Yalancı Travay

Yalancı Travay « Gebelik ve Doğum  

"Randevulu travay" veya "yalancı travay" ne demektir?
Bunlar doğum zamanında veya doğum zamanına yakın doğumu suni bir şekilde gerçekleştirmek anlamına gelen terimlerdir. Bu sisteme bazı hallerde yüksek kan basıncı, zehirlenme (toksemi) vb. hallerinde başvurulur. Başka hallerde de önce doğum yapmış olan kadınlarda da tatbik edilir. Gerekli vakalarda iyi tatbik edil"diği zaman ne bebeğe ne de anneye bir zararı dokunur.

Yalancı travayın avantajları nelerdir?
a.  Anne iyi bir gece uykusu aldıktan sonra rahatlamış bir durum"da sabah hastaneye gelir. Hastaneye gelmeden önce midesinin boş olması gerektiğinden doğumdan önce bir şey yemeyecektir.
b.  Hastaneye gelmeden önce öteki çocuklarının bakımı için gere"ken tedbirleri almış olabilecektir.
c.  Eşi istenilen saatte hastanede olabilmek için işlerini önceden tanzim etmek olanağını bulmuş olacaktır.
d.  Doğum doktoru doğumun ne zaman olacağını önceden bildiğin"den başka işlerini ve randevularını ona göre ayarlayabilecektir.
e.  Doğumun yapılacağı gündüz saatlerinde hastanede personel ek"siksizdir ve daima tetiktedir.
f.  Yine gündüz saatlerinde bütün hastane faaliyetleri, X ışını de"partmanı, laboratuarlar, ameliyat odaları, doğum odaları, vb. tam personelli çalışır durumdadır ve her an gereken ameliyeyi yerine getirmeye hazır durumdadır.

Bütün hastalar yalancı travay ile doğurabilir mi?
Hayır. Suni doğuma gidilmeden önce bazı şartların mevcut olması gereklidir. Bu şartlar şunlardır :
a.  Hastanın normal doğum süresine varmış veya yaklaşmış olması gereklidir. (Gebelik başladıktan sonra otuz sekiz haftadan önce olmamalıdır).
b.  Bebeğin pelviste baş aşağı olarak normal pozisyonda olması gereklidir.
c.  Serviks yumuşak, incelmiş ve az bir oranda açılmış olmalıdır. Yukarıdaki şartlar mevcutsa yalancı travaya başvurulabilir ve ne anne ne de bebek bundan bir zarar görür.
Yalancı travay nasıl başlatılır?
a.  Su torbasının sterilize edilmiş bir aletle suni bir şekilde patlatılır. Bu sistem hiçbir sancı yapmaz ve herhangi bir anesteziyi gerektirmez.
b.  Rahmin gerilmesinin başlamasını teşvik ve temin için hipofiz salgı bezleri özü enjeksiyonları yapılır.