Tazminat Ve Sorumluluk Durumları

Tazminat Ve Sorumluluk Durumları « Hastalar İçin Genel Kurallar  

Tazminat hangi durumlarda verilir?
Görevde iken ve görev dışında başa gelen bir hastalık veya yaralanma olaylarında.

Tazminat yasalarının gayeleri nedir?
a.  Görev sırasında hastalanan veya yaralanan işçilerin ücretlerinin sigorta tarafından ödenmesini temin eder. Bu sigortanın ücretleri işveren tarafından ödenir.
b.  Tazminat sigortası yoluyle işverenler, hastalanan veya yaralanan işçilerin tedavilerini veya bakımlarını masraf karşılığını temin ederler.
c.  Tazminat sigorta poliçeleri yoluyle işverenler, hastalanan veya yaralanan işçilerin doktor, hastane, hastabakıcı, araç ve gereç, hastane sonrası ve rehabilitasyon bakım ücretlerinin karşılanmasını temin ederler.

Tazminat ödenmesi bir işçinin aldığı ücret oranına göre değişir mi?
Evet.   Söz konusu işçinin geliri ne kadar yüksek olursa kendisine ödenecek tazminat da o oranda artar.

Devamlı bir sakatlık için bir işçiye özel tazminat ödenir mi?
Evet. Bazı; göz, parmak, bacak veya kol gibi organ kayıpları için önceden belirlenmiş tazminatlar ödenir.

Bir işçi çalışamayacak derecede   sakatlandığı taktirde   yaşantısı boyunca tazminat alabilir mi?
ilgili olup olmadığını tespit etmek isterse, hastayı kendi seçeceği doktor tarafından muayene ettirmek yetkisine sahiptir.

Bütün doktorlar tazminat olaylarıyle ilgilenebilirler mi?
Hepsi değil. Bazı doktorlar tazminat olayları ile ilgilenmek istemezler.

Her doktor tazminat hallerini üzerine almaya yetkili midir?
Doktorlar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından çalışma lisansı aldıktan ve bu lisansla her türlü hastalığa bakma yetkisi bir doktora verildikten sonra, teorik bakımdan böyle bir doktor herhangi bir hastaya bakmak yetkisine sahip olmaktadır. Ancak illerin büyük çoğunluğu bunun bir ihtisas alanı olduğunu gözönünde bulundurarak özel tazminat heyetleri kurmuşlar ve bu heyetler tazminat hallerini ihtisas kategorilerine göre hangi doktorların ele alacağını tespit ederler. Böylece yalnız ihtisas sahibi olan bir nevroloji operatörü beyinde veya belkemiğinde yara almış bir işçiyi operasyon masasına yatırabilir. Ciddi bir göz sakatlığını ancak bir optalmolojist (göz operatörü) ele alabilir.

Sakatlanan bir işçi tazminat almak için bir hukukçuya başvurabilir mi?
Herkes bir tazminat elde etmek için bir avukat tutabilir. Ancak, böyle anlaşmazlıklar çok az meydana geldiği için buna genellikle lüzum görülmemektedir. Fakat, hak iddia eden işçi kendisine gereken tazminatın verilmediği kararma varmışsa bir avukata başvurması yerinde olur.

"Sorumluluk durumu" ne anlam taşımaktadır?
Başka bir veya çeşitli kişilerin sorumlu olduğu bir işte ileri gelen kaza veya yaralanma bir "sorumluluk durumu" doğurur. Bu kategoriye dikkatsizlik ve ihmalden doğan vakalar da girer.

"Sorumluluk durumu"nda sorumluluğu hangi merci tayin eder?
Son merci mahkemelerdir. Çok kez iki taraf arasında varılan anlaşmalarda "sorumluluk durumları" mahkemeye başvurmadan halledilir.

Bir kişi  sorumluluk tazminatlarına karşı kendisini koruyabilir mi?
Evet. Bu sorumluluk sigortasıyle elde edilebilir. Evinizde veya size ait olan bir binada ya da otomobilinizde doğabilecek bu gibi sorumluluk olaylarına karşı kendinizi sigorta ettirebilirsiniz.

Bir kaza sonucu ödenecek tazminatın ne ölçüde olacağını tespit edecek nedenler ne olabilir?
a.  Alınan yaranın önem derecesi ve devamlılık oranı.
b.  Kaza sonucu çirkinleşme olup olmadığının tespiti ve olduğu taktirde bunun oranı.
c.  Doktor ve hastane masrafları.
d.  Yaralanmadan doğan ücret veya gelir kayıpları.
e.  Yaralanmadan doğan ıstrrap ve acı ölçüsü.

"Üçüncü kişiye karşı" zarar ziyan talebinin anlamı nedir?
Bu yaralanmaya neden olan kişi veya kişilerden zarar ziyan talebi anlamına gelmektedir. Yaralanan kişi bir taraftan tazminat alırken yaralanmaya sebep olan kişi veya kişilerden dava yoluyle ayrica zarar ziyan talep edebilir.

Yaralanan kişi hem tazminat hem de üçüncü kişiden zarar ziyan alabilir mi?
Evet, ancak dava yoluyle davacı üçüncü kişi veya kişilerden zarar ziyan tahsil ettikten sonra sigorta şirketinden almış olduğu tazminatı iade etmek zorunluğundadır. Bu gibi hallerde sigorta şirketi üçüncü şahıs veya şahısların ödeyeceği zarar ziyan üzerine ihtiyati haciz koyabilir.