İkizler, Üçüzler, Dördüzler

İkizler, Üçüzler, Dördüzler « Gebelik ve Doğum  

İkiz doğma oranları nedir?
Her seksen doğumda bir vaka.

Üçüzlerin doğma oranı nedir?
Her sekiz bin doğumda bir vaka.

Dördüzlerin doğma oranı nedir?
Her yedi yüz bin doğumda bir vaka.

Tek yumurta ikizleri nasıl oluşur?
Bunlar bir yumurtadan gelişen ikizlerdir. Bu gibi ikizler genellikle birbirlerine tıpatıp benzerler.

Çift yumurta ikizleri ne demektir?
Bunlar ayrı yumurtalardan gelişmiş olan ikizlerdir. Bu ikizler ayrı cinsten olabilirler ve tek doğan iki erkek kardeşten veya bir erkek ve kız kardeşten daha fazla birbirlerine benzeyemeyebilirler.

İkiz doğumlar neden olur?
a.  Birbirine tıpatıp benzeyen tek yumurta ikizleri, bir yumurtanın döllendikten sonra ikiye parçalanmasından gelişirler.
b.  Birbirine benzemeyen çift yumurta ikizleri yumurtalıklardan iki yumurtanın birden çıkıp her birinin ayrı sperma ile döllenmesinden gelişirler.

Birden fazla doğurma eğilimleri irsi midir?
Evet.

Ailelerinde ikiz görülmemişse yine de bir çiftin ikiz çocukları olabilir mi?
Evet.

Bir kadının birden fazla çocuk doğurması temin edilebilinir mi?
Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalarla tespit edilmiştir ki, bir kadına, gebe kalmadan az önce veya derhal sonra verilen bazı hormonal ilaçlar birden fazla doğum yapmasını tahrik ve teşvik etmektedir. Bu gibi hormonal ilaçlar alan birçok kadının dördüz ve beşiz doğurmuş oldukları görülmüştür.

Bir kadın ikiz veya üçüz doğurmak istemekteyse bu hormonal ilaçları kullanabilir mi?
Hayır. Bu ilaçlar henüz deney safhasında olup bu amaçla kullanılmamaktadır.

İkiz veya birden fazla doğacaklar ne zaman teşhis edilebilinmektedir?
Genellikle gebeliğin beşinci ayından sonra.

Birden fazla olacak doğumların teşhisi nasıl yapılmaktadır?
Karın muayene edildiği zaman birden fazla başın hissedilmesi ve iki ceninin kalp atışlarının duyulmasıyla. Röntgen filmlerinin alınmasıyla de kesin doğrulama elde edilebilinmektedir.

Tek doğum ile birden fazla doğumlar arasında doğum doktoru ne gibi farklı bir yol takip etmektedir?
Rahim birden fazla doğumlarda daha fazla büyümekte olduğundan doktor zehirlenmeler (toksemi) ihtimallerini ve erken doğum hallerini daha yakından ve dikkatle izler. Birden fazla doğum yapacak olan bir kadın genellikle hastaneye tek doğum yapacak bir kadından daha erken bir zamanda yatırılır.

Birden fazla doğumlarda, doğum nasıl yapılır?
Birinci çocuğun hali tespit edildikten sonra normal doğum yapılır. Bebeklerin büyük çoğunluğu baş önde gelir. Bundan sonra en genel olan durum ilk ikiz baş önde geldikten sonra ikincisi ters olarak gelmektedir. Her iki ikizin pozisyonunu saptamak için röntgen filmleri alınır.