Yaş Dönümü

Yaş Dönümü « Kadın Üreme Organları  

Yaş dönümü (menopoz) nedir?
Kadının hayatında yumurtlama devrinin bitmesiyle adetlerin kesilmesidir. Genellikle bu hale yaş dönümü (menopoz) denmektedir. Başka deyişle menopoz tıbbi yaşlanma başlangıcıdır.

Yaş dönümü ne zaman olur?
Kadınların çoğunluğunda kırk beş ile elli beş yaşları arasında olur. Ancak bazı kadınlarda otuz beş yaş kadar erken, bazılarında ise elli beş yaşları kadar geç olabilir.

"Suni menopoz" ne demektir?
Yumurtalıkların ameliyatla alınması veya yumurtalıkların X ışınları ile tedavisi sonucu bunların yumurta yapma yeteneklerini kaybetmiş olmaları demektir.

Yaş dönümü tepkileri nedir?
Bunlar çok değişiktir. Bazı hallerde hiç tepki yoktur veya çok azdır. Bu dönemin en önemli faktörü kadının buna karşı göstermekte olduğu psikolojik davranıştır. Bazı kadınlar, şuur altında ıstırap çekmek istemekteyseler bunların yaş dönümüne tepkileri çok şiddetli olabilir. Çok hallerde bir kadın annesinin yaş dönümü hareketlerini taklit etme eğilimini gösterir. Eğer kadınlar yaş dönümü hakkında gerekli eğitimi görmüşler, gerekli bilgiye vakıfsalar ve duygusal bakımdan normalseler, yaş dönemi tepkileri büyük bir ihtimalle çok hafif olacaktır.

Yaş dönümünün (menopoz) genel belirtileri nelerdir?
a.  Birdenbire ateşlenmek.
b.  Soğuk ter dökmek.
c.  Baş ağrıları.
d.  Yorgunluk.
e.  Sinirlilik, duygusal bir gerginlik ve zorlama hissi.
f.  Depresyon ve bir yetersizlik hissi.

Yaş dönümünün özel belirtileri nelerdir?
Adetlerin düzensiz gelmesi ve kanamanın azalması.

Yaş dönümünden dolayı gelen düzensiz kanamalar ile bir tümörden veya pelvis bölgesindeki bir hastalıktan ileri gelen düzensiz adetler arasında ayırım nasıl yapılabilinir?
Adetlerin düzensizliği hakkında bir şüphe varsa; jinekolog kanser smiri yaparak veya rahimden ya da serviksten biyopsiler alarak bunları inceleyecektir. Bazen durumun tam teşhisi için jinekolog bir kürtaj yapılmasına lüzum görecektir.

Yaş dönümünün genel süresi ne kadardır?
Birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir?

Yaş dönümünde ne gibi bir tedaviye başvurulur?
a.  Yaş dönümünde en önemli tedavi usulü hastanın güvenini tazelemek ve durumu hakkında kendisine kesin ve açık bilgi vermektir.
b.  Belirtiler ciddi değilse en iyi yol hiçbir tedavi yapılmamasıdır.
c.  Belirtiler çok ciddi ise çok kez hormon değiştirilmesine başvurulmaktadır. Ancak bu tedavi rahim kanseri olma ihtimallerini arttırabileceğinden gerektiğinden daha uzun süre yapılmamalıdır.
c. Bazı hallerde belirtilerin hafifletilmesi için müsekkin ve yatıştırıcı ilaçlar verilmektedir.

Yaş dönümü tepkileri yumurtalık hormonları verilmesiyle hafifletilebilinir mi?
Evet. Ancak bu tedavinin daimi olarak bir jinekologun kontrolü altında yapılması gerekmektedir.

Yaş dönümü olan kadınlara hormon verilmesi davranışında bir değişiklik var mıdır?
Evet. Bundan önce birçok kadın doktoru, hormon tedavilerini tavsiye etmekte ve uygulamaktaydılar. Ancak günümüzde bu tedavi usulünün rahim kanserine yol açtığı şüpheleri artmış bulunduğundan, artık hormon tedavileri tavsiye edilmemektedir.

Yaş dönümü rahatsızlıkları işin yatıştırıcı ilaçlar faydalı mıdır?
Evet, ama ancak hafif vakalarda.

Yaş dönümü belirtileri zaman aşımı ile tamamen ortadan kalkar mı?
Evet, birkaç ay ile birkaç yıl arasındaki bir süre içerisinde tamamen kaybolur.
Duygusal dengeleri bozuk olan kadınlarda yaş dönümü tepkileri daha ciddi mi olmaktadır?
Evet.

Yaş dönümü ile kadında cinsel arzu azalır mı?
Hayır. Yaş dönümünden sonra cinsel arzu eskisi gibi devam eder. Bazı kadınlarda gebe kalma korkusu kalmamış olduğundan cinsel arzu artış göstermektedir.

Yaş dönümünden sonra bir kadımın özel temizlenmesinde bir değişiklik olmalı mıdır?
 Hayır.

Yaş dönümünden sonra kadının sesinin kalınlaştığı ve yüzünde kıllar çıktığı doğru mudur?
Katiyen doğru değildir.

Yaş dönümünden sonra kadın gebe kalabilir mi?
Hayır. Yaş dönümünden sonra bir kadın gebe kalamaz.

Yaş dönümü belirtilerinden ne kadar süre sonraya kadar bir kadın gebe kalabilir?
Yaş dönümü başlangıcından altı ay ila bir yıl sonrasına kadar bir kadın gebe kalabilir.

Yaş dönümünden sonra yumurtalıkların görünüşünde veya yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelir mi?
Biraz ufalma eğilimi gösterirler, fakat bu değişiklik pek önemli çapta olmaz.

Yaş dönümünden sonra dölyolu kanaması ne anlam taşır?
Yaş dönümünden altı ay sonra meydana gelen herhangi bir kanama serviks veya rahimde bir tümör teşekkülü işareti olabilir. Bu durum jinekolog tarafından ciddiyetle incelenmelidir.

Yaş dönümünden sonra bir kadının akli davranışları ile düşünme kabiliyetinde herhangi bir değişiklik olur mu?
Kesinlikle hayır.

Kadınlar yaş dönümünden sonra gençlik görünüşlerini kaybederler mi?
Hayır. Ancak şu göz önünde bulundurulmalıdır ki yaş dönümü geldiği zaman kadınlar artık gençliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Bir kadının hormon ifrazatının kaybolmuş olması o kadının fiziki görünüşünde bir değişikliğe neden olmayacaktır.

Bir kadına yaş dönümünden sonra yumurtalık hormonu verilmesiyle, gençlik görünüşü geri getirilebilinecek midir?
Bunun böyle olacağına dair birçok iddia varsa da, hayır.

Erken veya geç yaş dönümü irsi olabilir mi?
Evet.

Yaş dönümü hali geçirmekte olan  kadınlarda  bazı yumurtalık hormonları verilmesi yaşlanmayı geciktirebilecek midir?
Belki bazı hallerde, o da bir dereceye kadar ve kısa bir süre için. Yaşlanma kaçınılmaz bir doğal olaydır.

Erken gelen bir yaş dönümü o kadının hayat süresinin kısa olacağını mı gösterir?
Kesinlikle hayır. Yaş dönümünün, bir kadının ömrü ile hiçbir ilişkisi yoktur.