Dış Genital Organlar

Dış Genital Organlar « Kadın Üreme Organları



  

Vulva nedir?
Dölyolunun girişini çevreleyen alandır ve şu kısımlardan teşekkül etmiştir: Klitoris (bızır), büyük dudaklar (labia majora), küçük dudaklar (labia minora), mesaneden açılan idrar yolu, himen (kızlık zarı), Bartholin guddeleri ve dölyolunun açılış kısmı.

Klitoris nedir ve fonksiyonu nelerdir?
Dölyolunun, vulvanm dudaklarının birleştiği açılış kısmının üst tarafında bulunan yumru biçiminde küçük bir yapıdır. Klitoris seks ilişkilerinde zevk almakta önemli bir rolü olmakta ve karı-koca seks ilişkilerinde mühim bir yeri bulunmaktadır. Klitorisin yapısı erkeğin tenasül organına çok benzer.

Himen (kızlık zarı) nedir?
Dölyatağını (rahimi) kısmen ve bazı hallerde tamamen kaplayan salgılı bir zardır. İlk cinsel temasta yırtılır.

Himenin yapısı muhtelif şekillerde olabilir mi?
Evet. Kızların çoğunluğunda bu zar dölyolunu tamamen kaplamaz, ve bunların zarında bulunan delikler adet zamanda kan ve akıntının dışarıya akmasını temin ederler. Bazı nadir hallerde bu delikler eksik olur ve adet kanının dışarıya akabilmesi için cerrahi bir ensizyon (kesit) yapılması gerekir.

Himenotomi nedir?
Dölyolu açılışını genişletmek için kızlık zarına cerrahi müdahale ile ensizyon yapılması.

Himenotomi hangi nedenlerden dolayı yapılır?
a.  Delikleri olmayan kızlık zarları için.
b.  Kız evlendiği zaman kalınlaşmış veya yırtılmaz bir himen cinsel teması zor ya da imkansız kıldığı zamanlar.

Himenotomi ciddi bir ameliyat mıdır?
Hayır. Hastanede hafif anesteziyle yapılan basit bir ameliyattır.

Cinsel temasın zor olduğu hallerin hepsinde himenotomi  ameliyatı yapmak gerekli midir?
Hayır. Cinsel temasta sancı genellikle dölyatağı spazmından ileri gelmektedir. Bu sinir kasılmaları cinsel temastan korku ve gerginlikten ileri gelir. Yeni evlenen kadınlara verilecek öğüt ve tavsiyelerle bu spazma yol. açan korku ve gerginlikler kaybolacak ve normal cinsel temas gerçekleşebilecektir.

Himenin yırtılmaması çok kez meydana gelen bir olay mıdır?
Hayır, bu olaylara oldukça az rastlanılır.

Himenotomiden ne kadar süre sonra cinsel temasta bulunulabilinir?
Üç ila dört hafta sonra.

Yıllardan beri normal seks ilişkisi olan kadınlarda sancılı temas neden ileri gelir?
a.  Evliliğin ileri yıllarında cinsel temas yapılırken sancı duyulursa çok kez bu duygusal bir problemden ileri gelmektedir (dyspare-unia).
b.  Daha nadir hallerde, bu organik bir durumdur. Örneğin dölyatağının veya pelvis organlarının iltihaplanması. Bunlar da cinsel temasta sancı olmasına yol açabilir.

Bartholin bezleri nedir?
Dölyatağmın her iki tarafında dudakların alt kısmında bulunan iki soğan biçiminde küçücük yapıdır. Bunlar dölyatağı kanalına dar bir borucuk ile bağlıdır.

Bartholin bezlerinin fonksiyonu nedir?
Bunlar dölyatağının iç kısmındaki dudaklar için gerekli yağlamayı temin eden balgamsı bir sıvı algılar.

Bartholin kisti nedir?
Borucuğun dölyatağmm sonundaki kısımda meydana gelen bir tıkanma yüzünden bu borucuğun veya bezin şişmesidir. Bu kistler bir bezelye kadar küçük veya bir erik kadar büyük olabilirler.

