Gözler

Göz Muayeneleri « Gözler

Göz muayenesi göz doktoru tarafından mı yapılmalı veya gözlükçü bütün muayeneyi yapmakta yetenekli midir? Eğer gözlükçü göz doktoru ile işbirliği yaparak çalışmakta ise ve gaye yalnız gözlük almaksa, o zaman yalnız gözlükçünün gözleri muayenesi yeterli olmaktadır. Eğer hasta, gözlerinde bir anormallik olduğundan şüphe duymaktaysa bir göz uzmanına müracaat etmesi her zaman tercih edilmelidir. Ayrıca, kırk yaşlarını geçmiş olan kişilerin yılda bir defa gözlerini bir göz doktoruna muayene ettirmeleri tavsiye olunmaktadır. Gözlerin rutin muayeneleri hangi sürelerde yapılmalıdır? Normal bir ... Devamı »»»

Astigmatizm « Gözler

Astigmatizm nedir? Kornea veya göz merceğinin kavislenmesinde meydana gelen bir hatadır. Bu hata yüzünden ışık ışınları retinaya ortak bir mihraktan çarpmamakta ve bunlarda bir eşitsizlik bulunmaktadır. Astigmatizm neden ileri gelir? Göz kürelerinin büyüme şeklinden. Bu hal irsidir. Bir kişi astigmat olduğunu nasıl anlar? Astigmat olan kişiler göz yorgunluğuna ve bulanık görmeye daha meyillidirler. Kısa bir süre içerisinde her şeyin normal olmadığını anlayacaklardır. Astigmatizm nasıl tedavi edilir? Gerekli gözlüklerin kullanılmasıyla belirtiler giderilecek ve görüş büyük ölçüde ... Devamı »»»

Yakını Görememe « Gözler

Yakını görememe (hipermetrop) ne demektir? Hipermetropta göz küresi o kişi için gerekli olduğundan daha kısadır. Görüş kabiliyeti uzak cisimler için yakın olanlardan daha iyidir. Bazı belirgin vakalarda uzak cisimler de bulanık halde görülmektedir. Hipermetrop ne derece yaygındır? Gözlük kullananların yaklaşık üçte biri hipermetroptur. Erkek çocukların kızlardan daha fazla  hipermetrop olma eğilimleri var mıdır? Hayır. Hipermetrop irsi veya bir aile hastalığı olabilir mi? Hayır. Hipermetrobu önlemenin çareleri var mıdır? Hayır. Hipermetrop kendiliğinden düzelebilir mi? Hay... Devamı »»»

Uzağı Görememe « Gözler

Uzağı görememe ne demektir? Uzağı iyi görmeyen kişinin göz küresi normalden daha uzundur. Bu kişiler yakındaki şeyleri daha iyi görürler. Uzağı iyi görmeme ne derece yaygın bir durumdur? Gözlük kullanan kişilerin yaklaşık üçte biri miyoptur. Erkek çocuklar, kız çocuklardan miyop olmaya daha mı meyillidirler? Hayır. Miyopluk irsi midir? Bazı   hallerde   miyopluk, bir ailevi durum olarak   görülmektedir; özellikle hem baba ve hem de anne miyop iseler. Miyopluğu önlemek için bir çare var mıdır? Hayır. Miyopluk kendiliğinden düzelebilir mi? Hayır. Gereken gözlükleri kullan... Devamı »»»

Konjonktivit « Gözler

Konjonktivit nedir? Göz küresinin beyaz kısmını ve gözkapakların iç yüzeyini kaplayan konjontivitin iltihaplanmasıdır. Konjonktivit neden meydana gelir? Bir hasardan, bir enfeksiyondan veya bir alerjiden. Hasar; fazlasıyla güneş, toz veya rüzgara maruz kalmaktan ileri gelmektedir. Enfeksiyon ise streptokok, stafilokok, gonokok veya herhangi başka bir bakteriden meydana gelmektedir. Konjonktivitin belirtileri nelerdir? Hasardan veya yaradan ileri gelen belirtileri, gözlerde kızarma kaşıntı, yanma ve sulanmadır. Enfeksiyonlardan ileri gelen konjonktivitin belirtileri yukarıdakiler ile a... Devamı »»»

Gözkapaklarında Arpacık Ve Kistler « Gözler

Gözkapaklarında tekerrür eden arpacıklar neden meydana gelir? a.  Sıhhatsiz hallerden meydana gelen vücut direncinin zafiyetinden. b.  Konjonktivitten. c.  Gözkapakların iltihaplanmasından. d.  Temizliğe önem vermemekten. Arpacıklar nasıl tedavi edilir? Ilık pansumanlar ve hafif antiseptiklerin kullanılması bunların çoğunu iyileştirecektir. Bazı hallerde göz doktoru bunları açmak zorunluğunda kalacaktır. Ciddi haller antibiyotik ilaçlarla tedavi edilmektedir. Normal olan bir arpacık ne kadar zamanda iyileşir? Yaklaşık beş ile sekiz gün arası. Gözkapakları kistleri neden meydana ... Devamı »»»

