Gebelikte Diyabet

Gebelikte Diyabet « Gebelik ve Doğum  

Gebelik halinde idrarda şeker bulunması her zaman diabet olduğunu mu gösterir?
Her zaman değil. Son gebelik aylarında kadının idrarında laktoz bulunması çok kez görülmektedir ve bu idrarını, şeker için tahlilinde "müspet" sonuç gösterir. İdrarda laktoz bulunması diabete delalet etmez.

Gebelikte diabet nasıl teşhis edilir?
a.  İdrarda glikoz bulunmasıyla.
b.  Kan muayenesinde kanda normal şeker miktarının artmış oluşunun tespitiyle.
c.  Glikoz tolerans testi diye adlandırılan bir testin yapılmasıyla.

Bütün bu testler her gebelik halinde yapılır mı?
Hayır. Glikoz için rutin idrar tahlilleri yapılmaktadır. Eğer bunlarda şeker «müspet» çıkarsa veya ailede diabet tarihçesi varsa, o zaman başka testlerin yapılması zorunlu görülür.

Kendilerinde diabet gelişebilecek özel tipte kadınlar var mıdır ve bunlarda şeker kontrolleri daha sık ve ayrıntılı yapılmalı mıdır?
Evet. Bundan önce doğumda zorluk çekmiş olan kadınlar, ölü doğan, zehirlenme (toksemi) olanlar ve dört kilodan daha ağır çocuklar doğurmuş olan kadınlar bu kategoriye girmektedirler. Ayrıca ailelerinde diabet olan kadınlar da sıkı kontrolden geçirilmelidirler.

Muhtemel diabetler için özel bir tedavi metodu tatbik edilmeli midir?
Evet. Bu kadınlarda zehirlenme (toksemi) veya başka gebelik komplikasyonları daha dikkatle ve devamlı olarak aranmalıdır.

Bilinen diabetler gebelik süreleri içinde önemli birer problem oh lar mı?
Evet. Bütün gebelik sürelerince bu gibiler doğum doktoru ve dahiliye uzmanın devamlı kontrolü altında bulundurulmaları gereklidir. Büyümekte olan ceninin mevcudiyeti ve ihtiyaçları, gebe kadının diabet halinin kontrolünü fazlasıyla güçleştirmektedir. Birçok hastanede bilinen diabetik bir kadının doğumu, normal streden bir ay önce yapılmaktadır. B.u yola, diabetik kadınlarda ki zehirlenmesini önlemek ve yine bu kadınlarda son gebelik aylan da bebeklerini kaybetme oranı çok yüksek olduğu için başvurulmaktadır.

Diabetik kadınların doğumu her zaman sezaryenle mi yapılmaktadı?
Hayır. Eğer doğum erken yapılmakta ise ve bütün öteki duruml normal ise, dölyolundan doğurmalarına müsaade edilmektedir. A cak, aşağı bölgeden doğum yapmalarında herhangi bir kuşku duyulmaktaysa, bu kadınlara tam gebelik süreleri dolmadan bir j önce sezaryen ile doğum yaptırılmaktadır.

Gebelik, diabetikler üzerinde ne gibi tesir yapmaktadır?
Gebelik, şeker kontrolüne engel olmakta ve müdahale etmektedir. Bundan dolayı durumların değişikliğine göre ensülin dozajların c değiştirilmesi ve ayarlanması gerekli olmaktadır. Bu gibi hastaların şekerle mücadele edebilmeleri için gebelik sürelerinde birkaç kere hastane yatırılmaları gerekebilmektedir.

Diabetin gebeliğe ne gibi tesirleri olabilmektedir?
a.  Çocuk düşürme oranları yüksektir.
b.  Diabetik kadınlar anormal büyüklükte çocuk doğurmaya meyillidirler. Bu yüzden çok kez annenin pelvisi ile bebeğin başı arasında büyük oranda nispetsizlik olmaktadır.
c.  Gebelikte kan zehirlenmesi oranları çok büyüktür ve bu hem çocuğu ve hem de anneyi tehlikeye sokmaktadır.
d.  Gebeliğin son aylarında ceninin ölme oranı çok yüksektir.