Spastik Veya Mükoz Kolit

Spastik Veya Mükoz Kolit « İnce ve Kalın Bağırsaklar  

Spastik veya müköz kolit nedir?
Bu durumlarda kalınbağırsak şiddetli bir şekilde kasılmakta ve en hafif bir tahrikte ıspazmoza girmektedir. Bu gibi bağırsaklar çok kez büyük miktarda salgılar ifraz etmektedir ve bunlar dışkıda görülür.

Spastik veya müköz kolit neden meydana gelir?
Bunların fonksiyonel düzensizlikler olup duygusal düzensizlikten ve aşırı strese (gerilim)  bir tepki olarak gelmekte oldukları sanılmaktadır.

Spastik veya müköz kolite en çok kimler yakalanmaya meyillidir?
Derinine giden ve halledilmemiş duygusal problemleri bulunan genç kadın ve erkekler.

Spastik veya müköz kolitin belirtileri nelerdir?
a.  Karın bölgesinde rahatsızlık, gaz, hafif krampvari sancılar.
b.  Düzensiz dışarı çıkma halleri, münavebeli kabızlık ve ishal halleri,
c.  Dışkıyla birlikte büyük miktarda bağırsak salgısının gelmesi.

Spastik veya müköz kolitin teşhisi nasıl yapılır?
Bunu, çok daha ciddi durumlar olan ülserli kolit veya bağırsakta bir tümör bulunmasından ayırt etmek çok önemlidir. Bu durum belirtilerinin dikkatle not alınması alt bağırsakların bir sigmoidoskop ile muayene edilmesi ve röntgen filmi çekilmesi ile teşhis edilebilir.

Bu hastalıkların tedavisi nasıl yapılır?
a.  Hastanın psikolojik bakımdan tedavi edilmesi çok önem taşır ve bazı vakalarda psikiatrik yardıma da ihtiyaç görülür.
b.  Müshil ve lavmanlara son verilmesi önemlidir; çünkü bunlar normal dışarı çıkmayı engellemektedir.
c.  Hasta düzenli yemek saatlerine alıştırılmalı, ayrıca normal saatler ve dönemlerde dışarı çıkması için eğitilmelidir. Fazla baharatlı yemeklerden kaçınması ve fazla miktarda alkol almaması gereklidir.

Spastik veya müközlü kolitten hasta olanlar, bu hastalıktan iyileşebilirler mi?
Evet, ancak duygusal stress (gerilim) hallerinde hastalığın tekerrür etme eğilimi bulunmaktadır. Ayrıca, bu gibi hastalar diyetlerini bıraktıkları veya eskisi gibi müshil alma ve lavman yapmaya başladıkları zamanlar hastalık tekerrür etme eğilimini gösterecektir.

Spastik veya müközlü kolit tehlikeli hastalık mıdır?
Hayır. Tahriş olmuş kolonlarına rağmen bu hastalığa tutulmuş kişiler normal aktif hayatlarını sürdürebilmektedirler.

Spastik veya müközlü kolit, kanser gelişmesine neden olur mu?
Hayır.

Bu hastalığın tedavisinde "antispasmodik" ve teskin edici ilaçlar yararlı olmakta mıdır?
Evet, bu ilaçlar çok hallerde ıspazmozu hafifletir ve hastanın muntazam dışarı çıkma alışkanlıkları kazanmasına yardımcı olur. Yeni geliştirilmiş olan müsekkin ilaçların da, duygusal stress'in hafifletilmesinde yardımcı olabildikleri görülmüştür.

Kronik ülserli kolit nedir?
Kalınbağırsakta meydana gelen ve bazı hallerde incebağırsağı da ihtiva eden, çok vahim olan bir iltihaplanmadır. Hastalıkla beraber nöbet, kanlı ishal, zafiyet ve mafsal sancıları dahil karakteristik başka belirtiler de meydana gelir.

Kronik ülserli kolit neden olur?
Nedeni tam bilinmemekte ise de, birçok araştırmacı bu hastalığın kökeninin bakterilerden geldiğine inanmaktadırlar. Bu hastalık yirmi ile otuz yaşlarında olan ve duygusal düzensizlikleri bulunan kişilerde; daha yaşlı olan ve duygusal bakımdan dengeli yaşayan kişilerden, çok daha fazla görülme ihtimali vardır.

