Bakteri Veya Parazitlerden İleri Gelen Kolit

Bakteri Veya Parazitlerden İleri Gelen Kolit « İnce ve Kalın Bağırsaklar  

Bakteri veya parazitlerden meydana gelen kolitler hangi tiplerdendir?
Dizanteri ya bakterilerden, "basilli dizanteri" veya amipli parazitlerden, "amipli dizanteri" meydana gelebilmektedir.

Dizanteriye nasıl yakalanılır?
Hastalığı meydana getiren spesifik mikrop veya parazitlerin bulunduğu suları veya bunlarla bulaşmış olan yemekleri yemekle.

Dizanteriyi önleme çareleri var mıdır?
Evet. Yabancı şehir ve ülkelerde bulunulduğu zamanlar belirli olmayan yemekleri yemekten kaçınmakla ve temizliğe önem vermeyen kalitesi düşük lokantalara gitmemekle.

Dizanterinin tedavisi için etkili tedavi yolları var mıdır?
Evet. Hastalığın ilk günlerinde verildiği taktirde, bu hastalık bazı ilaçların alınmasıyla tedavi edilebilmektedir.

Dizanteri sık görülen bir kolit hastalığı mıdır?
Son yıllarda tropikal ülkelere gidenlerin sayısı çoğalmış olduğundan bu hastalığa daha fazla rastlanmaktadır. Ayrıca, yurt dışında görev yapmış olan asker veya siviller bu hastalığa yabancı ülkelerde yakalanmışlar ve hastalık mikroplarını ülkelerine taşımışlardır.

Amipli veya basilli dizanteriye yakalananlar bu hastalıktan tamamen iyileşebilirler mi?
Erken ve sıkı tedavi gördükleri takdirde evet. Hastalık tedavi edilmediği hallerde kronik dizanteriye dönme eğilimi vardır. Bu hal ise, karaciğerde ve başka organlarda amipli apselerin gelişmesi gibi çok ciddi komplikasyonlar meydana getirebilir.

Dizanterinin tekerrür etme ihtimali var mıdır?
Tam olarak tedavi edilmediği takdirde tekerrürler meydana gelebilir.