Sezaryenle Doğum

Sezaryenle Doğum « Gebelik ve Doğum  

Sezaryen nedir?
Karından açılan bir ensizyonla ve oradan rahmin iç kısmına (fun-dus) varılmasıyla bir bebeğin doğmasını temin için yapılan cerrahi müdahaleye sezaryen ameliyatı veya sezaryen denir.

Sezaryen ciddi bir operasyon mudur?
Evet.

Sezaryenle doğum yapılma oranı nedir?
Doğumların yaklaşık yüzde 4 ila 8'i.

Sezaryen güvenli bir operasyon mudur?
Evet. Normal olan kadınlarda iyileşme oranları yaklaşık yüzde yüzdür. Gebelikte komplikasyonlar meydana gelmişse iyileşme oranları bir az daha düşüktür. Günümüzde gelişen operasyon ve anestezi teknikleriyle ve kan ve antibiyotiklerin verilmesiyle, sezaryen ameliyatı çok emniyetli bir operasyon türü haline gelmiştir.

Sezaryen ilk kez ne zaman yapılmıştır?
İlk sezaryenin On beşinci Yüzyıl'da yapılmış olduğu sanılmaktadır. Adı, Julius Sezar'ın bu ameliyatla doğurtulduğu iddiasından gelmekteyse de bunun doğruluğunu delillerle tespit etmek mümkün olmamıştır.

Sezaryen bu kadar güvenilir bir ameliyatsa neden bütün doğumlar sezaryenle yapılmamaktadır?
Sezaryen ameliyatı emniyetli bir operasyon olarak kabul edilmekteyse de en emniyetli doğum yine dölyolu yoluyla yapılan doğumlardır.

Sezaryen operasyonları ne zaman gerekli olmaktadır?
a. Nispetsizlik. Bebeğin başı fazla büyük olduğu zaman veya annenin kemikli pelvisi aşağıdan doğumu imkansız kılacak kadar küçük oluşundan.
b.  Uzayan ve yavaş gelişen doğum hali. Bu hal bütün genel teşvik ve tahrik metotlarına cevap vermediği hallerde ve doğumun fazla gecikmesi tehlikesi belirince.
c.   (Placenta praevia). Plasenta bebeğin başının önünde veya yanında yatması hali. Kanama olma ihtimalinden bu durum hem bebek ve hem de anne için çok tehlikelidir.
d (Abruptio placenta). Bu durumda plasenta bebek doğmadan önce rahimden ayrılmıştır ve açılan kanama aşağıdan bebeği almak için gereken bekleme zamanına izin vermemektedir.
e.  Bebeğin anormal şekilde gelmesi. Bu durumda bebek bir kol ve: ya omuzla gelebilmektedir ve aşağıdan doğum yapmak çok tehlikeli bir duruma girmiş bulunmaktadır.
f.  Kordon sarkması. Burada kordon dölyolundan dışarıya fırlamaktadır ve doğumun çabuk gelmekte olduğu sanılmaktadır.
g.  ilk doğumlardan bebeğin tersten gelmesi. Burada doktor bebeğin başı ile annenin pelvisi arasında nispetsizlikten kuşku duymaktadır.
h. Başka bir anormalliğin bulunduğu anlaşılan yaşlanmış kadınların yapmakta oldukları ilk doğumlarında.
i. Bilinmeyen nedenlerden önce meydana gelen ölü doğumlar. Bu hallerde bebekler doğum zamanından birkaç hafta önce veya doğum hali başladıktan sonra ölmüşlerdir.
j. Lohusa humması öncesi veya lohusa humması halleri. Bu halde yükselen kan basıncı ve başka arazlar, gerilmen' ve gerilmesiz olsun, acil doğumu can kurtarmak için bir mecburiyet haline getirmektedir.
k. Önce yapılmış olan ameliyatlar; şunlar gibi:
1