Bartholin kistinin genel belirtileri nelerdir?
a.  Yürürken veya cinsel temasta bulunurken sancı.
b.  Dudaklarda bir şişkinlik.
Bartholin kistinin tedavisi nasıl yapılır?
Ya cerrahi müdahale ile alınması veya kistin içerisinden bir kesitle yeni bir yol açılması (marsupialization ameliyatı).

Bu gibi ameliyatların hastanede yapılması gerekli midir?
Evet, üç ile beş gün arası hastanede kalınması gereklidir.

Bartholin apsesi nedir?
Bakteriden ileri gelen bir Bartholin bezi enfeksiyonudur.

Bartholin apsesi nasıl tedavi edilir?
a.  Antibiyotikler, sıcak pansumanlar ve sancıların giderilmesi için
müsekkinlerin alınmasıyla.
b.  Daha ciddi vakalarda apseye kesit yaparak bunun drenaj yoluyla boşaltılması gerekecektir. Veya bir marsupialization ameliyatı yaparak yeni ve devamlı bir kanal açılacaktır.

Bartholin apsesinde ensizyon (kesit) veya drenaj için hastanede kalmak gerekli midir?
Evet. Bu vakalarda genel anestezi kullanılacak ve hastanede birkaç gün kalınması gerekli olacaktır. Bazı hallerde ensizyon ve drenaj lokal anestezi altında doktor muayenehanesinde de yapılabilinmektedir.

Bartholin apsesinin başka tedavi usulü var mıdır?
Evet. Bazı hallerde ensizyon ve drenaj yapıldıktan sonra elektrik akımı ile yakma yoluna başvurulur. Bu usulle apsenin zar astarları yok edilir ve apsenin tedavisinde yararlı olabilir.

Vulva iltihabı (vulvitis) nedir?
Dış genital organları kesiminde meydana gelen bir iltihaplanma veya enfeksiyondur. Çoğunlukla dölyolu içerisindeki bir enfeksiyonla ilgilidir.

Vulva lökoplakisi nedir?
Vulvada hücrelerin fazla büyümesi ve kanser gelişmesine eğilimli olan bir cilt hastalığıdır. Lökoplaki olan kesimler gri-beyazımsı bir renk ve parşömen kağıdına benzerliği olan bir hal alırlar.

Hangi kadınların lökoplakiye yakalanma eğilimleri fazladır?
Adet kesilmeleri olmuş kadınlar.

Vulva lökoplakisi genel bir durum mudur?
Hayır. Nadir hallerde rastlanılır.

Vulva lökoplakisinin belirtileri neleridir?
En yaygın belirtisi kaşıntıdır. Kaşınmak Çok kez tali enfeksiyona yol açacak ve iltihaplanma, şişkinlik, sancı, kızarma ve bulunduğu yerde kanamaya bile neden olabilecektir.

Lökoplaki, vulva kanseri şeklinde gelişebilir mi?
Evet. Vulva kanserlerinin % 25'inin lökoplakiden ileri geldiği sanılmaktadır. Ancak bu, lökoplakiye yakalanan bütün kadınlarda kanser gelişeceği anlamına gelmez.

Vulva lökoplakisinin tedavisi nasıl yapılır?
a. Eğer enfeksiyon varsa antibiyotikler lokal olarak ve ağızdan verilmelidir, b  Kaşıntı şiddetli ise antiseptik merhemler kullanılmalıdır.
c.  Hastalığın gelişmesini önlemek için hastaya yumurtalık hormonları verilmelidir (ovarianhormones).
d.  Kanser öncesi bir durum olduğundan çok vakalarda hasta dokular ameliyat yoluyla alınmaktadır.

Lökoplaki kendiliğinden geçebilir mi?
İlaç tedavisiyle geçici bir iyileşme elde edilebilinecekse de bu durum için gerçek tedavi, ancak ameliyat yoluyla olabilmektedir.

