Hipermetropluk

Hipermetropluk « Hastalıklar  

Çok güçlü miyop gözün tersine, hipermetrop gözün yakınsama gücü normalden azdır. Kuramsal olarak, bir nokta cismin görüntüsü ağ tabakanın arkasında oluşur. Çocukta, orta dereceli bir hipermetropluk durumunda, görüntü uyum yapma sayesinde ağ tabaka üstüne getirildiği için, yalnızca yüksek hipermetropluklar ortaya çıkarılır. Orta dereceli hipermetropluklar erişkinde 30 yaşlarına doğru, uyum yapma gücünde azalma başladığı zaman rahatsız edici olurlar. Düzeltme yakınsak camlarla yapılır.