Doğuştan Kalp Hastalığı

Doğuştan Kalp Hastalığı « Kalp  

Hangi tip doğuştan kalp hastalıkları vardır?
a.  Kalbin sol ve sağ tarafı arasındaki anormal kısa devre var Bu durumda damarlardaki kan yeterince temizlenmeden a dolaşımına girmektedir.
b.  Kalbin muhtelif bölümlerini ayırmakta olan kalp supaplar yapısında ve fonksiyonunda anormallikler.
c.  Kalp adalesinin kendisinde anormallikler.
d.  Kalbin iç ve dış zarlarındaki anormallikler.

Doğuştan kalp hastalığı neden meydana gelir?
Henüz sebepleri tam anlaşılmamış olan ve doğumdan önce bu nedenlerden meydana gelen gelişme bozuklukları. Son yapılar bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, anne gebeliğinin ilk üç ayı kızamıkçık hastalığına tutulmuşsa, doğacak çocukta doğuştan kalp hastalığı olma oranlan çok daha yüksek olduğu görülmüşse de henüz kesin olarak tespit edilmemiştir. Bazı ilaçlar (Thalidomiı gibileri) cenine kalp hastalıkları ve başka anormallikleri geliştirme potansiyellerini göstermişlerdir. Bundan dolayıdır ki, doktorun özel tedavisi dışında gebeliğin üç ayında bu ve herhangi başka ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır. Bunun dışında, ceninde, şimdiye kadar iyice anlaşılması mümkün olmamış değişiklik ve gelişmelerin doğuştan kalp hastalığına neden olduğu görülmüştür.

Doğuştan kalp hastalıkları kalıtımsal mıdır?
Genellikle hayır. Ancak, çok az orandaki, bazı kalp anormalliklerinin kalıtımsal olduğu görülmüştür.

Bebek doğar doğmaz kalp anormallikleri derhal teşhis edilebilmekte midir?
Bazıları doğumdan sonra stetoskopla kalbin dinlenmesiyle teşhis edilebilinmekte, bazıları bebeğin morarmasından belli olabilmektedir. Başka rahatsızlıklar çocuğun yaşı ilerleyinceye kadar ve hatta bazen erginliğe kadar karanlıkta kalmaktadır.

Doğuştan kalp hastalığı ne ölçüde geneldir?
Yaklaşık her bin doğumun üç tanesinde meydana gelmektedir.

Doğuştan kalp hastalıkları ciddi sayılır mı?
Evet. Çünkü bunlar çok kez kalp fonksiyonunu ve kan akımını engellerler; dokulara yetersiz derecede oksijen ulaşmasını meydana getiren durumlara neden olurlar.

"Mavi bebek" nedir?
Doğan bebekteki mevcut bir hastalık yüzünden, oksijeni yetersiz kan, damarlardan direkt olarak dolaşım sisteminin sağ tarafından sola veya arter bölümüne geçmektedir. Bu kan, ciğerlere uğramadığından oksijen miktarı yetersiz bulunmaktadır.

Doğuştan kalp hastalıkları tedavi edilebilir mi?
Son yıllarda bu hastalıkların ameliyat yoluyla tedavisinde dev adımlar atılmış bulunmaktadır. Bazı anormallikler ameliyat yoluyla tamamen iyileştirilebilinmekte, bazılarına ise büyük ölçüde yardımcı olunmaktadır.