Lökoplakinin kanser halinde gelişmesi genellikle ne kadar sürer?
Bu çok yavaş olur ve çok yıllarca sürebilir. Dolayısıyla habis kısımların ameliyat yoluyla alınması için oldukça zaman vardır.

Kanser tüm vulvayı sarabilir mi?
Evet. Klitoris, dudaklar, Bartholin bezleri veya idrar yolunun açılış kısmı bazı hallerde kanser gelişmesine maruz kalabilirler.

Vulva kanseri önlenilebilinir mi?
Evet, lökoplakinin ameliyat yoluyla tedavi edilmesiyle.

Vulva kanseri nasıl tedavi edilir?
Vulvanm ameliyatla alınması (vulvektomi). Bu, vulvayı teşkil eden bütün yapıların ameliyatla alınması demektir. Yayılmış bir vulva kanserinde kasıktaki lenf bezleri de yapılacak radikal bir vulva ameliyatı (vulvektomi) ile alınmaktadır.

Vulva kanseri tedavi edilebilinir mi?
Evet, eğer erken davranılırsa ve vulva ameliyatla alınırsa. Vulva kanserlerinin % 60'ınm tamamen tedavi edilebileceği tahmin edilmektedir.

Vulva kanseri teşhisi nasıl yapılmaktadır?
Dokudan bir parça alınarak mikroskop altında incelenmekle.

Vulva kanserinin yaygınlık oranı nedir?
Vulva kanserinin kadın üreme organlarında meydana gelen kanserlerin % 2 ile 3 arası olduğu tahmin edilmektedir.

Vulva kanserine hangi kadınların yakalanması daha muhtemeldir?
Altmış yaşını geçkin olanların.

Vulvanın ameliyatla alınması ciddi bir operasyon mu sayılır?
Evet. Ancak bu ameliyatlar aşağı yukarı bütün vakalarda başarılı olur.

Dölyolu nedir?
Vulvanın açılış kısmının içinden dölyatağının servikse uzanan yaklaşık 7,5 ila 10 santim uzunlukta olan tüp biçimi bir kanaldır. Etrafında çok katlı bir çok elastiki olan bir zar mevcuttur.

Dölyolunun fonksiyonları nelerdir?
a.  Kadının seks ilişkisinde nihai organıdır.
b.  Erkek menisinin (spermasının) depo edilmesi için bir haznedir.
c.  Adet zamanında meydana gelecek akıntı için bir çıkış yoludur.
d.  Doğum zamanında çocuğun çıkacağı geçittir.

Kadınlar düzenli olarak vagina duş yapmalılar mı?
Bazı kadın doktorları sırf temizlik için vaginal duş yapılmasını tavsiye etmektedirler. Bir kısım kadın doktorları ise, yalnız bunun gerekli tıbbi durumlarda yapılmasını salık vermektedirler.

En iyi vaginal duş hangi solüsyonla yapılabilinir?
Beyaz distile edilmiş sirke veya asit laktik ile yapılacak duşlar yeterlidir. Eczanelerde satılan hazır duş ilaçları da kullanıla bilinir. Bunlar doktor tavsiye ve reçetesi ile alınmalıdır.

Kuvvetli antiseptik duşlar zararlı mıdır?
Evet. Kuvvetli kimyasal maddeler dölyolunda ülser veya yanıklara sebep olabilir.

Eğer dölyollarından ifrazatları varsa veya nahoş bir koku gelmekteyse genç kızların duş yapmaları mahsurlu mudur?
Kadın doktorunun spesifik talimatı olmadan, genç kızların duş yapmamaları gerekir.

Kadınlar temizleyici duşu cinsel temasta bulundukları günün sonrası gününde ve adetlerin bitmesinden sonra mı yapmalıdırlar?
Evet, çünkü bunlar çok kez fena bir kokuyu ve ifrazatı önleyebilecektir.

