboli neden meydana gelir? Esas nedeni bilinmemektedir. Ancak, bir hastanın fazla harekette bulunmasıyla veya zorlanmasıyla yeni gelişmiş bulunan bir tromboz, bir parçanın kopmasına neden olabilir. Embolizmin belirtileri nedir? Şok hali ani bir şekilde gelir. Kan pıhtısı beyne ulaşmışsa felç m dana gelebilir. Eğer pıhtı ciğerlere varmışsa ani şok, göğüs ağrısı kan tükürülmesi ve nefes almada zorluk belirtileri ol... Devamı »»»

Tromboz « Kan Damarları

Kan daman trombozu nedir? Kan damarında bir pıhtının gelişmesi demektir. Tromboz neden meydana gelir? Birçok nedeni vardır ve bunların çoğunluğu henüz tam olarak anlaşılmamaktadır. Ancak, en yaygın olan vakalar kan damarlarının zedelenmesinden veya hastalanmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, kan pıhtılaşma mekanizmasında meydana gelen bir arıza tromboza yol açabilmektedir. Yine, bir ameliyat sonrası bir kan damarında kanın akımının durması da tromboza neden olabilir. Ya da anormal ölçüde takatsiz kalmış ve hiçbir egzersiz yapmayan kişilerde gelişebilir. Bir trombozun sonuçl... Devamı »»»

Buerger Hastalığı « Kan Damarları

Buerger hastalığı nedir? Özellikle ayak ve bacaklarda, bazı arter ve damarlarda kronik cerahatlanma gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle son safhasında damarlardaki kanı pıhtılaştırmaktadır. Hastalık çoğunlukla yirmi ila kırk yaşlarında olan erkeklerde gelişmektedir. Buerger hastalığı neden meydana gelmektedir? Asıl nedeni bilinmemektedir. Fakat bu hastalığa tutulanların büyük çoğunluğu fazla tütün kullanmakta olanların olduğu dikkati çekmektedir. Bazı küçük oranlarda da fazla çavdar yiyenlerde bu hastalığın geliştiği görülmüştür. Buerger hastalığının belirtileri nelerdir? ... Devamı »»»

Kan Damarları (Damarlar Sertleşmesi) « Kan Damarları

Arterioskleroz veya damar sertleşmesi nedir? Normal, bir damar; çeperi kuvvetli ve esnek olup her kalp atışındaki gerilmede değişen kan basıncına uymak için genişleyip büzülür. Bir damar sertleştiği zaman, esnekliğini kaybederek sertleşir ve adeta bir boru haline gelir. Bunun nedeni çeperin içerisinde anormal ölçüde tortuların toplanmasıdır. Bunlar gitgide arterin daralmasına yol açar ve sonunda damarı tamamen tıkayıp kan geçmesini önler. Arterioskleroz neden meydana gelir? Esas nedeni henüz bilinmemekte ise de, son yıllarda araştırmacılar bu nedeni tespit edebilmek için büyük ilerlemeler... Devamı »»»