Gözkapaklarında Arpacık Ve Kistler

Gözkapaklarında Arpacık Ve Kistler « Gözler  

Gözkapaklarında tekerrür eden arpacıklar neden meydana gelir?
a.  Sıhhatsiz hallerden meydana gelen vücut direncinin zafiyetinden.
b.  Konjonktivitten.
c.  Gözkapakların iltihaplanmasından.
d.  Temizliğe önem vermemekten.

Arpacıklar nasıl tedavi edilir?
Ilık pansumanlar ve hafif antiseptiklerin kullanılması bunların çoğunu iyileştirecektir. Bazı hallerde göz doktoru bunları açmak zorunluğunda kalacaktır. Ciddi haller antibiyotik ilaçlarla tedavi edilmektedir.

Normal olan bir arpacık ne kadar zamanda iyileşir?
Yaklaşık beş ile sekiz gün arası.

Gözkapakları kistleri neden meydana gelir?
Gözkapağında küçük guddelerden birinin iltihaplanması nedeniyle yüzeye açılışın tıkanmasından.

Gözkapağı arpacığı veya kistinin belirtileri nelerdir?
Gözkapağının sancılanarak şişmesi ve kızarması.

Gözkapağı kisti nasıl tedavi edilir?
Bunların büyük çoğunluğu ılık pansuman ve göz damlalarının kullanmasıyla iyileşebilir. Eğer bu şekilde iyileşmezlerse göz doktorunun muayenehanesinde lokal anestezi altında açılıp alınmaları gerekir.

Bu kistlerin bir kez tedavi edildikten sonra tekerrür etme eğilimleri var mıdır?
Hayır, ama bir kist çıkaran kişi başka bir kist çıkarma eğiliminde olmaktadır.