Yakını Görememe

Yakını Görememe « Gözler  

Yakını görememe (hipermetrop) ne demektir?
Hipermetropta göz küresi o kişi için gerekli olduğundan daha kısadır. Görüş kabiliyeti uzak cisimler için yakın olanlardan daha iyidir. Bazı belirgin vakalarda uzak cisimler de bulanık halde görülmektedir.

Hipermetrop ne derece yaygındır?
Gözlük kullananların yaklaşık üçte biri hipermetroptur.

Erkek çocukların kızlardan daha fazla  hipermetrop olma eğilimleri var mıdır?
Hayır.

Hipermetrop irsi veya bir aile hastalığı olabilir mi?
Hayır.

Hipermetrobu önlemenin çareleri var mıdır?
Hayır.

Hipermetrop kendiliğinden düzelebilir mi?
Hayır. Ancak gelişmekte olan çocuklarda hipermetrop, miyopluğa dönüşebilir.

Gerekli gözlüklerin kullanılmasıyla  hipermetropta bir iyileşme elde edilebilir mi?
Bir tedavi elde edilemeyecekse de, görüşte normal bir durum olacaktır.

Hipermetrop için gözlük kullanılması zararlı olabilir mi?
Hayır.

Hipermetropi için çocuklara hangi yaşta gözlük verilebilir?
Genellikle üç yaşlarında.

Küçük çocuklarda doktor hipermetropiyi nasıl teşhis edebilir?
Retinoskopi diye adlandırılan özel bir muayeneyle.

İnsanlar yaşlanınca hipermetrop neden artmaktadır?
İnsanlar yaşlanınca göz kasları zayıflamakta ve kişi bu yetersizliği kas gerilmesiyle giderememektedir.

Hipermetrop olan kişiler fazla okumaktan kaçınmalı mı?
Eğer gerekli gözlükleri kullanmaktaysalar buna lüzum yoktur.

Televizyon seyretmek hipermetrop olanlara zararlı olabilir mi?
Hayır.

Hipermetrop olanlara kontakt lensleri hangi hallerde tavsiye edilir?
Hipermetrop devamlı gözlük kullanmasına ihtiyaç göstermekteyse ve kozmetik, mesleki veya atletik nedenler gözlük kullanmasını zor kılıyorsa.

Hipermetropiye yararlı olabilecek ilaçlar var mıdır?
Yoktur.

Hipermetropi ameliyatla düzeltilebilir mi?
Hayır.

Hipermetropi körlüğe neden olabilir mi?
Hayır.