Dölyolu kanseri genel bir hastalık mıdır?
Hayır. Bu çok nadir rastlanan bir hastalıktır.

Dölyolu kanseri nasıl tedavi edilir?
Dölyolunun geniş ölçüde cerrahi müdahale ile kazınması veya radyum emplantasyonu ile.

Dölyolunda başka ne gibi marazi teşekküller meydana gelebilir?
a.  Polip.
b.  Kist.
c.  Dölyolu çeperinde bağ dokusu tümörleri gibi selim tümörler.

Dölyolunda meydana gelen selim marazi teşekküllerin tedavileri nasıl yapılır?
Yukarıda gösterilen bütün durumlarda basit bir ameliyatla hasta kısım alınarak her vakada tam bir tedavi ile sonuçlanır.

Rahim prolapsı nedir?
Dölyatağnın ve serviksin anormal bir şekilde dölyoluna sarkması demektir. Bu hal çok kez sidik torbasında ve rektumda meydana gelmiş bir rahatsızlıktan ileri gelebilmektedir.

Rahim prolapsı neden ileri gelir?
Bu hal genellikle gebelikte ve doğumda olabilecek gerginlik ve yırtılmalardan ileri gelmektedir. Çok çocuk doğurmuş olan kadınlar çok kez dölyatağı ve dölyolunu destekleyip tutan bağların gerilmesinden ve kopmasından mustarip olmaktadırlar.

Kadın doktorunun yetersizliğinden rahim prolapsı meydana gelebilir mi?
Hayır. En iyi kadın doktorları görevlendirildiği hallerde bile destekleyici, bağların kopması meydana gelebilmektedir.

Rahim prolapsının çeşitli dereceleri var mıdır?
Evet. Dölyatağı ve serviks hafifçe dölyoluna sarkmış olabileceği gibi, dölyatağı ve serviks bazen o derece sarkarlar ki dölyolunun açılışında gözle görülürler.

Rahim prolapsının belirtileri  nedir?
Dölyolunda bir doluluk ayrıca bir şey düşüyormuş hissi hakimdir. Bu belirtiler yürümeden veya ağır bir cisim kaldırdıktan sonra daha çok hissedilir. Sarkmış yapılar cinsel temasa engel olabilir, ayrıca idrar yapmayı ve bağırsakların normal işlemesini de engelleyebilir. Belirtiler sarkma derecesine göre değişir.

Rahim prolapsı önlenebilinir mi?
İyi bir kadın doktoru sarkmanın derecesini hafifletebilecekse de, çok kez bunu önleyemeyecektir.

Rahim prolapsı nasıl tedavi edilir?
Tedavisi cerrahi müdahaledir. Dölyolundaki bağlantıları ve adaleleri sağlamlaştırıcı bir plastik ameliyat gerekecektir. Veya adeti kesilmiş bir kadında dölyatağının ve serviksin cerrahi müdahale ile alınması yoluna gidilecektir (vaginal histerektomi).

Rahim prolapsı ameliyatları ciddi bir operasyon mudur?
Bunlar ciddi ameliyat sayılmakla beraber, riskleri büyük değildir ve hasta fazla bir sakatlığa maruz kalmadan iyileşecektir.

Rahim prolapsı ameliyatlarında ne kadar süre hastanede kalınması gereklidir?
Yaklaşık on ile on iki gün arası.

Rahim prolapsı için tıbbi tedavi metotları var mıdır?
Evet. Rahmin ağzına yerleştirilecek plastik bir halka (pesery) dölyatağını ve serviksi normal pozisyonunda tutacaktır. Ancak bu metot bir tedavi değildir ve ameliyatın yerine geçemez. Bu usule ancak, eğer hasta başka nedenlerden ameliyat olmayacaksa başvurulmalıdır.