Korneada Yırtılmalar,soyulmalar, Ülserleşmeler Ve Yabancı Cisimler « Gözler

Gözde bir çizik veya yabancı bir cisim girmiş olduğu hallerde başvurulacak ilk yardım tedbirleri nelerdir? Anestezik göz damlalarının damlatılması ve gözlerin bir bandaj ile örtülmesi. Göz anestezi olduktan sonra yabancı madde genellikle bir çubuğun ucuna yerleştirilmiş, sterilize edilmiş ve nemleştirilmiş pamukla alınabilir. Böyle bir hal göz doktoru bulunamayacağı bir zamanda (gecenin geç saatinde) meydana gelmişse ne yapılmalıdır? Anestezik damlaların göze akıtılmasıyla ve gözlerin bir bandajla örtülmesiyle hasta rahatlayacak ve göz bu şekilde temiz kalacaktır. Sonra en kısa zamanda do... Devamı »»»

Glokom « Gözler

Glokom nedir? Göz küresi içerisinde baskının normalin üstüne çıkması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Glokom neden meydana gelir? Vakaların çoğunda oluş nedeni bilinmemektedir. Zedelenme ve yaralanma ya da göz merceğinin yerinden çıkması bu duruma neden olabilir. Glokomun olma oranları nedir? Kırk yaşını geçmiş olan olgun kişilerin yüzde ikisinde glokom olabilir. Glokom erkeklerde kadınlardan fazla mı olur? Hayır. Glokom çocuklarda olur mu? Doğuştan olan fakat çok nadir hallerde rastlanan bir glokom vardır. Buna doğuştan gelen glokom adı verilmiştir. Glokomun ailelerde... Devamı »»»

İritis « Gözler

İritis nedir? Göz irisinin, göz küresinin renkli kısmının, iltihaplanması. İritis neden meydana gelir? İritis lokal enfeksiyondan, veremden veya frengiden meydana gelebilir. İritisin belirtileri nelerdir? Sancı, kızarma, gözlerin sulanması, ışığa bakamamak. İritis nasıl tedavi edilir? Tedavi, hastalığın neden ileri geldiğine bağlıdır. Genellikle atropin ve kortizon bulunan göz damlalarıyla tedavi edilir. İritis tam anlamıyla tedavi edilebilir mi? Evet, eğer tedaviye erken başlanılırsa. İritisten sonra görme de hasar kalır mı? Ciddi bir iritis vakası gözlerde sürekli hasar ... Devamı »»»

Dakriyosistit « Gözler

Dakriyosistit nedir? Dakriyosistit, göz yaşı torbasının iltihaplanmasıdır. Dakriyosistit genellikle hangi yaşlarda olur? Bu hastalık çoğunlukla iki yaşından küçük olan çocuklarda görülür. Ayrıca göz yaşı kanalları tıkanma veya lifli dokulardan dolayı daralma eğilimi gösteren yaşlı kişilerde de rastlanır. Dakriyosistit neden meydana gelir? Dakriyosistit genellikle tıkanan bir göz yaşı kanalından ileri gelmektedir. Dakriyosistitin belirtileri nelerdir? Gözün iç kenarında duyulan şiddetli sancı. Bazı hallerde bu sancı buruna da sirayet eder. Dakriyosistit nasıl tedavi edilir? Ant... Devamı »»»

Gözkapaklarında İçe Veya Dışa Doğru Kıvrılmalar « Gözler

Gözkapağının içe kıvrılması nedir? Bu durumda üst ve alt gözkapağının kenarları içeriye doğru kıvrılır ve kirpikler göz küresine sürtünerek burasını tahriş ederler. İçe kıvrılma neden meydana gelir? Genellikle bir gözkapağının, eskiden olmuş bir iltihaplanmadan sonra meydana gelen kabuk bağlaması yüzünden olur. Bazen yaralanma ve kabuk bağlamadan gelişir. Başka bir tipi de gözkapaklarını kapatan adalenin fazla gelişmiş olmasındandır. Bu durum genellikle sinirli, özellikle yaşlı kişilerin gözkapaklarını fazla sıkmalarıyla meydana gelir. İçe doğru kıvrılmalarda bir gözkapağını ameliyatla... Devamı »»»

