Miyopluk

Miyopluk « Hastalıklar  

Miyop kişilerde ışınlar ağ tabakanın üstünde değil önünde odaklanır. Yalın bir ışık kırma anormalliği olan miyopluk ile damar tabaka ve ağ tabaka bozunlarıyla birlikte olan kötücül miyopluk birbirinden farklıdır. Miyopluk, çocuklukta ya da ergenlik döneminde (çok ender olarak da erişkinde) başlar. Uzun yıllar boyunca oldukça düzenli olarak artar, sonra durur. Düzeltme, genellikle kişiye normal görme keskinliği (10/10) sağlayan ıraksak camlarla yapılır. Yararlanılan ıraksak camın değeri, miyopluğun önemini belirtir.

Genellikle 6 diyoptrinin üstünde olan kötücül miyopluğa, orta, hattâ düşük (5/10'dan az) düzeltilmiş görme keskinliği eşlik eder. Göz dibi muayenesi çoğunlukla, görme siniri diski çevresinde, ağ tabakanın çevre bölümlerinde, arka kutupta, ağ tabaka-damar tabaka anormallikleri gösterir: Renk maddesi (pigment) toplanmaları; damar tabaka körelmesi ve damar tabaka kanaması izleri (Fuchs lekesi). Kötücül miyopluğun ihtilatları ciddidir ve sık rastlanır: Ağ tabaka ayrılması; katarakt (ameliyatı tehlikelidir); ağ tabaka kanaması; glokom. Kuşkusuz, miyopluk ile, kötücül miyopluk arasında geçiş biçimleri vardır. Miyopluk ilerleyen bir hastalık olduğu için, başlangıcında iyicil olan bir miyopluk sonradan kötücül biçime dönüşebilir.