Bağırsak Tıkanması

Bağırsak Tıkanması « İnce ve Kalın Bağırsaklar  

Akut bağırsak tıkanması nedir?
Karın bölgesinde ameliyat gerektiren en ciddi cerrahi durumlardan biridir. Bu durum, bağırsaklar muhteviyatının bağırsak kanalından normal olarak geçmesini engelleyen bir maniden meydana gelmektedir.

Bağırsak tıkanmasını meydana getiren genel durumlar hangileridir?
a.  Bağırsağın içinde veya dışında bir tümör. Bu tümör baskı yaparak geçit yolunu tıkamaktadır.
b.  Bağırsağın büzülmesine yol açan iltihaplar.
c.  Bir bağırsak halkasının bir fıtık içerisinde yakalanarak takılması (boğulmuş fıtık).

Bağırsak tıkanmasının belirtileri nedir?
a.  Karın bölgesinin şişmesi.
b.  Dışarı çıkamamak ve gaz çıkaramamak.
c.  Devamlı kusma halleri.
d.  Kolik tipi karın ağrıları.
e.  Tıkanıklığı belirli bir şekilde gösteren röntgen filmi.

Bağırsak tıkanması her zaman tam mıdır?
Hayır. İlk olarak kısmi tıkanıklık meydana gelir. Bunun belirtileri ise artan kabızlık hali ve karında şişkinlik olup, bu durum birkaç gün devam eder.

Bağırsak tıkanması giderilmediği takdirde ne meydana gelir?
Karın bölgesi daha çok şişer ve kusma durmadan artar. Hasta sonunda dışkı kusmaya başlar. Bağırsak sularının kaybıyla kimyasal denge bozulmuş olur ve yoğun zehirlenmeden dolayı hasta hayatını kaybedebilir. Başka hallerde fazlasıyla şişen bağırsaklar patlayabilir ve meydana gelen peritonit ölüme neden olur.

Bağırsak tıkanması cerrahi müdahale yapılmadan iyileşebilir mi?
Evet. Bazı hallerde tıkanıklık bir bağırsak burkulmasından, bağır sak dolaşmasından, bir bağırsak bölümünün başka bir bağırsağın içine girmesinden veya bağırsak çeperinin iltihaplanmasından ileri gelmiş olabilir. Bu durumlar bazen kendiliklerinden iyileşebilir ve tıkanma hali ortadan kalkar.

Kısmi bağırsak tıkanmasının tedavi metotları nedir?
Burundan sokulan lastik tüpler karın bölgesi yoluyla incebağırsağın içerisine yerleştirilmektedir. Bu tüp bir emme aygıtına bağlan, makta ve emme yoluyla bağırsaklardaki sıvı ve gaz, büyük ölçüde boşatılarak bağırsaklar rahatlaştırılmaktadır. Hastanın tahammülünü artırmak için kendisine damardan enjeksiyon yoluyla sıvılar, şeker ve başka gerekli kimyasal maddeler verilmektedir.

Bağırsak tıkanmasının kesin teşhisi nasıl yapılabilmektedir?
Belirtileri tetkik ederek röntgen filmi alınmasıyla. Mekanik bağırsak tıkanması hali karın nahiyesinde önce yapılan bir ameliyat izinde bir değişiklik görüldüğü zaman şüphe edilmektedir. Bu hallerde bir yapışıklığa tali olarak bir bağırsak halkasının dolaşmış olması tıkanıklığa neden olabilmektedir.

Bağırsak tıkanıklıklarında ne gibi ameliyat yapılmaktadır?
Eğer bir yapışma veya dolaşmadan ileri gelmişse, engellemeyi yapan dokular makasla kesilmektedir. Eğer tıkanma bir tümörden ileri gelmekteyse bağırsakların o kısmının alınması gerekmektedir.

Akut bağırsak tıkanması için bazı hallerde bir defadan fazla ameliyat yapılması gerekmekte midir?
Evet. En önemli mesele tıkanıklığı bir an önce ortadan kaldırmaktır. Bunun için çok kez ilk olarak bir kolostomi yapılması gereklidir. Bu ilk ameliyatla bağırsak, karın bölgesi çeperinin dışarısına çıkarılmakta, bağırsağa bir ensizyon yapılmakta ve dışkının dışarı akması temin edilmektedir.

Bağırsak tıkanmasından sonra sürekli, kolostomiye ihtiyaç görülmekte midir?
Genellikle hayır. Tıkanma giderildikten sonra operatör hastayı daha yakinen muayene edecek ve tıkanmanın kesin nedenini bulmaya çalışacaktır. Bundan sonra ikinci ameliyata girişecek ve tıkanmaya neden olan engeli ortadan kaldıracaktır. Sonraki bir tarihte kolostomiyi kapatacak ve bağırsaklar normal fonksiyonlarını yeniden yapmaya başlayacaklardır.

Hastaların tam bir bağırsak tıkanıklığından kurtulma şansları nedir?
Tıkanmadan sonra yirmidört ile kırksekiz saat arasında ameliyat olanların büyük çoğunluğu kurtulur. Eğer durum birkaç günden beri devam etmişse, ne yapılırsa yapılsın, kurtulma ümidi yok denecek kadar azdır.