Rahme yerleştirilecek plastik halka neden devamlı olarak orada bırakılmamaktadır?
a.  Çünkü bu asıl yetersizliği tedavi etmemektedir.
b.  Dölyolunun ülserleşmesine, dölyolu çeperinin iltihaplanmasına veya ciddi bir enfeksiyona yol açabilir.
c.   Bu halkanın kullanılması her gün lavaj yapılmasını gerektirir.
d.  Halkanın çıkarılması, temizlenmesi ve yeniden   yerleştirilmesi için ayda bir kere doktora gidilmesini gerektirir.

Mesane fıtığı (sistosel) nedir?
Sidik torbası çeperinden dölyoluna giren bir fıtıktır. Mesane fıtıkları; dölyoluna hafif bir çıkıntı yapacak kadar küçük ve bütün sidik torbasının dölyolu açılışından fırlamasına yol açacak kadar büyük olabilirler.

Rektum fıtığı (rektosel) nedir? .
Rektum çeperinden dölyoluna inen bir fıtıktır. Yine burada da fıtık derecesi vakaya göre değişiklik gösterir.

Mesane fıtığı ve rektum fıtığı neden meydana gelir?
Doğum sırasında meydana gelen destekleyici ve bağlayıcı liflerin kopması bu durumlarda neden olur.

Mesane fıtığı, rahim fıtığı ve rahim prolapsı sık görülen hastalıklar mıdır?
Bunlar oldukça yaygın hastalıklardır. Çok çocuk doğurmuş kadınlarda daha fazla rastlanır. Ayrıca kırkını geçmiş kadınlarda bu gibi bağlar zayıflama ve gerilme göstereceğinden, bu gibi durumlara gençlerden daha fazla aday sayılırlar.

Mesane fıtığı, rahim fıtığı ve rahim prolapsı aynı zamanda olabilirler mi?
Birçok vakalarda evet. Ancak, bir mesane fıtığı veya rahim fıtığı olmadan bir rahim prolapsı olabilir veya tersi de meydana gelebilir.

Mesane fıtığının belirtileri nelerdir?
En genel belirtiler fazla idrar, öksürürken, aksırırken, gülerken veya fiziki güç sarf ederken idrar kaçırılmasıdır. Dölyolunda bir çıkıntı hissi de belirtileri arasındadır.

Rahim fıtığının belirtileri nelerdir?
Dölyolunda ve rektumda bir baskı hissi ve dışarı çıkarken zorlanma.

Mesane fıtığı, rahim fıtığı ve rahim prolapsı kansere yol açar mı?
Hayır.

Mesane ve rahim fıtığı nasıl tedavi edilir?
Dölyatağına yapılacak bir plastik ameliyatla kopan bağlar ve adaleler düzeltilir, gerilir ve fazla dokular kazınarak alınır.

Mesane ve rahim fıtığı ameliyatları ciddi sayılır mı?
Hayır. Ancak ameliyatın bu vücut kesiminin anatomisini ve fonksiyonlarını çok iyi bilen bir jinokolog tarafından yapılması gereklidir.

Dölyatağına yapılan bir plastik ameliyattan sonra ne kadar süre hastanede kalınması gereklidir?
Bir hafta ile on gün arası.

Mesane fıtığı, rahim fıtığı ve rahim prolapsı ameliyatları tatmin edici midir?
Evet. Yaklaşık bütün vakalarda iyileşme temin edilmektedir.

Mesane fıtığı, rahim fıtığı ve rahim prolapsı tıbbi metotlarla tedavi edinilebilinir mi?
Hayır. Ancak rahim ağzına konan plastik halkalarla geçici bir rahatlama temin edilebilinir ama tedavi elde edinilemez.

Mesane fıtığı, rahim fıtığı ve rahim prolapsında ameliyat ne zaman gerekli olur?
Önce de söylediğimiz gibi belirtiler normal yaşantıyı engelleyecek hale geldikleri veya sidik torbası ve bağırsaklar normal fonksiyonlarını yapamayacak durumda oldukları zaman ameliyata başvurulur.

Bu ameliyatlardan sonra, bu hallerin tekerrür oranları nedir?
Başarılı bir ameliyattan sonra tekerrür etme oranları % 5'in altındadır.

