Şaşılık

Şaşılık « Gözler  

Şaşılık nedir?
Gözlerin düz değil, çapraz oluşu. Bir veya iki göz düz bakacağına içe veya dışa doğru bakar durumdadır. Bu biçimsizlik sürekli veya geçici olabilir.

Şaşılık neden meydana gelir?
Şaşılık doğuştan olduğu zaman bu küçük çapta beyin kanamalarından veya göz küresi içerisindeki kasların anormal ölçüde bağlı kalmasından ileri gelmektedir. Birinci veya ikinci yaştan sonra olagelirse o zaman bunun nedeni genellikle beyindeki "birleştirme merkezinde" ki bir zafiyettir. Zayıflayan veya felce uğrayan bir göz kasından da meydana gelebilir. İçe doğru şaşılık genellikle hipermetropla ilgilidir. Dışarıya doğru şaşılık ise genellikle miyoplukla ilgilidir.

Şaşılık bir aile hastalığı veya irsi olma eğiliminde midir?
Evet.

Göz çarpıklığı ne demektir?
Bu şaşılığın başka bir adıdır.

Dışarı dönük şaşılığı tedavi etmek, içe dönük şaşılığı tedavi etmekten daha mı zordur?
Evet.

Şaşılığı teşhis etmek hangi yaşta mümkün olur?
Bir çocuğun üçüncü yaşma kadar ve çok hallerde doğuşta bile şaşılığı teşhis etmek mümkün olur. Ancak, şaşılık hali üç yaşından sonra da başlayabilir.

Şaşılık hallerinin hangi oranı, yalnız tıbbi tedavi ile düzeltilebilinir?
Yaklaşık % 40 ile 50 arası.

Şaşılığın tıbbi tedavisi nasıl yapılır?
a.  Ortoptik olarak adlandırılan göz egzersizlerinin muntazam ve sürekli şekilde yapılması.
b.  Pleoptik olarak adlandırılan göz egzersizlerinin muntazam ve sürekli şekilde yapılması. Bu egzersiz "tembel" gözün canlanması için yaptırılmaktadır.
c.  Normal olan gözü bir bez veya bandajla kapalı tutarak şaşı gözle görmeyi tahrik ve teşvik etmek.
d.  Hipermetropluğu düzeltmek için gerekli gözlükleri kullanmak.

Şaşı olan gözlerin düzelmesi için ne kadar süre gözlük takılması gerekmektedir?
Eğer gözler bu şekilde düzelecekse, gözlüklerin altı ay kullanılması yeterli olacaktır.

Şaşı olan gözler bazı hallerde, bu durumu düzelten gözlüklerin kullanılması ile bile neden düzelmemektedir?
Çünkü bu hallerde şaşılık, miyop veya hipermetrop değil, başka bir durumdan ileri gelmektedir.Mesela, göz küresinin etrafındaki kasların hatalı şekilde bağlı olmalarından.

Şaşı olan bir çocuk en erken ne zaman düzeltici gözlükler kullanabilir?
İki yaşını doldurduğu zaman.
Çocuklarda genel anestezi. Erginler için lokal veya genel anestezi.

Bu ameliyattan sonra hastanede kalma süresi nedir?
Bir ile üç gün arası.

Ameliyat öncesi tedavi gerekli midir?
Hayır.

Ameliyattan sonra özel hemşirelerin bulundurulması gerekli midir?
Hayır.

Ameliyat sonrası, ameliyat edilen göz fazla sancı yapar mı?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedbirler alınmaktadır?
Ameliyattan sonra bazı hallerde göz damlalarının kullanılması gerekmektedir. Gözler tam olarak düzelmemişse hastanın bazı özel göz egzersizleri yapması gerekli olacaktır. Bu egzersizler "ortoptik" olarak adlandırılmıştır.

Bir şaşılık ameliyatından sonra yaranın iyileşmesi ne kadar sürer?
İki ile dört hafta arası.

Şaşılık ameliyatı geçiren hastalar, ameliyat sonrası çift görebilirler mi?
Evet. Fakat bu durum genellikle üç ila dört hafta kadar bir süre sonra kendiliğinden düzelecektir.

Şaşılık ameliyatından sonra ne gibi bir iz kalmaktadır?
İz görülmemektedir.

Şaşılık, ameliyat olduktan sonra tekerrür eder mi?
Ancak binde bir.

Ameliyat sonrası ne gibi tedbirlerin alınması gereklidir?
Bazı hastalar ameliyattan bir hafta sonrasına kadar okumamalı ve televizyon seyretmemelidirler. Ayrıca, enfeksiyona engel olmak için, gözlere hiçbir pisliğin girmemesi hususunda çok dikkatli olunmalıdır.

Bir hastanın ameliyattan sonra gözlükleri takmaya devam etmesi gerekli midir?
Eğer hasta ameliyat öncesi miyop veya hipermetrop idiyse, gözlük takmaya devam etmelidir. Şaşılık ameliyatları bu bozuklukları düzeltmez.

Şaşılık ameliyatı sonrası hasta tamamen iyileşince gözlerini dilediği kadar kullanabilir mi?
Evet.