Genetik Tababet

Genetik Tababet « Kalıtımsal ve Doğmalık Hastalıklar  

Genetik tababet   ifade etmektedir?
Bu irsiyet olaylarını, hastalıklarını ve bununla ilgili başka yönleri, yakından tetkik eden ve çok çabuk gelişmekte olan yepyeni bir  bilim koludur. Çok kudretli yeni mikroskopların gelişmesiyle as kromozomlar veya genler, günümüzde artık bu mikroskoplar altında da görülebilmekte ve incelenebilmektedir.

Yeni doğan bir bebeğin kromozomlarını veya genlerini   incelemek bebekte sakatlıklar olup olmadığı tespit edilebilinmekte midir?
Günümüzde bebeğin ağzından birkaç hücrenin kazınmasıyla veya kanındaki hücrelerin muayenesiyle kromozomlarını inceleme ir kanları elde edilmiştir. Kromozomlar sınıflandırılarak ayrılabilmektedir. Genlerde bu henüz başarılmamıştır. Kromozomların incelenmesiyle birçok yetersizlik ve sakatlık bugüne kadar tespit edilmiştir.

Kromozomların incelenmesiyle hangi hastalıklar teşhis edilmektedir?
Bugüne kadar Mongolizm, Klinefelter ve Turner sendromu kromozomlardaki düzensizliklerden ileri geldiği tespit edilmiştir.

Genlerde düzensizlik olduğunun tam tespiti yapılacağı gün acaba gelecek midir?
Evet. Genetik tababette son yıllarda kaydedilen ilerlemelerden genlerin incelenmesiyle hastalığın teşhis edileceği günlerin uzak olmadığı umutları kuvvetlenmektedir.

Genetik tababette ilerlemeler sayesinde bazı hastalıkların ortadan kaldırılabileceği umutları var mıdır?
Evet. Bir gün gelebilir ki genlerde ve kromozomlarda bazı özel karakteristikleri meydana çıkaracaktır. Bunlarla şeker, kistik fibroid ve hatta kanser gibi hastalıkların gelişmesi aydınlığa kavuşabilecektir. Bir kez bu eğilimleri meydana getiren asıl anormallikler tespit edildiği zaman, bunları ortadan kaldırabilecek yollar da bulunabilecektir.

Çocuk doğmadan önce bazı doğum sakatlıkları teşhis edilebilmekte midir?
Evet. "Amniyosentez" olarak adlandırılan bir işlemle karın bölgesinden rahme bir iğne sokulmakta, ceninin etrafını saran zardan bir miktar sıvı alınmakta ve sıvı çok güçlü mikroskop altında incelenmektedir. Bu şekilde hücrelerde anormal kromozomlarının bulunup bulunmadığı tespit edilmekte ve ceninde sakatlık ya da anormalliklerin bulunup bulunmadığı anlaşılabilmektedir.