Plastik ameliyatından sonra dölyolunda gözle görülebilinecek yara izleri kalmakta mıdır?
Hayır.

Bu gibi işlemlerde hangi anestezi kullanılır?
Ya omurga veya genel anestezi.

Bu gibi ameliyatlar ne kadar sürer?
Komple bir dölyolu plastik ameliyatı bir ile iki saat arası sürebilir.

Bu gibi ameliyatlardan sonra özel hemşirelerin görevlendirilmesi gerekli midir?
Her zaman değil. Ancak hastanın parasal gücü hemşire tutulmasına uygunsa bunların birkaç gün hastanın yanında bulundurulması çok rahatlatıcı olmaktadır.

Dölyolu ameliyatlarında hasta çok sancı duyar mı?
Hayır.

Dölyolu ameliyatından sonra hastanın ne zaman yataktan kalkmasına izin verilir?
Ameliyattan bir gün sonra.

Ameliyat sonrası alınması gereken özel tedbirler var mıdır?
Evet. Mesanenin normal fonksiyonuna varmasına yardımcı olmak için, birkaç günlüğüne mesaneye bir sonda yerleştirilmesi gerekli olabilir.

Dölyoluna yapılan plastik ameliyatların mesaneye ve rektuma ne gibi tesirleri olabilir?
Bazı hallerde, bir veya iki hafta idrar edilmekte zorluk çekebilinir. Yine, rahim fıtığı ameliyatları sonrası dışarı çıkmakta güçlük çekilebilinir. Bu komplikasyonlar kısa süreli olup, kendiliklerinden geçerler.

Ameliyatlardan sonra dikişlerin alınması gerekmekte midir?
Hayır. Dikişler kendiliklerinden eriyeceklerinden bunların alınmasına gerek yoktur.

Dölyolu ameliyatlarından sonra kanama olması normal sayılır mı?
Evet. Hafif akıntılar birkaç hafta devam edebilir.

Dölyolu ameliyatları evlilik ilişkilerine engel olur mu?
Hayır. Dokular iyileştikten sonra cinsel temasa yeniden başlanılabilinir. Bu genellikle altı ile sekiz hafta arası sürer.

Bir kadın mesane veya rahim fıtığı ameliyatından sonra çocuk doğurabilir mi?
Evet. Ancak ameliyat bu yapıların yeterli derecede gerilme ve genişleme kabiliyetlerini zayıflatmış olabileceğinden doğumun sezaryenle yapılması gerekebilecektir. Ayrıca, çocuğun dölyolundan alınması mesane veya rahim fıtığının tekerrürüne neden olabilir.

Rahim prolapsı için yapılan ameliyattan sonra bir kadın gebe kalabilir mi?
Yalnız serviks alınmışsa evet. Bu halde de doğum sezaryenle yapılmalıdır. Tabiidir ki rahim prolapsını tedavi için rahim ameliyatla alınmışsa (histerektomi), bu kadının gebe kalması olanağı yoktur.

Plastik ameliyat en uygun zaman hangisidir?
Çocuk doğurma durumu tamamlandıktan sonra.

Vajinit nedir?
Dölyolunun iltihaplanmasıdır.

Vajinit neden ileri gelir?
a.   "Trichomonas" gibi parazit enfeksiyonlarından.
b.   "Monilia" gibi mantarlardan.
c.    Stafilokok, streptokok vb. genel bakteriden gelen enfeksiyonlardan.
d.    Yaşlılıktan ileri gelen değişikliklerden.
e.    Bazı hallerde dölyolundaki lüzumlu dölyatağı bakterilerinin, antibiyotik alınmasıyla yok olmalarından ileri gelmektedir.

Sağlıklı bir dölyolunda bakteri bulunur mu?
Evet ve bunların çoğunluğu yararlı bakterilerdir ve hastalığa neden olmazlar.

