İnce ve Kalın Bağırsaklar

Anatomi Ve Fonksiyon « İnce ve Kalın Bağırsaklar

İncebağırsak nedir? Midenin hemen ötesinde bulunan onikiparmak bağırsağından, kalınbağırsakla birleşme yeri olan kısma uzanan bağırsaklar sisteminin bir kısmıdır. Bu birleşme yeri, karın bölgesinin alt sağ kısmında bulunan "ilyoçekal valf" olarak anılan ve supap görevi yapan bölgenin yer aldığı bölümdedir. İncebağırsağın uzunluğu ne kadardır? Eğer halkalar düzlenecek olursa, uzunluğu yaklaşık altı metreyi bulur. İncebağırsağın başlıca fonksiyonu nedir? Enzim olarak adlandırılan bazı kimyasal maddeleri ifraz etmekte, bazı gıda maddelerini ana parçacıklara ayırmakta ve böylece bunların ... Devamı »»»

İshal « İnce ve Kalın Bağırsaklar

İshal nedir? Gevşek, pekleşmemiş dışkıların çıkması halidir. İshalin yaygın sebepleri nelerdir? a.  En basit sebebi mide ve bağırsakların iltihaplanmasıdır (gastro-enterit). Bu hal bozuk veya mikroplanmış gıda maddeleri yemekten veya bunlardan birine alerjik olmaktan ileri gelebilmektedir. b.  Başka genel nedenler arasında ishal tipi hastalıklar vardır. Örneğin dizenteri, ülserli kolit, bölgesel kıvrım bağırsağı iltihabı (divertikülit) vb. c.  Bazı enfeksiyon hastalıkları, örneğin tifo ve kolera çok ciddi ishal hallerine neden olur. d.  Fazla yumuşatıcı ilaçlar ve müshiller alınması da g... Devamı »»»

İntussussepsiyon « İnce ve Kalın Bağırsaklar

İntussussepsiyon ne demektir? Bu durum, bir kısım bağırsağın yanındakinin içine girmesidir. Genellikle, bir iltihaplanma veya bir tümör normal bağırsak büzülmesini engellemektedir. İltihaplanmış olan bağırsak kısmının üzerinde bulunan normal bağırsak, alttakinden daha fazla kuvvetle büzülmekte olduğundan üstteki bağırsağın alttaki bağırsağın içerisine girmesine sebep olmaktadır. Bu hastalık en çok nerede görülmektedir? İncebağırsak, karın bölgesinin alt kısmında, kalınbağırsak ile birleştiği noktada bu bağırsağın içerisine girmektedir. Bu hastalık genellikle kimlerde olur? Vakaların b... Devamı »»»

Meckel Divertikülü « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Meckel divertikülü nedir? İncebağırsak çeperinin parmağa benzer bir biçimde dışa doğru fırlamasıdır. Bu durum genellikle ince bağırsağın son otuz santiminde meydana gelmektedir. Doğuştan olan bu durum, bir gelişme kusurudur. Meckel divertikülü sık görülen bir olay mıdır? Hayır, çok az rastlanır. Meckel divertikülünün belirtisi nedir? Aynen apandisit gibi, bazen cerahatlanmaktadır. Cerahatlanmış olan bir Meckel divertikülünün teşhisi nasıl yapılır? Hastanın (genellikle çocukların) karnında sancı olur, karın bölgesi ortalarında rahatsızlık hissedilir, hafif nöbet ve kanlı ishal görü... Devamı »»»

Gastroenterit « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Gastroenterit nedir? İncebağırsak ve iç zarlarının akut derecede iltihaplanması halidir. Akut gastroenterit neden ileri gelir? Çeşitli nedenleri olabilir: a.  Bağırsak gribinde olduğu gibi bir virüs. b.  Bazı gıda maddelerine veya içeceklere alerji. c.  Bozulmuş yemekleri yemek. d.  Yemekten zehirlenme. e.  İncebağırsağı fazla harekete getiren bazı ilaçların alınması. f.  Zehirlerin alınması. g.  Fazla alkol alınması. h. Bir mikroptan ileri gelen gerçek iltihaplanma hali; tifo, dizanteri/kolera, vb. Akut gastroenteritin belirtileri neleridir? Akut gastroenterit, genellikle önc... Devamı »»»

Vol Bağırsak Düğümlenmesi « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Volvulus nedir? ince veya kalınbağırsağın bir kısmının karın zarı üzerinde dönmesi veya kıvrılmasıdır. Böyle bir kıvrılma hali bağırsağın bu kısmına kan akımını durdurabilir ve kangrene sebebiyet verebilir. Volvulus genellikle nerede meydana gelir? Kalınbağırsakta, çoğunlukla alt-karın bölgesinin sol tarafındaki sigmoit kolonunda. Volvulus neden meydana gelir? Genellikle kalınbağırsaktaki bir tümörden, tali olarak önce meydana gelmiş bir iltihaplanmadan veya yapılmış olan bir ameliyat sonucu meydana gelen iltihaplardan ileri gelebilmektedir. Bazı hallerde de hastalığın, anormal derece... Devamı »»»

