Divertikülit Ve Divertiküloz

Divertikülit Ve Divertiküloz « İnce ve Kalın Bağırsaklar  

Divertiküloz nedir?
Genellikle doğuştan mevcut olan durum, kalınbağırsak duvarından dışa uzanan mukoza dolu cepler bulunmasıdır.

Divertiküloz neden meydana gelmektedir?
Bağırsak çeperinin çeşitli noktalarında zayıf olan kısımlar bulunduğu ve kan damarlarının bunları deşmekte olduğu sanılmaktadır.

Divetikülit ile divertiküloz arasındaki fark nedir?
Divertikülit çıkıntı veya torbalarda cerahatlanma hali olan bir hastalıktır.

Divertiküloz yaygın bir rahatsızlık mıdır?
Evet. On kişiden birinde böyle çıkıntılar bulunduğu tahmin edilmektedir. Büyük çoğunluğunda bu duruma tali olarak bir belirti görülmemektedir.

Divertiküloz olanların   büyük çoğunluğunda  hiçbir belirti görülmemekteyse bu durum nasıl meydana çıkarılmaktadır?
Bu hastalık çoğunlukla röntgen filmindeki karakteristik görüntülerle teşhis edilmektedir. Bunlar bir mide-bağırsak röntgeni alındığı zaman da görülmektedir.

Bir insanda divertiküloz varsa, onda diverkülit'in de gelişmesi ihtimali var mıdır?
Divertiküloz olan kişilerin büyük çoğunluğunda hiçbir belirti görülmeyecektir. Bunlardan yalnız yaklaşık yüzde onunda divertikülit gelişecektir.

Eğer bir insanda divertiküloz varsa, divertikülit olmayı önleme çareleri var mıdır?
Bir dereceye kadar evet. Bu sellülozu az olan gıda maddelerinin yenilmesiyle ve normal saatlerde dışarıya çıkma adetlerinin geliştirilmesiyle elde edilebilir.

Divertikülitin, tedavisi için ne tür ameliyatlar tavsiye edilir?
a.  Eğer iltihaplı divertiküller delinirse ve apse geliştirmişlerse bu apseler drenaj yoluyla boşaltılmalıdır. Bu gibi vakalarda bir kolostomi yapılması gerekebilecek (bağırsaktan karın bölgesi çeperine bir açılışın deşilmesi) ve bu şekilde dışkı deresi hastalanmış alandan uzak tutulmuş olacaktır.
b.  Lokalize olan bir divertikülitin en ideal tedavi metodu bağırsağın hastalanan kısmının alınması ve yukarıdaki sıhhatli bağırsağın alttaki sağlam bağırsakla birleştirilmesidir.

Divertikülit için yapılan ameliyatlar tehlikeli midir?
Ciddi ameliyatlar sayılır; fakat genellikle iyileşme tam olmaktadır.

Divertikülit ameliyattan sonra tekerrür eder mi?
Eğer, hastalıklı bağırsak halkaları bırakılmışsa tekerrür eder.

Divertikülit için ne kadar süre hastanede kalınması gereklidir?
Eğer akut iltihaplanmanın ameliyat olmadan iyileşmesi beklenilecekse haftalarca hastanede kalınması gerekebilecektir. Eğer hasta ameliyat olmuşsa iki veya üç hafta sonra hastaneden çıkabilir.

Bu rahatsızlığın tedavi edilmesi için, çeşitli ameliyatların yapılması gerekli olmakta mıdır?
Evet. Birinci ameliyat kopmuş olan bir divertikülite tali olarak bir apsenin drenajı olabilecektir, ikinci kısım bir kolostomi ameliyatı ile dışkının yolunu değiştirmek olabilecektir. Ameliyatın üçüncü safhası, bağırsağın hasta kısmını almak için yapılması gerekecektir. Dördüncü safha ameliyat ise bağırsaktaki açılan kısmı kapatarak dışkı yolunun normal mecraya çevrilmesi için icap edecektir.

Divertikülit için yapılan ameliyatlar, hep böyle safhalarda mı yapılmaktadır?
Hayır. Mümkün olan hallerde operatör bir ameliyatta hastalanan bağırsağı alarak sürekliliği temin etmeye çalışacaktır. Ne yazık ki, bu her zaman mümkün olmamaktadır.

Divertikülit geçirmiş bir hasta normal hayatına dönebilir mi?
Evet. Ancak diyetine, bağırsakların iyi ve normal çalışmasına dikkat etmesi gerekir.