Dölyolunda parazit veya mantar enfeksiyonları neden ileri gelir?
Dölyolundaki asiditede meydana gelen değişiklik, bu organizmaların normal olarak orada bulunan organizmalardan daha fazla büyümelerine yol açar.

Dölyolundaki asiditenin azalmasına ne yol açar?
Adetlerde gelen kan çok kez asiditenin azalmasına neden olur ve böylece zararlı organizmaların büyümesine ve üremelerine yol açarak vajinitin gelişmesine sebep olurlar.

Vajinitin belirtileri nelerdir?
Bu, enfeksiyonun sebebine bağlıdır. Parazitler, mantar veya bakteri vajinitleri genellikle şu belirtileri gösterir
a.  Vulvada kaşıntı.
b.  Dölyolundan ifrazat.
c.  Cinsel temasta sancı.
d.  Fazla ve sancılı idrar.
e.  Dış genital organlarda şişkinlik.

Yaşlılarda vajinit belirtileri nelerdir?
Kaşıntı, çok az dölyolu ifrazatı. Cinsel temasta sancı duyulur ve çok az hallerde dölyolunda kanama olur.

Vajinitin cinsini tayin etmek için ne gibi testler yapılır?
Dölyolu ifrazatından bir parça alınır ve mikroskop altında incelenir. Böylece enfeksiyonun "monilia", "trichomona" veya bakteriden mi ileri geldiği tespit edilir.

Vajinit nasıl tedavi edilir?
a.  Günümüzde mantardan gelen enfeksiyonlar ağızdan alman ve dölyolu kanalına lokal uygulamayla yapılan anti-fungus ilaçlarıyle başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Ağızdan alman ilaçlar arasında en çok kullanılmakta olan "Metranidazol"dur.
b.  Bakteriden ileri gelen vajinit, antibiyotiklerden bir tanesiyle hem ağızdan verilerek ve hem de lokal olarak kullanılmaktadır.
c.  Yaşlılardaki vajinit lokal, ağızdan veya enjeksiyon yoluyla çeşitli kadın hormonlarının verilmesiyle tedavi edilmektedir.

Ağızdan verilen ilaçlarla, mantardan ileri gelen vajinit tedavisi ne derece başarılı olmaktadır?
Bunların çok başarılı olduğu ispat edilmiştir. Vakaların büyük çoğunluğu on gün süren bir uygulamayla tedavi edilebilmektedir.

Vajinitin tekerrür etme eğilimleri var mıdır?
Evet. Vajinitin birçok tipinde bu eğilim vardır. Bu nedenledir ki tedavi uzun bir süre devam ettirilmelidir. Hastalar tedaviyle çabucak rahatlayınca tedaviye son verme eğiliminde olduklarından tekerrür etme olanakları artmaktadır.

Vajinit genellikle ne zamanlarda tekerrür etmektedir?
Adet zamanlarının hemen başında ve sonunda ve gebeliğin son devirlerinde. Bu durum da dölyolu çeperinde meydana gelen hormon değişikliklerinin bu durumla büyük çapta ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Mantardan ileri gelen vajinit erkeğe de bulaşabilir mi?
Evet. Çok hallerde iltihap erkeğin genital organının destek dokularına bulaşır.

Erkeğe mantardan gelen vajinit bulaşmışsa ona da aynı tedavi usulleri mi uygulanır?
Genellikle erkeğin genital organına lokal tedavi gerekmemektedir. Ancak, erkeğe de on gün kadar bir süre "Metranidazol" verilmekte ve yeniden bir enfeksiyon kapmaması için cinsel temasta prezervatif kullanması gerekmektedir.

Vajinit çocuklarda da olur mu?
Evet, vajinite iki ile on beş yaşları arasında kızlarda sık sık rastlanır. Bulaşma tuvalette ve başka yerlerde yetersiz temizlik kurallarından meydana gelir.