Bu hastalığın belirtileri nelerdir?
Ülserli kolit çok kez genç yaşta ve erginlikte başlar; devam eden ishal, karın bölgesi krampları, dışkıda kan ve balgam görülmesidir. Hasta günde on beş, yirmi hatta otuz defa dışarı çıkabilir. Bu durum devam ettiği takdirde hasta büyük ölçüde vücuttaki suyunu kaybeder, yüksek nöbet devamlı bir anemi hali gelişir.

Ülserli kolitin genel gidişatı nedir?
Durum birkaç hafta devam ettikten sonra durabilir; ancak birkaç ay sonra, hatta yıllarca sonra yeniden baş gösterir.

Kronik ülserli kolitin teşhisi nasıl yapılır?
a. Karakteristik belirtileri tespit edilerek.
b. Sigmoidoskop ile, kalınbağırsağı muayene ederek iltihaplanma ve ülserleşme karakteristik belirtilerini görerek.
c.  Röntgen filminde karakteristik belirtileri tespit ederek.

Ülserli kolit nasıl tedavi edilir?
a.  Hafif vakalarda ilaçla tedavi metodu tavsiye edilmektedir. Bu tedaviyle birlikte yumuşak bir diyet, antibiyotik ilaçlar ve kortizon veya benzeri ilaçlar bulunacaktır. Bu rejimler, vakaların büyük bir çoğunluğunu iyileştirecektir.
b.  Daha ilerlemiş veya tekerrür eden vakalarda ameliyat çok kez gerekli olmaktadır. Bu ameliyatta bütün kalınbağırsağın alınması gerekebilecektir. Bu işleme başvurulduğu takdirde incebağırsağın alt yarısı sürekli bir "ileostomi" olarak karın bölgesine çıkarılmakta ve yerleştirilmektedir.

Ciddi bir ülserli kolit hastalığından iyileşme ihtimali nedir?
İlaçla tedavi metodlarına bütün gayretlere rağmen cevap vermeyen hastalarda ameliyat, zamanında yapıldığı taktirde iyileşme ihtimali çok fazladır.

Bütün kalınbağırsak alındığı hallerde hastanın karnında daima bir "ileostomi" açılışı bulunacak mıdır?
Evet. Ancak hastaların büyük çoğunluğu "ileostomi"lerini başarı ile kullanmayı öğrenmekte ve başarmaktadırlar.

Ülserli kolit için ameliyatlarda rektum bazı hallerde kurtarılabilmekte midir?
Ülserli kolit ameliyatların çok ufak bir oranında rektum ilişkili görülmemektedir. Bu hallerde kurtarılabilmektedir. Bazı hallerde ise, ki bunlar çok nadirdir-, ameliyat sırasında incebağırsağın alt kısmı uzatılarak direkt olarak rektuma dikilmektedir. Yine başka hallerde ilk adım olarak bir "ileostomi" yapılmakta ve hastanın iyileşmesi beklenmektedir. Bilahare aylar ve hatta yıllar geçtikten sonra rektumun hastalıktan tamamen kurtulduğu tespit edilirse "ileostomi" aşağıya alınarak "ileum" rektuma dikilebilmektedir. Ancak, burada şunu belirtmek gerekir ki, bu işlem ülserli kolit ameliyatlarının büyük çoğunluğunda yapılmamaktadır.

"Ileostomi"li bir hasta normal bir hayatı sürdürebilecek midir?
Evet. Bu durumda binlerce kişi vardır ki, her gün işlerine giderler.
normal kişilerin bütün fonksiyonlarını yerine getirirler ve normal hayatlarını sürdürürler.

Ülserli kolitte psikiatri yardımcı olabilir mi?
Evet ama, hastalığın ilk devrelerinde hasta ile temas kurulmuş olduğu takdirde.

Ülserli koliti önlemek için herhangi bir çare var mıdır?
Hayır. Ancak tedaviye erken başlandığı takdirde, hastalığın daha kötü bir safhaya girmesini önlemek için çok şeyler yapılabilmektedir.

Ciddi ülserli kolit olan bir kimseye ameliyat yapılmadığı takdirde ne meydana gelebilir?
a.  Nöbet, su kaybı, kontrol edilmeyen ve ishal belirtileri gösteren akut bir ülserli kolit hali tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilir.
b.  On yıl süre aktif ülserli kolit hastalığı çekmiş olan kişilerin büyük çoğunluğunda bağırsak kanseri gelişir.