Trahom « Gözler

Trahom nedir? Çok ciddi ve özel bir göz iltihaplanmasıdır. Hastalık kornea, konjontivit ve gözkapaklarını sarmaktadır. Trahom neden meydana gelir? Esas nedeni bilinmemekte ise de, kötü bir diyet ve temizliğe önem verilmemenin bu hastalığın gelişmesinde büyük bir rol oynadığı bilinmektedir. Trahoma en çok nerelerde rastlanmaktadır? Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'da. Trahomun belirtileri nelerdir? İlk safhalarında gözler kızarmakta ve akmaktadır. Eğer korneaya hastalık bulaşmışsa ışığa bakıldığı vakit büyük ölçüde hassasiyet ve ağrı meydana gelir. Trahom nasıl tedavi edilir? Hastal... Devamı »»»

Sempatik Oftalmi « Gözler

Sempatik oftalmi nedir? Bir göz hasar gördüğü zaman, hasar görmeyen gözde meydana gelen ve açıklaması yapılmayan bir iltihaplanmadır. Sempatik oftalmi neden meydana gelir? Nedeni bilinmemektedir. Sempatik oftalminin gelişmekte olduğu nasıl anlaşılır? Eğer bir hastanın bir gözü zedelenerek kızarmış olup sancı yapmaktaysa ve sonra öteki sağlam gözünde kızartı ve bulanık görüş gelişmeye başlamışsa, derhal göz doktoruna başvurulmalıdır. Sempatik oftalminin gelişmesi önlenebilir mi? Geçmiş yıllarda sağlam kalan gözün kurtarılması için zedelenen gözün alınması gerekmekteydi. Bugün korti... Devamı »»»

Göz Tümörleri « Gözler

Göz küresi içerinde göz tümörlerinin gelişmesi ne derece geneldir? Çok nadir meydana gelen bir durumdur. Göz küresi içerisinde gelişen tümörlerin en yaygın tipleri hangileridir?       a.    Gözün damar tabakasının arka parçasında   (koroidde)    gelişen sarkomlar.       b     Retinada çıkan "glioma"lar. Bu tümörler genellikle hangi yaş gruplarında görülür? Retinadaki glioma genellikle beş yaşından küçük olan çocuklarda gelişir. Çoğunlukla bir gözde olur, fakat bazen de iki gözde gelişir Koroid sarkomu, genellikle kırk ile altmış yaşları arasındaki erginlerde gelişir ve bir gözde olur... Devamı »»»

Retina Kopması « Gözler

Retina nerede bulunur ve fonksiyonu nedir? Retina, göz küresinin arka tarafında iç kısmın üçte ikisini kaplar. Göz küresinin hassas kısmı olup ışın dürtülerini, sinir dürtüleri haline getirir ve bunları beyne nakleder. Retina kopması ne demektir? Retinanın göz küresi içerisindeki yerinden çekilerek ayrılması durumudur. Retina kopması hangi nedenlerden meydana gelir? Bir yaralanma veya zedelenmeden, iltihaplanmadan, aşırı miyopluktan veya gözün damar tabakasının arka parçasında (koroid) gelişmiş bir tümörden meydana gelebilir. Retina kopması; erkeklerde, kadınlardan fazla mı meydana... Devamı »»»

Şaşılık « Gözler

Şaşılık nedir? Gözlerin düz değil, çapraz oluşu. Bir veya iki göz düz bakacağına içe veya dışa doğru bakar durumdadır. Bu biçimsizlik sürekli veya geçici olabilir. Şaşılık neden meydana gelir? Şaşılık doğuştan olduğu zaman bu küçük çapta beyin kanamalarından veya göz küresi içerisindeki kasların anormal ölçüde bağlı kalmasından ileri gelmektedir. Birinci veya ikinci yaştan sonra olagelirse o zaman bunun nedeni genellikle beyindeki "birleştirme merkezinde" ki bir zafiyettir. Zayıflayan veya felce uğrayan bir göz kasından da meydana gelebilir. İçe doğru şaşılık genellikle hipermetropla ilgi... Devamı »»»

Katarakt « Gözler

Katarakt nedir? Göz merceğinin şeffaf olmayışı veya bulutlanması. Göz merceği gözün neresindedir? Gözün içerisinde, hemen gözbebeğinin arkasında. Fonksiyonu nedir? Görüntüyü gözün arkasındaki retina üzerinde bir noktada toplamak. Bir hastada katarakt olduğu zaman ne olmaktadır? Şeffaf olmayan göz merceği ışığın göz küresine girmesine engel olmaktadır. Bu nedenle görüş azalmaktadır. Katarakt neden meydana gelir? Nedeni genellikle bilinmemektedir. Ancak, bazı hallerde şeker hastalığından, bezlerde düzensizlik, göz küresi içerisinde bir enfeksiyon veya göz merceğinin direkt olarak ... Devamı »»»