Artrit

Artrit « Genel  

Artrit nedir?
Bir veya birden fazla eklemin iltihaplanmasına ya da dejenere olmasına yol açan bir hastalıktır.

Romatizma nedir?
Romatizma genellikle çok değişik ve çeşitli, çok kez de belirsiz kas, eklem, kas kirişi, bursal ve kas-iskelet sisteminin başka kısımlarında duyulan sancı ve acılara denmektedir.
Artritin en genel türleri hangileridir?

a.  Romatizmal artrit.
b.  Osteoartrit (Eklem artriti).
c.  Gut artriti.
d.  Travmatik artrit.
e.  Bakteriyel artrit.
f.   Kimyasal veya hormonal düzen bozukluğundan ileri gelen artrit.
Artritin tedavisinde kortizonun rolü nedir?
Kortizon, çok kişinin sandığı gibi her derde deva olmaktan çok uzaktır. Günümüzde artrit hallerde kortizon kullanılması, birçok artrit hallerde görülen  sancı  şişkinlik  ve  yetersizlik  tesirlerini azaltmakta faydalı olduğundandır. Üstelik kortizon, ancak başka daha az tehlikeli olan tedavi usullerini hastanın sancılarını yeterli derecede hafifletemediği zamanlarda kullanılmaktadır.

Kortizon, artritik bir durumu tedavi edebilir mi?
Hayır. Ancak bir rahatlama sağlar; fakat hastalığın temelini teşkil eden sebebin tedavisinde bir yararı olmaz.

Kortizon, eklem zedelenmesini önleyebilir mi?
Son yapılan bilimsel araştırmalar kortizonun bu yolda yararlı olmadığını göstermiştir. Ancak, bu alanda yetkili olan bazı uzmanlar bunun aksini iddia etmektedirler.

Kortizon kullanılması güvenilir midir?
Evet, ama tam bir tıbbi kontrol altında kullanılması şartı ile.

Artrit tedavisinde aspirin ne rol oynar?
Belirtileri hafifletmek için kullanılacak en iyi ilaçlardan biridir.

Tıbbi kontrol olmadan aspirinin uzun süreler kullanılması doğru mudur?
Hayır. Aspirin kullanılması birçok yan tesirlere yol açabilir. Ancak tıbbi kontrol altında kullanılması gerekir.

Salisilatlar nedir?
Artrit belirtilerini hafifletmeye yararlı ve aralarında aspirin de bulunan bir ilaç kategorisidir.

Artrit tedavisi için yararlı başka ilaçlar hangileridir?
Artritteri mustarip olanlara "Indocin» ve "Motrin» adındaki iki ilaç çok iyi gelmektedir.

Aspirin,   eczanelerde satılan ve büyük   reklamları yapılan   patentli ilaçlar kadar tesirli midir?
Evet.
Artritten rahatsız olan hasta perhizlerden yararlanabilir mi?
Genellikle perhizler tesirsizdir. Bunun bir istisnası gut'ta vardır. Düşük bir "purine» perhizi krizlerin sayısını azaltabilir.

Dişlerin çekilmesiyle artrit hafifler mi?                                          
Genellikle hayır. Bazı dişlerin çekilmesi ancak artritin onlardan geldiği tespit edildiği zamanlar doğru olabilir. Sağlam dişlerin çekilmesi katiyyen doğru değildir.

Bademciklerin alınması artrite yardımcı olabilir mi?
Yukarıdaki cevap bu soru için de geçerlidir.

İklim değiştirilmesi artrite yardımcı olabilir mi?
Bazı artrit hastaları, ılık ve kuru bir iklimde daha rahat ederler.

Artrit tedavisinde kaplıcalar ne derece yardımcı olabilir?
Kaplıcaların tedavi nitelikleri yoktur. Ancak dinlenme, rahatlama, psikoterapi ve çevre değişikliği gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle hastalar kaplıcalardan nispeten yararlanabilirler. Kaplıcalarda. ki mineral sularda banyo yapmanın veya bunları içmenin artrite yararlı olabileceğine dair bilimsel hiçbir delil yoktur.

Kabızlık artrite tesir eder mi?
Hayır

Ara sıra müshil almak artrite yardımcı olabilir mi?
Ancak geçici bir rahatlama getirebilme bakımından evet.

Kalınbağırsağa ait "irrigation»lar artrite yararlı mıdır?
Hayır.

Artrite yararlı olabilecek aşılar bulunmuş mudur?
Şimdiye kadar bulunmamıştır.

Antibiyotikler artrite yardımcı olabilir mi?
Ancak artrit belsoğukluğu veya streptokok enfeksiyonu gibi bakteriler yüzünden ileri gelmişse yararlı olur.

Cerrahi yolla, artritten zarar görenler iyileştirilebilinir mi?
Evet. Son yıllarda artritten sakatlığa uğrayanların sakatlanan uzuvların eski haline getirilmesi ve düzeltilmesi için başarılı cerrahi müdahale yolları geliştirilmiştir. Bu gibi müdahaleler kronik artrit sakatlıklara uğrayanlara çok yararlı olmuştur.

ROMATİZMAL ARTRİT
Romatizmal artrit nedir?
Romatizmal artrit gençlerde görülen özel tip bir artrit türüdür ve kadınlarda erkeklerden bire-üç oranında fazla rastlanmaktadır. Karakteristikleri değişik oranlarda. şişkinlikler, sancı, iltihaplanma ve eklem dokularının sakatlanmalarıdır. Hastalık kronik olup hastalık boyunca bazen sakinleşmek, bazen de şiddetlenme belirtileri gösterir. Hastalık ilerleyen nitelikte ise ve tedaviye başvurula-mazsa ciddi sakatlıklar ve şekil bozukluklarına neden olabilmektedir.

Romatizmal artrit en çok hangi oynaklarda görülür?
Parmak eklemlerinde, bileklerde, dizlerde, ayak bileklerinde ve omurga kemiğinde.

Romatizmal artrit eklemlerdeki belirtilerden başka belirtiler de gösterir mi?
Evet. Nöbet, zafiyet, kilo kaybı, gibi belirtiler eklemlerdeki belirtilerle birlikte kendilerini gösterebilir.

Romatizmal artritin sebebi nedir?
Romatizmal artritin nedeni bilinmemektedir.

Romatizmal artritten rahatsızlanmış hastaların durumu ne olabilir?
Tedavi olmadıkları takdirde bu gibi hastaların yaklaşık % 10-15'i ilk nöbetten sonra kendiliklerinden iyileşirler ve kriz yenilenmez. % 35'i iyileşme gösterirler ve kendilerinde hafif belirtiler kalır. Yaklaşık % 50'sinde ise inatçı, ilerleyen ve sakatlık yapan eklem sakatlığı izleri kalır. % 20'si er geç ciddi derecede sakat kalırlar.

Romatizmal artritin tedavisi nedir?
a. Genel tedavi usulleri arasında yeterli derecede dinlenme, mümkün olduğu oranda duygusal sıkıntılardan kaçınma ve denge] " bir perhizin devamı mümkündür.
b.  Hastalanmış olan eklemlere banyo ve diatermi gibi lokal psiko terapi tedavi usullerinin tatbiki.
c.  Aşağıda gösterilen ilaçların kullanılması: