Ecstasy

Ecstasy « Genel  

Yüksek dozda ecstasy kullanımı, sanılandan çok daha fazla zarara neden olabilir. Amerikan Nöroloji Dergisi, ecstasy'nin hafızayı zayıflattığı konusuna yer verdi. Kanada Toronto Üniversitesi Tıp Kürsüsü Profesörü Konstantine Zakzanis şöyle diyor: "Bir yıl süre ile ecstasy kullananlar üzerinde bir araştırma yaptık. Araştırma sonucunda alınan her fazla dozun hafıza kaybına neden olduğu ispatlandı".

Ecstasy’nin geçmişi sanılandan çok daha eskilere dayanıxor. 1914'de, uyarıcı MDMA maddesi, ectasy olarak adlandırılmaya başlandı. O günden itibaren gençler arasında, partilerin vazgeçilmez parçası haline geldi ve kullanımı günden güne arttı.

1980 ortalarına gelindiğinde ecstasy, nihayet yasaklandı fakat o güne kadar bu uyuşturucu, doktorlar tarafından hastalara tedavi amaçlı tavsiye ediliyor, duygusal problemlerle başedilebilme yollarından biri olarak düşünülüyordu.

20. yüzyıla girdiğimiz bu günlerde, ecstasy dahil tüm uyuşturuculara karşı savaş açılmış durumda. Birçok gönüllü dernek, kuruluş ve araştırma merkezi, bu konu üzerinde çalışmalar yapıyor ve bağımlı insanların bu kötü alışkanlıktan kurtulmaları için gerekli olan desteği sağlıyorlar.

Zakzanis, yaşları 17 ila 31 arasında değişen 15 kişi üzerinde MDMA (ecstasy) testi uyguladı. Teste göre, hastalara ayda ortalama 2,4 kez çeşitli dozlarda MDMA verildi. Deneklerden 9’u erkekti, üniversite mezunuydu ve hayatlarında en az bir defa etkili bir uyuşturucu madde kullanmışlardı. Denekler, düzenli alkol tüketen insanlar arasından seçilmişlerdi.

Araştırmacılar, katılımcıları testten iki hafta önceki sürede uyuşturucu madde almamaları konusunda uyardılar. Ayrıca araştırma bitiminden sonraki bir yıl içerisinde de denekler gözetim altında tutulmuş ve uyuşturucu kullanmaları engellenmiştir. Bu süreç ilaç testleri ve idrar tahlilleriyle denetlendi.

Katılımcılar, her seans sonrasında hafıza testine tabi tutuldular. Örneğin kendilerine okutulan bir yazıyı 5 dakika içerisinde tekrar etmeleri istendi. Birinci ve ikinci seanslar arasındaki hatırlama testleri performansları karşılaştırıldığında %50'lik bir fark olduğu ortaya çıktı. Zakzanis, bu kaybın günlük yaşama yansıdığını belirtiyor.

Araştırmacılar, henüz bir ya da iki kez ecstasy kullanımının kalıcı hafıza kaybına yol açıp açmadığını bilmiyorlar. Zakzanis, "bu konuda yaptıkları araştırmanın çok da yeterli olmadığını söylüyor ve ekliyor: ‘Örneğin katılımcıların daha önce kullandıkları uyuşturucular hakkında çok net bilgimiz yoktu. Bir katılımcı ecstasy kullanıyorum derken aslında hapı, eroin ve diğer maddelerle karıştırarak aldığını ortaya çıkardık." diyor.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Madde Bağımlılığı Bölümü Yöneticisi Dr. Marc Galanter, bu araştırmanın geçerliliğini onaylıyor. Ecstasy’nin düşünme, problem çözme ve hafıza üzerinde büyük etkileri olduğunu ve Zakzanis'in yaptığı araştırmadaki yıl sonu verileri, hafıza kaybının çok yüksek seviyelere çıktığını doğruluyor.