Divertikülit Ve Divertiküloz « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Divertiküloz nedir? Genellikle doğuştan mevcut olan durum, kalınbağırsak duvarından dışa uzanan mukoza dolu cepler bulunmasıdır. Divertiküloz neden meydana gelmektedir? Bağırsak çeperinin çeşitli noktalarında zayıf olan kısımlar bulunduğu ve kan damarlarının bunları deşmekte olduğu sanılmaktadır. Divetikülit ile divertiküloz arasındaki fark nedir? Divertikülit çıkıntı veya torbalarda cerahatlanma hali olan bir hastalıktır. Divertiküloz yaygın bir rahatsızlık mıdır? Evet. On kişiden birinde böyle çıkıntılar bulunduğu tahmin edilmektedir. Büyük çoğunluğunda bu duruma tali olarak bir... Devamı »»»

Kolit « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Kolit nedir? Kolit fonksiyonel veya organik olarak sınıflandırılır: a.  Fonksiyonel kolit "spastik kolit" ve "müköz kolit"leri de içine almaktadır. Bunlar gerçekten iltihaplanmış kolit olmayıp yalnız tahriş olmuş bir kolonu temsil etmektedirler. b.  Organik kolit hakiki hastalık metodu ile ilgili olup, bu durum çok ciddidir. Ülser koliti, amipli kolit, tifo nöbeti koliti, vb. bu kategoriye girmektedir.... Devamı »»»

Bakteri Veya Parazitlerden İleri Gelen Kolit « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Bakteri veya parazitlerden meydana gelen kolitler hangi tiplerdendir? Dizanteri ya bakterilerden, "basilli dizanteri" veya amipli parazitlerden, "amipli dizanteri" meydana gelebilmektedir. Dizanteriye nasıl yakalanılır? Hastalığı meydana getiren spesifik mikrop veya parazitlerin bulunduğu suları veya bunlarla bulaşmış olan yemekleri yemekle. Dizanteriyi önleme çareleri var mıdır? Evet. Yabancı şehir ve ülkelerde bulunulduğu zamanlar belirli olmayan yemekleri yemekten kaçınmakla ve temizliğe önem vermeyen kalitesi düşük lokantalara gitmemekle. Dizanterinin tedavisi için etkili tedav... Devamı »»»

Spastik Veya Mükoz Kolit « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Spastik veya müköz kolit nedir? Bu durumlarda kalınbağırsak şiddetli bir şekilde kasılmakta ve en hafif bir tahrikte ıspazmoza girmektedir. Bu gibi bağırsaklar çok kez büyük miktarda salgılar ifraz etmektedir ve bunlar dışkıda görülür. Spastik veya müköz kolit neden meydana gelir? Bunların fonksiyonel düzensizlikler olup duygusal düzensizlikten ve aşırı strese (gerilim)  bir tepki olarak gelmekte oldukları sanılmaktadır. Spastik veya müköz kolite en çok kimler yakalanmaya meyillidir? Derinine giden ve halledilmemiş duygusal problemleri bulunan genç kadın ve erkekler. Spastik veya m... Devamı »»»

Bağırsak Tıkanması « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Akut bağırsak tıkanması nedir? Karın bölgesinde ameliyat gerektiren en ciddi cerrahi durumlardan biridir. Bu durum, bağırsaklar muhteviyatının bağırsak kanalından normal olarak geçmesini engelleyen bir maniden meydana gelmektedir. Bağırsak tıkanmasını meydana getiren genel durumlar hangileridir? a.  Bağırsağın içinde veya dışında bir tümör. Bu tümör baskı yaparak geçit yolunu tıkamaktadır. b.  Bağırsağın büzülmesine yol açan iltihaplar. c.  Bir bağırsak halkasının bir fıtık içerisinde yakalanarak takılması (boğulmuş fıtık). Bağırsak tıkanmasının belirtileri nedir? a.  Karın bölgesin... Devamı »»»

Hirschsprung Hastalığı « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Megakolon veya Hirschsprung hastalığı nedir? Doğuştan var olan bu hastalıkta kalınbağırsak büyük ölçüde şişmiş ve genişlemiş bulunmaktadır. Genellikle birkaç santim uzunluğunda olan büzülmüş bağırsak kısmı, sol kolonun sigmoid kısmında bulunmaktadır. Megakolon hastalığında bağırsakların bir kısmı neden büzülmüş olmaktadır? Bağırsağın büzülmüş olduğu bağırsak çeperinin bu kesiminde bağırsakları rahatlatan ve genişlemesine yol açan bazı sinirlerin bu alanda bulunmayışının bu duruma neden olduğu sanılmaktadır. Megakolon kimlerde görülür? Ufak çocuklarda. Megakolonun genel belirtileri ... Devamı »»»

İnce Ve Kalınbağırsak Tümörleri « İnce ve Kalın Bağırsaklar

Bağırsaklar sistemindeki tümörler çoğunlukla nerede bulunur? Bunlar çoğunlukla kalınbağırsakta gelişir. Kalınbağırsaktaki tümörlere oranla incebağırsakta gelişenler çok az sayılır. Bağırsak sistemindeki tümörler hangi tipten olur? a.  Polipler veya adale tümörleri, "miyomlar"   (bağdokusu tümörleri) gibi habis olmayan selim tümörler. b.  Bağırsak kanseri. Bağırsaklarda gelişen selim tümörler zamanla kansere dönüşürler mi? Kesinlikle evet. Bu nedenledir ki bağırsaklarında herhangi anormal belirti görenlerin derhal doktora başvurmaları gerekmektedir. Bir kişinin bağırsağında tümör o... Devamı »»»