Glokom

Glokom « Gözler  

Glokom nedir?
Göz küresi içerisinde baskının normalin üstüne çıkması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır.

Glokom neden meydana gelir?
Vakaların çoğunda oluş nedeni bilinmemektedir. Zedelenme ve yaralanma ya da göz merceğinin yerinden çıkması bu duruma neden olabilir.

Glokomun olma oranları nedir?
Kırk yaşını geçmiş olan olgun kişilerin yüzde ikisinde glokom olabilir.

Glokom erkeklerde kadınlardan fazla mı olur?
Hayır.

Glokom çocuklarda olur mu?
Doğuştan olan fakat çok nadir hallerde rastlanan bir glokom vardır. Buna doğuştan gelen glokom adı verilmiştir.

Glokomun ailelerde olma eğilimi varmıdır veya irsi olabilir mi?
Evet.

Glokomun ne gibi zararlı etkileri olabilir?
Tedavi edilmediği takdirde görüş büyük ölçüde azalacak ve sonunda körlüğe neden olabilecektir.

Glokomun belirtileri nelerdir?
Akut tipinde gözde şiddetli sancı duyulur, gözler kızarır ve görüş bulanık olur. Kronik tipte ise hiçbir belirti meydana gelmeyebilir ve hastalık ilerledikten sonra anlaşılması ile tedavi ya çok daha zor olur veya imkansız hale gelir.

Glokoma yakalanılmış olunduğu nasıl anlaşılır?
Akut tipte şiddetli sancı ve görüşün bulanık olacağı için hastalık çabuk anlaşılacaktır. Kronik tipte ise göz doktoru hastalığı rutin muayene sırasında teşhis edebilecektir.

Glokom hastalığını önleme çareleri var mıdır?
Eğer göz doktoru hastasının glokoma yakalanma ihtimalinden Şüphelenirse, önleyici göz damlaları vermekle gelebilecek hastalığı önleyebilir.

Glokom teşhisi için ne gibi testler yapılır?
a. Tonometre denilen bir aygıtla göz küresinin basıncı ölçülür.
b.  Görme alanları kontrol edilir.
c.  Uyarıcı testler yapılır.

Kişiler göz küresi basıncı için düzenli olarak muayene edilmeli midirler?
Evet, bu çok basit bir testtir ve bütün erginler yıllık göz muayenelerinde bu muayeneyi de yaptırmalıdırlar.

Göz küresi testi ağrı yapar mı?
Hiçbir şekilde ağrıya neden olmaz.

Glokom genellikle iki gözde aynı zamanda mı olur?
Akut vakalar hariç evet. Bu hastalık bir gözde gelişirse ileri tarihte öteki gözünde de aynı durumun ortaya çıkması beklenebilir.

Glokom nasıl tedavi edilir?
Akut tipte göz küresindeki basıncı azaltmak için göz damlaları kullanılır. Eğer basınç sekiz saat içerisinde azaltılamazsa cerrahi müdahale gerekli olacaktır. Kronik tipte ise bazı hallerde göz damlaları tek tedavi metodu olarak yıllarca kullanılması gerekecektir. Bu hallerde basınç kontrol altında tutulabilinmelidir; aksi takdirde cerrahi müdahale gerekli olacaktır.

Hasta evinde tedavi olabilir mi veya hastaneye yatırılması gerekli midir?
Ameliyat gerekecekse hastane bakımı gerekli olacaktır.

Cerrahi müdahale her vakada gerekli olacak mıdır?
Bu, basınca ve görüş alanlarına bağlıdır. Bunlar göz damlaları ile kontrol altında tutulabilirse ameliyat gerekmez.

Cerrahi müdahale gerekli olduğu zaman, bu yapılmadığı hallerde ne meydana gelecektir?
Hasta kör olacaktır.

Göz damlaları gerekli olduğu hallerde bunlar kullanılmazsa ne olacaktır?
Hasta, gözünde görüş kabiliyetini kaybedecektir.

Glokom tedavi olmadan kendiliğinden iyileşebilir mi?
Genellikle hayır.

Glokom için yapılan ameliyat tehlikeli midir?
Hayır.

Ameliyattan sonra iyileşme ihtimali ne ölçüdedir?
Akut tipte iyileşme oranları mükemmeldir. Kronik tipte ameliyat ne kadar erken yapılırsa iyileşme oranı o derece yüksek olur.

Glokom için ne tür bir ameliyat yapılır?
Bir iredektomi. Bu ameliyatta drenaj temin etmek ve göz küresi içinde basıncı azaltmak için iristen küçük bir parça alınır. Ameliyat usulü her vakada değişik olabilir. Bu değişiklikler özellikle hastalığın akut veya kronik olmasına bağlıdır.

Bu ameliyatta hangi anestezi kullanılır?
Lokal veya genel anestezi.

Hastanın ne kadar süre hastanede kalması gerekli olacaktır?
Genellikle beş ile yedi gün arası.

Ameliyattan sonra özel hemşirelerin bulundurulması gerekli midir?
Hayır.

Glokom ameliyatlarından sonra gözle görülür bir iz kalır mı?
Hayır. Ancak iriste, küçük bir parçanın nereden alındığı belli olacaktır.

Glokom, ameliyattan sonra tekerrür eder mi?
Akut tipte genellikle tekerrür etmez. Kronik glokomda tekerrür edebilir.

Başarılı bir glokom ameliyatından sonra hastanın faaliyetlerinde ne gibi tahditler konacaktır?
Hiçbir tahdit konmayacaktır.

Glokom hastalığı olan bir kişi periyodik muayenelere gelmesi gerekli midir?
Evet. Göz doktoru özellikle hastalanmamış gözü devamlı bir kontrol altında tutacaktır.