Kadınlarda gonore (belsoğukluğu) nasıl meydana gelir?
Yaklaşık her vakada kadın bu hastalığı gonore olan bir erkekle cinsel temasta bulunmakla alır. Çok nadir hallerde bir kadın bu hastalığı mikroplanmış bir parmaktan veya tuvaletten kapabilir.

Gonore, kadın üreme organlarının hangi yapılarına tesir eder?
Vulva, Bartholin bezleri, idrar yolu, dölyolu, dölyatağı ve serviks yaklaşık her vakit enfeksiyon tesiri altında kalır. Enfeksiyon yayılırsa serviksten dölyatağına çıkar ve oradan da Fallop tüplerinden yumurtalıklara ve en sonunda karın boşluğuna ulaşarak burada gonore peritonitinin gelişmesine neden olur.

Kadınlarda gonorenin belirtileri nelerdir?
İlk belirtiler dölyolunda hafif rahatsızlık, dölyatağından ifrazat, yanma ve fazla idrardır. Bu belirtiler ilerler ve hastalığın ilk günlerinden sonra çok fazlalaşır.

Gonore teşhisi nasıl yapılır?
Mikroskopla incelemede asıl nedeni olan  "gonococcus" mikrobu tespit edilir. Bu mikrop mikroskopta görülmeden kesin bir teşhis kılamaz.

Kadınlarda gonore nasıl tedavi edilir?
Sülfamidler ve antibiyotikler, gonore tedavisinde yepyeni bir çığır açmıştır. Hastalık derhal tedavi edildiği taktirde gonorenin bütün kötü sonuç ve tesirleri önlenmiş olunabilinir. Ne yazık ki çok kere genç bir kadın utangaçlığından ve sıkılganlığından bu sosyal hastalığa yakalandığını gizlemeye kalkışır. Bu ihmalin sonucu da aktif tedaviye girişilmeden önce mikrobun tesirinin fazlasıyla artmış ve yerleşmiş bulunmasıdır. Bu gibi hallerde sülfamid ve antibiyotiklerin kullanılmasıyla bile tüplerde, yumurtalıklarda ve karın boşluğundaki enfeksiyonlar tam anlamıyla temizlenemeyecektir.

Gonore tedavisine derhal ve gerektiği yollarda girişildiği hallerde hastalık tam anlamiyle tedavi olabilir mi?
Evet.

Gonore doğuma tesir edebilir mi?
Tedavi edilmemiş bir gonore veya tüp ve yumurtalıklara bulaşmış bir kronik gonore muhakkak ki kısırlığın gelişmesinde bir faktör olacaktır. Kronik gonore olan kadınlarda kısırlık oranı çok yüksektir.

Gonore bazı hallerde cerrahi müdahale gerektirebilir mi?
Aşağıdaki durumlarda gerektirir.
a.  Bartholin bezleri enfekte olduğu taktirde bunlara ensizyon (kesit) yapılması veya alınması gerekebilecektir.
b.  Fallop tüpleri, yumurtalıklar kronik şekilde mikroplandıkları hallerde bunların cerrahi müdahale ile alınmaları gerekebilecektir.

Frengi kadın üreme organlarına nasıl tesir eder?
Hiç ağrı yapmayan bir şankr, vulva veya dölyolunun herhangi bir yerinde gelişebilir.

Kadında frengi olduğu nasıl teşhis edilir?
Şüpheli bir yara veya berenin muayenesiyle. Yara veya bereden bir parça alınarak mikroskop altında incelenir. Teşhis daha sonra kan testleri "VVasserman, Kahn vb" lerde teyit edilir.

Frengi genellikle kadına nasıl bulaşır?
Hastalıklı bir erkekle cinsel temasta bulunmakla.

Frengi doğuma engel olabilir mi?
Eğer frengi zamanında ve yeterli derecede tedavi edilmişse hastanın çocuk doğurmasına pek bir engel teşkil etmez. Yıllarca önce, frengi daha yaygın olduğu zamanlarda, hastalık çok kez çocuk düşürmelere ve ölü doğumlara neden olmaktaydı.