Abrupsiyo Plasenta

Abrupsiyo Plasenta « Gebelik ve Doğum  

Abrupsiyo plasenta nedir?
Rahim duvarına normal olarak bağlı olan bir plasentanın zamanından önce yerinden ayrılması halidir.

Abrupsiyo genellikle ne zaman olur?
Doğum halinde, bebek doğmadan önce.

Abrupsiyo plasenta neden meydana gelir?
Esas nedeni bilinmemekteyse de, abrupsiyo plasenta ile muhtelif gebelik toksemileri arasında sıkı bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bazı hallerde plasentanın bu zamansız ayrılışının bir yaralanmadan ileri gelmekte olduğu görülmektedir. Başka hallerde, su torbasının patlamasıyla akan suların plasentayı zamanından önce ayırdığı da vakidir.

Abrupsiyo plasentanın olma oranları nedir?
Beşyüz vakanın bir tanesinde.

Abrupsiyo plasentanın hangi tipleri vardır?
a.  Plasentanın kısmen ayrılması.
b.  Plasentanın tamamen ayrılması.

Plasenta rahim duvarından ayrıldıktan sonra ne meydana gelir?
Rahim duvarı ile plasenta arasında kanama meydana gelir ve bu kanama plasentanın daha fazla ayrılmasına yol açabilir.

Abrupsiyo plasentayı önleme çareleri var mıdır?
Doğum öncesi iyi bakımla ve var olabilecek tokseminin zamanında tedavisiyle.

Abrupsiyo plasentanın belirtileri nelerdir?
Aşağıdaki işaretlerin bazıları görünürde olabilir:
a.  Dölyolu kanaması.
b.  Gebelik halinin son günlerinde rahim üstü tutulduğu vakit sancı veya hafif bir ağrı.
c.  Karın muayene edildiği vakit anormal derecede katı veya sert bir rahim hissedilmesi.
d.  Bulantı ve kusma.
e.  Ceninin fazla faaliyet göstermesi.
f.   Cenin kalp atışının duyulmaması.
g.  Toksemi belirtileri.
h. Bayılma, düşük nabız ve başka şok belirtileri.

Abrupsiyo plasenta   hallerinde her zaman dış kanamalar olmakta mıdır?
Hayır. Kanama gizli ve rahim içinde kalmış olabilir.

Abrupsiyo plasenta hali nasıl teşhis edilmektedir?
Yukarıdaki bütün durumlar göz önünde bulundurularak hastanın tarihçesinin derinine incelenmesiyle ve fiziki bir muayeneden geçirilmesiyle.

Abrupsiyo plasentanın sonuçları nedir?
a.  Çok büyük bir ihtimalle cenin ölür.
b.  Bazı hallerde kanama o derece şiddetli olmaktadır ki rahim duvarı ile ilişkili olabilir ve yırtılmasına yol açabilir.
c.  Annenin kan pıhtılaşma mekanizması arızalanmış olabilir ve bu yüzden vahim kanamalar meydana gelebilir.
d.  Abrupsiyo plasenta böbrek fonksiyonlarını ciddi şekilde bozguna uğratabilir.

Abrupsiyo plasenta nasıl tedavi edilir?
İlk olarak meydana gelmiş olan şokun tedavisine gidilmektedir. Gerekli görüldüğü hallerde kan nakilleri derhal yapılmalıdır. Gebelik haline ya doğumun teşvik ve tahrikiyle veya sezaryen ameliyatı yoluyle son verilmelidir. Kanın pıhtılaşma mekanizması bozulmuşsa bu "fibrinogen" gibi ilaçların verilmesi ile düzeltilmelidir. Eğer rahim duvarı fazlasıyla tahrip olmuşsa sezaryen ameliyatının peşinden bir de "histerektemi" ameliyatı yapılması gerekli olacaktır.

Bir annenin abrupsiyo plasentadan kurtulma şansı nedir?
Eğer teşhis erkenden yapılmışsa ve gereken tedavi metotlarına başvurulmuşsa vakaların büyük çoğunluğu iyileşmektedir.

Abrupsiyo plasenta vakasında canlı bir bebeğin doğma şansı nedir?
Bu plasentanın ayrılmış olma derecesine, meydana gelen kanamanın miktarına, annenin plasentanın ayrılmasında girmiş olduğu şok durumuna ve tedavinin ne kadar süratle yapılmış olduğuna bağlıdır.

Tedavi vaktinde ve gerektiği gibi yapıldığı taktirde abrupsiyo plasentadan tali tesirler kalacak mıdır?
Hayır.

Abrupsiyo plasentanın gelecek gebeliklerde tekerrür etme eğilimi var
mıdır?

Eğer nedeni başka bir hastalıktan ileri gelmemişse, hayır.