Gebelikte Kalp Hastalığı

Gebelikte Kalp Hastalığı « Gebelik ve Doğum  

Kalbinden rahatsız olan bir kadın gebe kalmalı mı?
Bu, kalp rahatsızlığın tipine, kalp yetersizliği hali veya tarihçesine ve hastanın fazla yorulmadan yaşantısını sürdürebilmesine bağlıdır.

Bütün kalp hastaları gebelik devresini geçirebilirler mi?
Evet. Genel bir inanış tersine, arızalı kalpler bile gebeliğe karşı dayanıklı olabilmektedir.

Hangi tip kalp  hastalığından mustarip olan kadın  gebelikle en çok zorluk çeker?
Birçok kalp yetersizliği episodları geçirmiş olan veya gebe kalmadan önceki dönemde normal fiziki faaliyetini yerine getirememiş olan kadınlar.

Bir kalp hastası gebelik süresinde başka şekilde mi idare edilir?
Evet. Böyle bir hasta hem kadın doktoru ve hem de kalp doktorunun müşahedesi altında bulundurulmalıdır. Kontrolleri normal bir kadından daha sık yapılmalı ve yine normal sağlığı olan bir kadından daha fazla istirahata ihtiyacı olacaktır. Kalp yetersizliği görüldüğü taktirde hasta derhal hastaneye kaldırılmalıdır.

Kalp hastası gebe kadınların her zaman sezaryenle mi doğum yapmaları gereklidir?
Hayır. Kalp hastalığı sezaryenle doğumu gerektirmez. Ancak, bu ameliyat iyi yapıldığı taktirde kalp hastası kadın bu ameliyata gayet iyi dayanabilmektedir.

Kalp romatizması için ameliyat (mitral komisürotomi) gebe bir kadına yardımcı olabilir mi?
Evet. Çok hallerde belirtiler artış gösterirken ve kalp ameliyatı edikasyonları görünmekteyse ameliyat kaçınılmaz olmaktadır. Bu ameliyat gebeliğin altıncı ayma kadar yapılabilinmektedir. Kadınların büyük çoğunluğu komisürotomi işlemine gayet iyi dayanmaktadırlar ve bundan büyük yarar görmektedirler.

Kalp hastalığı olan kadınlar birden fazla çocuk sahibi olabilirler mi?
Evet. Eğer kalp yetersizliği (kalp yetmezliği) belirtileri yoksa ve hasta devamlı olarak kadın doktoru ve kalp doktorunun kontrolü altında bulundurulmaktaysa.