Kalıtımsal ve Doğmalık Hastalıklar

Kalıtımsal Ve Doğmalık Hastalıklar « Kalıtımsal ve Doğmalık Hastalıklar

Kalıtımsal karakteristik ne demektir? Bir nesilden diğerine geçen vücut veya davranış özelliğidir. Bu özellik ya da karakteristik, tohum hücrelerin çekirdeğindeki özellik veya karakteristiği tarafından tayin edilmektedir. Bunlar kromom ya da genler olarak adlandırılır. Doğmalık hastalık nedir? Doğumla gelen bir özellik veya vücutta bulunan bir niteliktir. Bu genellikle ceninde, gelişmekte olduğu zaman doğuşta gerçekleşen bir olay nedeniyle meydana gelmektedir. Örneğin anne, gebeliğinin ilk haftalarında kızamıkçık hastalığına yakalanırsa; bu, gelişmekte olan cenine tesir edecek ve onda kör... Devamı »»»

Zihinsel Ve Fiziksel Gerilikle İlgili Kalıtımsal Ve Doğmalık Bozukluklar « Kalıtımsal ve Doğmalık Hastalıklar

Zihinsel ve fiziksel gerilikle ilgili kalıtımsal ve doğmalık bozukluklarda hangi faktörler rol oynar? a.  Bozuk olan genlerin soy sürmesi. b.  Mongolizm, Klinefelter ve Turner sendromu gibi hallerde kromozom anormalliklerinin gelişmesi. c.  Metabolizmada kalıtımsal bozuklukların bulunması. d.  Kafatası ve beyindeki bozukluklardan gelen tali sakatlıklar. e.  Kızamıkçık, frengi ve başka enfeksiyonlar gibi hastalıkların gebelik sırasında annede bulunuşu. f.   Gebelik süresi içinde annenin çok yetersiz şekilde beslenmesi. g.  Gebeliğin ilk aylarında annenin zararlı ilaçlar kullanması, h.  ... Devamı »»»

Genetik Tababet « Kalıtımsal ve Doğmalık Hastalıklar

Genetik tababet   ifade etmektedir? Bu irsiyet olaylarını, hastalıklarını ve bununla ilgili başka yönleri, yakından tetkik eden ve çok çabuk gelişmekte olan yepyeni bir  bilim koludur. Çok kudretli yeni mikroskopların gelişmesiyle as kromozomlar veya genler, günümüzde artık bu mikroskoplar altında da görülebilmekte ve incelenebilmektedir. Yeni doğan bir bebeğin kromozomlarını veya genlerini   incelemek bebekte sakatlıklar olup olmadığı tespit edilebilinmekte midir? Günümüzde bebeğin ağzından birkaç hücrenin kazınmasıyla veya kanındaki hücrelerin muayenesiyle kromozomlarını inceleme ir kan... Devamı »»»